Tarih Bilgisi ve Tarih Şuuru

Tarih bir ibretler aynasıdır insanlar ve milletler için. Milletler bu aynaya bakıp kendilerini seyrederler. Bu seyir içinde yanlış yanlarını görüp düzeltme imkânı bulurlar. Böylelikle geleceğe daha sağlam ve daha güvenli adımlarla yürüme yeteneği kazanırlar.Tarihten ibret almak, tarihi hadiselere geçmişin masal ve efsaneleri olarak bakmakla olmaz. Hadiselere ibret nazarıyla bakılmalı, olaylardan ders çıkarmak için analizler yapılmalıdır. Tarih, ayrı ayrı olaylar manzumesinin toplamı değildir. Tarih, dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan bir zaman zinciridir. Ve olaylar bu zincirin halkalarını oluştururlar. Bu sebeple olayları bir bütün olarak görmek ve birbirlerinin devamı olarak düşünmek gerekir. Bu devam zinciri içinde mazi bizim kökümüzdür. Bu kök bize hayat verir. Torun ile dede arasındaki bağı, geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı kurar. Bu günü daha anlamlı, güvenilir ve yaşanabilir kılar. Sahip olduklarımızın değerini öğretir. Tarihini bilmeyen bir millet, atalarının hangi badirelerden geçtiğini bilmeyen bir gençlik ayakta kalamaz. Başkalarının elinde oyuncak olur. Nehrin içindeki yaprak misali hadiselerin götürdüğü yere savrulur durur. Rüzgârın savurduğu bir gençlikle geleceğe güvenle yürünemez. Gelecekte milletin hak ettiği mevkie ulaşılamaz. Ne acı ki bugünkü gençlik genel itibarıyla tarihten, tarihinden, kendisini geçmişten bugüne ulaştıran ve geleceğe taşıyacak olan milli değerlerden bihaberdir. Allah şahittir ki yıllar yılı maarif sistemi de bu değerlerden uzak bir gençlik yetiştirmek için çabalamış, bu değerlerden uzak bir eğitim sistemi uygulamıştır. Daha da kötüsü on yıllar boyunca gençliğimiz bin yıllık milli değerlere düşman bir anlayışla yetiştirilmiş, bu değerleri öğretmeye kalkanlar mürteci, gerici olarak yaftalanıp...

Devamını Oku