Yazar: nedir

Perspektif Nedir?

Perspektif, kelime anlamı ile bakış açısı demektir. Kavramsal olarak, olayları ve toplumsal gerçeklikleri kavramak ve onları analiz etmek için başvurulan bir düşünce tekniği olarak nitelendirilir. İnsanlar eşyalara da bakmaktadırlar. Maddenin uzaktan görünümü de perspektif olarak tarif edilmiştir. Bu yönüyle perspektif dünyayı ve evreni anlamanın, dünyaya bakışın tekniği olmuştur. Bilimsel bir olayın incelenmesi için hangi bakış açısı ile konunun incelenmesi gerektiği belirlenmelidir. Sosyal bilimlerde toplumsal olayların, değer yargılarının kavranması aşamasında konuya hangi perspektiften bakacağımız çok önemlidir. (Teolojik, ideolojik, tarihsel, v.b.)  Perspektif, felsefe için de başvurulması gereken bir tekniktir. Filozof dünyaya hangi gerçekliklerle bakacağını iyi belirlemelidir. Edebiyatçılar eserlerinde anlatacakları olayları kurgularken konularına hangi gerçeklikten bakacaklarını araştırmalıdırlar. Perspektif, sanatın diğer dallarında da kullanılan bir tekniktir. Ressamlar üç boyutlu nesneleri iki boyutlu düz bir zemin üzerinde üç boyutlu haliyle çizebilmek için perspektifken yararlanmışlardır.   Resimdeki objelerin gerçeğine ne kadar uygun oldukları ressamın perspektifine bağlıdır. Proje çizimlerinde mimarlar perspektiften yararlanmaktadırlar. Perspektif tekniğinin sinemaya önemli katkıları olmuştur. Kameraman görüntüleri canlı ve estetik bir biçimde seyirciye seyrettirebilmek için çekimleri bazen yakın plandan bazen uzatan, yandan, arkadan… İşlenen temanın ritmine ve duygusuna göre çeşitli perspektiflerden çekim yapılmak suretiyle eserin zevkle seyredilmesi amaçlanmaktadır. Doğadan edindiğimiz izlenimlerimizi kendi iç dünyamızda karakter yapımız ve ruhsal değerlerimizle harmanlamak suretiyle oluşturduğumuz değer yargılarımızla perspektifimizi geliştiririz. Doğada olup biten olgular, yaratılan değerler, fikirler, düşünceler hep aynı perspektifle değerlendirilemez. Olgulara oluş biçimindeki tavırları ve verdikleri mesajlara göre farklı perspektiflerle bakılmalıdır. İnsanların değer yargıları birbirlerinden farklı...

Devamını Oku

Hijyen Nedir? Hijyen Ne Demek?

Hijyen kelimesinin kökenine bakıldığında tıp tanrısı Asklepios’un kızı Hygieia karşınıza çıkmaktadır. Tıp tanrısının gerçekleştirdiği iyileşme görevinin yanı sıra koruma görevini de kızı Hygieia almıştır. Yunan ve Roma mitolojisinden gelen bu isim günümüzde hijyen olarak kullanılmaktadır. Tıp açısından bakıldığında hijyen kelimesi, sağlık bilimi, sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik gibi konuları kapsamaktadır. Kelime olarak bakıldığında hijyen kelimesini sağlığınızı bozacak olan şeyleri engellemek amacıyla yapılan uygulamalar ya da alınan temizlik önlemleri olarak da nitelendirebiliriz. Gün boyunca insan, sağlığını bozan pek çok unsur ile karşı karşıya kalmaktadır. Yaşanılan mekanın temiz olması, giyilen kıyafetin ve vücudun temizliği bu konuda ilk olarak yapılması gereken işlerden bir tanesidir. Hijyen konusu altında pek çok alt başlıkta yer almaktadır. En çok kullanılan ve karıştırılan terimleri ise sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antiseptik kelimeleri oluşturmaktadır. Sterilizasyon: Sterilizasyon yöntemleri ve işlemi farklılık oluşturabilmekle birlikte işin temeli aynıdır. Sterilizasyon bulunan ortamın bütün bakteri, virüs, spor kısacası tüm canlı mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Sterilizasyon işlemi genellikle fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yapılabilir. Fiziksel yöntemler temel olarak ısı ve nem oluşturmakla birlikte kimyasal sterilizasyon yöntemi kimyasal maddeler ve gazlar ile gerçekleştirilmektedir. Dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon patojen olan mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntemler ile öldürülmesi ya da üremelerinin durdurulması olarak tanımlanabilmektedir. Statik olarak yapılan dezenfeksiyon işleminde ortamda bulunan bakteriler ölmez, sadece üremeleri durdurulmaktadır. Antiseptik: Antiseptik mikroorganizmaların öldürülmesi ya da onların üremelerinin durdurulması amacı ile kullanılan maddelerdir. Hijyen konusu oldukça geniş bir kavramdır. Bu kavramın içerisine giren bir başka konu ise...

Devamını Oku

Demir Nedir?

Demir bir metal olup yer kabuğunda çok sık bulunmaktadır. Demir metal olarak demir cevherlerinden elde edilmekle birlikte, bu metali element olarak doğada bulmak mümkün olmakla birlikte bu ihtimal oldukça düşüktür. Demir elementinin Latince adı Ferrum’dur. Ferrumun atom numarası 26 olup simgesi Latince adının ilk iki harfi olan Fe’ dir. Demrin eriyik haldeki içeriğinde % 96,5 oranında demir bulunurken %3,5 oranında da karbon ihtiva etmektedir. Elde edilen bu ürün oldukça kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle işlenmesi bir hayli zordur. Fakat dekarbonize işlemi yapılarak karbon ortamdan uzaklaştırılarak bu kırılganlık azaltılabilir. Demirin kullanılmaya başlaması tam olarak bilinmemekle birlikte M. Ö. 4000’li yıllara dayanmaktadır. Tarihe bakıldığında demirin ilk kullanımlarına mızrak uçları, bıçak gibi delici aletler ve süs eşyalarında rastlanmaktadır. Bu bulgulara ise daha çok Sümer ve Mısır uygarlıklarının kalıntıları aracılığıyla ulaşılmaktadır. Zaman ilerledikçe demirle yapılan eşyaların sayısı artmış olmakla birlikte çok daha zor şekillere sahip ürünler de demirin ergitilmesiyle yapılmaya başlanmıştır. M.Ö 2000’li yıllara gelindiğinde  bilhassa Mezopotamya ve Anadolu civarında demirden yapılan demirden yapılan objelere ait buluntulara daha sık rastlanmaktadır. Günümüzde demirin kulanım alanları bir hayli yaygın olmakla birlikte süs eşyalarının yanı sıra otomotiv, gemi gövdesinin yapımı, inşaat işleri gibi pek çok üretim sürecinde de düşük fiyat özelliği sayesinde tercih edilmektedir. Demir alaşımı olan çelik de günümüzde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bunun yanı sıra pik demir, dökme demir, karbon çeliği, dövülebilir dökme çelik, alaşımlı çelik, demir oksi için de çeşitli kullanım...

Devamını Oku

Araf Nedir, Araf Ne Demek?

Araf, Araf Nedir? Ne Demektir? Araf ilk anlam olarak karşımıza orta yer, orta menzil olarak çıkmaktadır. Temel olarak bakıldığında bu kelime orta noktayı işaret etmektedir. Araf Arapça kökenli bir kelime olup ‘urf’ kelimesinin çoğulu olarak da bilinmektedir. Urf kelimesi kum tepesi anlamını taşımakla birlikte ‘araf’ kelimesi yüksek bir yer, yüksek bir mekan anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra A’raf suresinin de adı olmakla birlikte tefsir anlamı Cennet ile Cehennem arasında kurulu olan bir sur olarak karşımıza çıkmaktadır. Burası Kuran-ı kerimde tasvir edildiği ve kuranın tefsiri sonucunda verilen bilgilere göre tahayyül edilmektedir. Tefsirlere göre burası günahları ve sevapları eşit olan kimselerin bekletildiği yer olarak da bilinmektedir. Sözlük anlamı orta yer olan A’raf kelimesinin Kur-an’ı kerimde geçen anlamı da aslında sözlük anlamına oldukça yakındır. Genellikle Cennet ile Cehennem’in tam ortası olarak kabul edildiği için gene sözlük anlamı olan ‘orta yer’ kelimesini karşıladığı düşünülmektedir. İnsanların kafasında geçmişten beridir cennet ve cehennem ile ilgili pek çok soru vardır. Bu sorulardan biri ise cennet ile cehennem arasında bir yer olup olmadığıdır. Bu konuda pek çok düşünür ve alim bir çok söz sarf etmiş olsa da bu konu Kur’an-ı Kerim’de A’raf suresi ile açıklanmıştır. Bu nedenle bu konu ile ilgili bilgiler için genellikle Kur’an-ı Kerim’den yola çıkılmıştır ve A’raf suresindeki bilgilerin ışığı ile insanlar burayı tahayyül etmektedir. Tüm bunların yanı sıra A’raf sadece İslamiyet’te değil pek çok dini inanış içinde olan bir kavramı da oluşturmaktadır. Bizde...

Devamını Oku

Bilmukabele Ne Demek? Bilmukabele Nedir?

Eski bir kelime olan ‘bilmukabele’ kelimesi onaylamak, ‘ben de’ anlamında kullanılan bir kelimedir. Eski zamanlarda yani bundan yirmi ya da yirmi beş sene öncesinde sıklıkla kullanılan bilmukabele kelimesi günümüzde artık pek kullanılmayan bir kelimedir. Herhangi bir konuşmada karsıdaki kişinin sözüne ya da davranışına onay vermek, bende davranışınıza ya da düşüncenize katılıyorum demek için kullanılıyordu. Karsıdaki kişinin düşüncesine ya da davranışına katılmaya işaret ettiği için aynı zamanda da nezaket belirten bir davranış ya da söz olarak da kullanılır.  Günümüzde çok sık olmasa da bilmukabele kelimesini kullanan kişileri görebilirsiniz. Eski bir kelime olması ve günümüz insanların için çok fazla anlaşılır olmamasından dolayı pek fazla kullanılmamaktadır.  Kolay telaffuz edilemediği için bilmukabele yerine ben de, biz de gibi karşılık gelen ve daha kolay telaffuz edilen kelimeler kullanılmaktadır. Genel sözlük bilgisi olarak bilmukabele kelimesi karşıdaki kişilerin konuşmasına katılma anlamına gelen ben de ya da biz de manasına gelmektedir. Kelime kökenini Arapça bir kelime olan ‘mukabele’ den almaktadır. Arapça kökenli olan bilmukabele kelimesini Türkçe olarak karşılayacak pek çok kelime dilimizde bulunmaktadır. Örneğin; Sizin hakkınızda güzel düşünler besleyen bir kimse size bunları söylediğinde bilmukabele derseniz kişinin size karşı beslediği duyguların aynısını size bu sözleri sarf eden kişi için aynı duyguları ona karşı beslediğinizi bildirmiş olursunuz. Aynı şekilde bir kişinin düşüncesine katılıyorsanız ona bunu belirtmek için bilmukabele diyebileceğiniz gibi ‘katılıyorum’, ‘bence de’ gibi Türkçe kökenli sözleri söylemeniz de mümkündür. Yüzyıllardır pek çok medeniyetle kültür alışveriş yapmış bir...

Devamını Oku

İyot Nedir? Kullanım Alanları, Simgesi ve Atom Numarası

İyot günlük hayatta hepimizin sıkça vücuduna aldığı bir elementtir. İyotun atom numarası 53 olmakla birlikte simgesi I’dır. İyot, Yunanca mot anlamına gelen bir sözcüktür. Günlük hayatta iyota en sık rastlanılan madde ise tuzdur. Bunun yanı sıra besin yolu ile de sıklıkla vücuda iyot alınmaktadır. Bu element kimi zaman pek çok hastalığı tetiklemiş olsa bile eksikliğinde de meydana gelecek pek çok rahatsızlık bulunmaktadır. İyot kimyasal özellikleri bakımından ele alındığında süblimleşebilen bir maddedir. Süblimleşme sonucunda açığa çıkan madde ise pembe – mor renklerine sahiptir. İyotun kullanım alanlarına bakıldığında ise pek çok alan göze çarmaktadır. İyotun kullanım alanları: 1. İyot oldukça iyi bir antiseptiktir. 2. Bir çok ilacın terkibinde yer alır. (Özellikle antiseptik etki nedeniyle) 3. Gıda katkılarında, boyalarda kullanılır. 4. Fotoğrafçılıkta da kullanımı söz konusudur. Nişasta pek çok madde ile kolatlıkla reaksiyona girebilir. İyot oksijen ile reaksiyona girmemesine rağmen allotropu olan ozon (O3) ile kolaylıkla reaksiyona girerek I4O9 bileşiğini meydana getirmektedir. Ayrıca iyot halojenlerle de reaksiyona girebilecek kadar aktif bir maddedir. İyot flor, brom, klor halojenleri, ile reaksiyon vermektedir. Reaksiyon sonucunda elde edilen ürünler halojenin cinsine göre değişkenlik göstermekle birlikte sonuç ürün katı, gaz ya da sıvı bir özelliğe sahip olabilir. İyotun derişik nitrik asit ile reaksiyona girebilmesi için ortam koşullarının sıcak olması gerekmektedir. Bu reaksiyon sonucunda elde edilen ürün ise iyodat asididir. İyot sadece asitlerle değil bazlarla da tepkimeye girme özelliğine sahiptir. Bazlarla gerçekleştirilen reaksiyon sonucunda açığa çıkan ürün iyodattır....

Devamını Oku

Armut Nedir? Armut Türleri

Armut, Gülgiller familyasından bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Armut ağacı 8-10 m büyür. Yüzlerce türü vardır. Anayurdu Orta Asya, Anadolu ve Kafkasya’dır. Çoraklığa dayanıklı bir meyvedir. Armut, hem tohumla hem de aşıyla ürer. A, B, C, vitaminleri bakımından zengindir. Armut Türleri (Çeşitleri) Abbete Fetel Armudu Fransa kökenlidir. Meyvesi büyük, konik şeklinde ve boğaz kısmı uzundur. Tadı güzeldir. Tosca Armudu İtalya kökenlidir. Kendine özgü kırmızı kabuk oluşturur. Meyvesi orta büyüklüktedir. Santa Maria Armudu Yaz armudu olarak bilinmektedir. İtalya kökenlidir. Türkiye’de çok yaygındır. Ağacı çok verimli, meyvesi kaliteli ve lezzetlidir. Etrusca Armudu Erken yetişen bir armuttur. Orta büyüklükte meyvelere sahiptir. Lezzetli...

Devamını Oku

Salvo Nedir? Salvo Ne Demek?

Salvo dilimize İtalyancadan geçen bir kelime olmakla birlikte pek çok dilde farklı kelimelerle bilinen salvo, genellikle topla yapılan yaylım ateş olarak bilinmektedir. Yaylım ateşi birden çok ateşli silahın aynı zamanda ateş etmesi anlamına gelmektedir. Salvo özellikle savaş döneminde tercih edilen bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca salvo ya da yaylım ateşi kelimesi sadece savaş sırasında kullanılan bir teknik olarak değil günlük kullanımda da sıkça kullanılmaktadır. Özellikle tartışmalı konularda sıkça kullanılan bir deyim haline gelmiştir. Örneğin konuşmalar esnasında ya da siyasi bir tartışma sırasında birbirine art arda söz söyleyen kişiler için birbirlerini yaylım ateşine tutmak şeklinde nitelendirebilirler. Ayrıca futbolda art arda atılan kaleye çekilen şutlar için de salvo atışı şeklinde kullanılmaktadır. İtalyancadan geçen bir kelime olan salvo, günlük hayatta bir tartışmada, siyasi bir konuşma içerisinde ya da asıl anlamı olan savaş sırasında art arda yapılan atışlar için kısacası yaşamın her kesitinde kullanılan bir sözcük olmuştur. Herkes tarafından farklı bir anlam ifade eden salvo, baştan savma, top atışı ile selamlama, alkış yağmuru, bahane gibi anlamları da bünyesinde...

Devamını Oku

Saye Nedir, Saye Ne Demek?

Saye; Farsça kökenli bir kelime olup yıllar önce Türk diline geçmekle birlikte günümüzde de günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Farsça kökenli saye kelimesin anlamına bakıldığında sözlük anlamı ‘gölge’ olup günlük yaşantıda çok farklı ve yakın anlamlarda da kullanılmaktadır. Günlük hayattaki söylemlerde genellikle bir şeyin sayesinde kalıbı kullanılarak, örneğin; babamın sayesinde, mecazi anlamda bir kullanım yapılmaktadır. Ayrıca mecazen lütuf ve ihsan anlamına gelen bu sözcük Osmanlı döneminde de sıkça kullanılan bir kelimeydi. O dönemlerde daha çok ‘saye-i şahanede’ olarak kullanılmış olup bu padişahlara layık gibi anlamlara gelmekle birlikte kişiyi övme amacı ile kullanılmaktadır. Saye kelimesi Türkçe’de olumlu anlamlara gelip kişiyi övmek, yaptığı işi ya da yardımı vurgulamak için de kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca saye kelimesinde türeyen kelimeler de bulunmakla birlikte bu sözcüklerden bir tanesi ‘sayeban’ kelimesidir. Saye kelimesi birinin yardımı ile ya da ihsanı sayesinde gibi anlamları vermekle birlikte ‘sayeban’ kelimesi bir başkasının aracılığı, yardımı ile bir işi başarmak anlamına gelen bir sözcüktür. Bunların yanı sıra ‘saye‘ kelimesini özellikle ‘divan edebiyatı’, ‘aristokrasi edebiyatı’ gibi pek çok edebi metin, şiir içerisinde görmek mümkün olup oldukça köklü bir kelimedir. Özellikle divan edebiyatında yer alan mecazi anlatımlarda sıklıkla yer bulan ve bir şeyin gölgesi altında anlamını veren bu kelime eski metin ve şiirlerde himaye ve koruma anlamlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Günlük yaşamda kullanabileceğimiz ‘onun himayesi altında bulunmak’, ‘onun gölgesi olmasa bu yerlere gelemezdim’, gibi pek çok cümleyi saye kelimesini...

Devamını Oku

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu bulunduğunu il ve ilçenin mahallesine kadar olan kısmının elektronik olarak tarifidir. İnsanların posta gönderilerinde kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiği ancak çoğu kişinin ihmal etiği posta kodu aslında en çok bizim işimize yaramaktadır. Herkesin bulunduğu adresin posta kodunu bilmesi lazımdır. Ancak çoğu kişi maalesef bunu ihmal etmektedir. Ancak özel bir şirket veya resmi bir kurumdan posta kodu istendiğinde ise “eyvah neydi bu posta kodu” diyerek araştırılan ve lüzumsuz gibi görünen bu rakamlar aslında bizim adresimizdir. Posta kodları her ülkeye göre farklılık gösterir. Bizim ülkemizde posta kodları 5 haneden meydana gelmektedir ve bu bunun ilk 2 rakamını plaka kodu oluşturmaktadır. Örneğin İstanbul için posta kodu 34000 olarak başlar. İstanbul’da Beşiktaş semtinin posta kodu 34300 olarak devam ederken Beşiktaş’ta Bebek ve Bebek Mahallesi için bu kod 34342 olarak tamamlanmaktadır. Artık gönderiniz Bebek postanesine kadar kolayca ayrılıp gelmekte ve daha ilk postaya verildiği yerde Bebek postanesine gitmek üzere yola çıkmaktadır. Bundan sonrası ise postacılar için çocuk oyuncağıdır. Yani öncelikle adresinizde yanlışlığın olmaması ve size daha hızlı gelmesi için, sonrasında ise postanızın elektronik ortamda çok daha hızlı olarak ayrıştırılıp gideceği adrese daha kolay bir şekilde yola çıkması için kullanılan ülkemizde rakamlardan bazı ülkelerde ise harf ve rakamlardan oluşan posta kodları bizim için çok önemlidir. Adresimizi nasıl bir kez ezberleyip unutmuyorsak posta kodumuzu da bir defa ezberleyip unutmamalıyız ve mutlaka bilmeliyiz. Esasen adresinizi bilmemek ne kadar acayip karşılanıyorsa doğrusu posta kodunuzu da bilmemek...

Devamını Oku

Amorti Nedir? Amorti Ne Demek? Amorti Etmek?

Amorti Nedir? Amorti Ne Demek? Amorti halk arasında bilinen bir kelime olmakla birlikte özellikle Milli Piyango çekilişlerinde herkes tarafından hiç yoktan amorti gelsin söylemleri ile sıklıkla söylenmektedir.Bu açıdan bakacak olursak amorti, piyango sonucunda biletin değerinde bir meblağ kazanmak anlamına gelmektedir. Amorti milli piyango biletinde yer alan son numarayı da teşkil etmektedir. Amortinin bir diğer anlamı ise ani bir şekilde ödenerek paranın faizinin işlemesine son verilen tahvil olarak da kabul edilmektedir. Aldığınız bir mülkün kendi değerini zamanla kazanması için de amorti kelimesi kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra enerji elde ettiğiniz kaynaklar için ve daha pek çok hizmet içerisinde de amorti sözcüğü genel olarak zamanla, yapılan yatırımın maliyetini gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda karşılaması anlamına gelmektedir. Bir yatırımın kendini amorti etmesi için illa çalışma yapmak gerekmez. Bazı özel durumlarda gelişen çevre şartlarıda yaptığınız yatırımı amorti etmenize olanak sağlar. Bu daha çok emlak sektöründe görülebilmektedir. Amorti Etmek? Amorti kelimesinin ‘amorti etmek’ ya da ‘kendi kendini amorti etmek’ şeklinde de sıklıkla söylenmektedir. Amorti etmek kelimesi yaptığınız ya da gerçekleştirdiğiniz bir girişimin sonucunda zamanla bu girişim için yatırdığınız parayı kazanıp bundan sonrasındaki kazandığınızın artık kendi karınıza dönüşmesi anlamına gelmektedir. Herhangi bir iş için yatırılmış olan maddi değeri yeniden kazanmak. Bir girişime yatırılan parayı zamanla kazanç olarak geri getirmek anlamına...

Devamını Oku

Hanutçu Nedir? Hanutçu Ne Demek? Hanutçuluk? Hanut?

Hanutçu Nedir? Hanutçu Ne Demek? Hanutçuluk? Hanut? Hanutçu hanut kelimesinden türemektedir. Hanut kelimesinin anlamı ise; turistin yaptığı alışveriş karşısında dükkan sahibinden alınan ücret, yüzde, para miktarı olarak tanımlanabilir. Bu durumda bu işi yapan kimseler hanutçu olarak nitelendirilmektedir.Yani turisti anlaştığınız bir dükkana ya da alışveriş merkezine götürüp onu ürün almaya ikna edip aldığı ürün karşılığında dükkan sahibinden para alan kişiye hanutçu denilmektedir. Hanutçuluk ise bu işe verilen genel isimdir. Özellikle turistik alanlarda bir meslek haline gelmiş olan hanutçuluk, turistleri ikna etmeyi başarıp onlara anlaştığı yerlerden alışveriş yaptıran ve bu alış verişten kar elde eden kişilere denmektedir. Bulunduğu turistik bölgeye gelen kişilere yardım etmek amacı ile yaklaşan hanutçu, turistleri hoş dille karşılayıp gezdirerek geçimini sağlar. Bu iş uzun yıllardır yapılmakta olup kimileri için bir meslek olarak nitelendirilmektedir. Bu işi yapan çoğu kimse okuma yazma bilmemesine rağmen yabancı dil konuşabilmektedir. Küçüklükten itibaren sürekli yabancılarla ilişkiler kurarak dört, beş, bazıları çok daha fazla dili konuşabilmektedir. Esasında her iş gibi bu işi yapabilmeniz için de geçerli olan kurallar mevcuttur. İyi bir hanutçu olabilmeniz için insanlar ile olan ilişkilerinizin kuvvetli olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra dil büyük bir unsurdur. Ancak bunun için dil kursları veya başka şekillerde öğrenme çabasına girmenize gerek yoktur. Çünkü hanutçuluk küçük yaştan itibaren öğrenilen ve gelişen bir iştir. Duyduğunuz yabancı kelimeleri sorarak veya başka yollarla öğrenerek bu işi geliştirebilirsiniz. Turizm açısından bakıldığında bu iş kötü kimseler tarafından yapıldığında sakınca arz eden...

Devamını Oku

Totem Nedir? Totem Ne Demek?

Totem Nedir? Totem Ne Demek? Totem kelimesinin kökeninin Amerika Kızılderili alt familya dillerinden olan Algonquin’den geldiği düşünülmektedir. Algonquin dilinde bir deyim olan totom yani klan sözcüğünden günümüzde kullanılan totem kelimesinin geldiği sanılmaktadır. Ayrıca totom kelimesinin aslının otam olduğu da söylenilmektedir.Bu düşünülen kelimelerin anlamı Algonquin dilinde bir işaret, alamet anlamına gelmektedir. Totem kelimesinin Algonquin dilinde geldiğinin düşünülmesinin yanı sıra çıkış yerinin bir Ojibva deyimi olduğunu da düşünenler mevcuttur. Bu deyimden geldiğini düşünenler bu yargılarını Etnografik kaynaklara dayandırmaktadır. Adı geçen deyim, 18. yy sonlarına doğru 1791 yılında ilk kez J.Long adlı bir İngiliz tarafından kullanılmıştır. Totemizm Nedir? Totemizm Ne Demek? Totemizm klanların gelenek, görenek, din ve toplum örgütüdür. Genel olarak totemizm, kişinin, grubun ya da toplumun herhangi bir bitkiye, nesneye, doğa olayına/ olaylarına, mistik ya da akrabalık ve benzeri duygularla ve bu duygulara bağlı kalma sonucunda ortaya çıkan görevler, yasaklar, ayinler, törenlerdir. Özellikle totemizm dini açıdan ve sosyal davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. Totemizm dinsel bir olgu mu yoksa sosyal bir olgu mu olup olmadığı konusunda pek çok tartışma olmakla birlikte hangisi olduğuna dair net bir fikir birliği söz konusu değildir. Ayrıca yapılan totemler ve totemizm çoğu olayı açıklayamadığı gibi pek çok konuda da bilgi verememektedir. Totemizm genel hatlarla üçe ayrılmaktadır. 1-) Birey Totemizmi: Koruyucu cin olarak da kabul edilen totem, aslında kişinin koruyucusu olarak bilinmektedir. Totem ile kişi arasında görülemeyen mistik bir kuvvet var olmakla birlikte kişi totemi genellikle ergenlik çağında...

Devamını Oku

Jenerasyon Nedir? Jenerasyon Ne Demek?

Jenerasyon Nedir? Jenerasyon Ne Demek? Kuşak ya da nesil anlamına gelen jenerasyon terimi eskiden insan topluluklarının oluşturduğu nesil olarak da tanımlanabilirken bugün jenerasyon terimini pek çok teknolojik alet için de kullanıldığı bilinmektedir. Bugün X ve Y jenerasyonu olarak kabul edilen nesiller mevcuttur.Jenerasyon X Nedir? Jenerasyon X Ne Demek? Jenerasyon X 1960 yılı sonrasında doğan 1961-1981 yıllarını kapsayan nesli ifade etmektedir. X jenerasyonu ile birlikte gelen olaylara bakıldığında bu neslin geleneksel değerlere karşı çıkan bununla birlikte kitlesel medya ve teknolojiden etkilenen bir nesil olarak kabul edilmiştir. Genel olarak bakıldığında bu jenerasyon günümüz iş nüfusunun büyük bir kısmını kaplamaktadır. Jenerasyon Y Nedir? Jenerasyon Y Ne Demek? Millenials olarak da adlandırılan 1970 sonları ve 21. Yüzyılın ilk yılları arasında doğan nesli tanımlamakla birlikte bu nesil Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak dörtte birlik kısmına tekabül etmektedir. Y jenerasyonu adını İngilizcede bulunan Why kelimesinden almakla birlikte bu adın anlamı da oldukça yüklüdür. Çünkü Y jenerasyonu sorgulayan ve yaptığı sorgulamalardan ötürü adını İngilizcedeki ‘Why’ yani ‘Niçin’ kelimesinden almıştır. Genel olarak jenerasyonlar arasında büyük farklılıklar yaşanmaktadır ve bu farklılıklar ailelerde görüldüğü gibi bu durumun yansıması sıklıkla iş hayatında da karşınıza çıkmaktadır. X jenerasyonu genellikle fikre saygı duymaktan ziyade kendi görüşüne saygı duyulmasını beklerken Y jenerasyonu farklılıklara saygıdan ötürü X jenerasyonundan ayrılmaktadır. Ayrıca Y jenerasyonu sosyal sorumluluk, özgüven ve hedefe odaklanma açısında da farklılıklar göstermektedir. Genel toplum yapısına göre değerlendirildiğinde de Y toplumu eğitim açısından en fazla eğitime...

Devamını Oku

Kapitalizm Nedir? Kapitalizm Ne Demek?

Kapitalizm Nedir? Özel mülkiyeti esas alan, üretimin sermaye sahipleri tarafından oluşturulan kuruluşlarca kar amacıyla yapılarak serbest rekabet esaslarına uygun olarak pazarda satıldığı, bir ekonomik sistem diye tanımlanabilir. Kapitalist sistem; sermaye, emek ve serbest piyasa olmak üzere üçayak üzerine kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi bile olmazsa sistemin varlığından bahsedilemez.Sermaye (Kapital) Üretim için ihtiyaç duyulan para, arazi, malzeme ve demirbaşlar sermayeyi oluşturmaktadır. Sermaye birikiminin sağlanması ve sistemde kullanılabilmesi için devletin toprak mülkiyetinin serbestçe alınıp satılabilmesi kişinin ölümü halinde varislerine intikal edebilmesi gibi tam mülkiyet esaslarına göre hukuki düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Kamu hukuku bakımından mülkiyetin verilememesi halinde üzerinde karlı yatırım yapılabilecek kullanım ilkelerinin belirlenmesi gerekir. Sermaye birikiminin kaynağının tasarruf olduğu belirtilmekte ise de kredi olanakları, devlet teşvikleri, çok ortaklı şirket organizasyonları sermaye temin edilmesini kolaylaştırmaktadır. Genellikle teknolojiyi, ticareti, işletme yönetimini iyi bilen ve bu konuda eğitilmiş insanların çok olduğu toplumlar sermaye bulmakta güçlük çekmezler. Emek Kapitalist bir ekonomiden bahsedilebilmesi için üretimin sermaye ile ilgisi olmayan ve bir ücret karşılığında sermayedar(kapitalist) tarafından temin edilen malzeme ve ekipmanlar kullanılmak suretiyle yapılması gerekir. Kişilerin kendi emek ve sermayeleri ile üretim yaparak pazara sunması suretiyle oluşan üretim sistemi kapitalist sistem olarak kabul edilemez. Kapitalizmden bahsedilebilmesi için sermaye sahibi ile üretimi yapan kişilerin ayrı kişiler olması gerekir. Serbest Piyasa Üretilen malların ulusal ve uluslar arası piyasalarda serbestçe dolaşması gerekir. Kapitalist sistemde mal ve hizmetler karlılık ve rekabet ilkelerine göre satılır. Fiyatlar arz ve talebe göre belirlenir. Sistemin Toplum...

Devamını Oku

Likidite Primi Nedir? Likidite Primi Teorisi?

Likidite Nedir? Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklara likidite denir.Likidite Primi Nedir? Ekonomik birimlerin, gelecekle ilgili duydukları kaygılar ve belirsizlikler nedeniyle uzun vadeli menkul kıymetleri satın almak için talep ettikleri ek ödemelerdir. Bu ek ödemelere likidite primi denir. Likidite primi teorisine göre uzun vadeli bir tahvilin faiz oranı, bu tahvilin vade süresi içerisinde gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli faiz oranlarının ortalamasına ve artı likidite primine eşit olacaktır. Likidite primine göre ekonomik birimler kısa vadeli menkul kıymetleri, uzun vadeli menkul kıymetlere göre daha fazla tercih edeceklerdir. Çünkü ekonomik birimlerin likid olması onlara finansal esneklik sağlayacaktır. Likidite Primi Nedir (TDK – Türk Dil Kurumu) 1. Aynı miktar ve özelliklere sahip iki taşınır değer arasındaki likidite farklılıklarından kaynaklanan fiyat farkı. 2. Uzun vadeli fon sağlamak için likiditesi düşük taşınır değer satan borçlunun ödediği ek faiz. Likidite Primi (İngilizce) liquidity...

Devamını Oku

Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır? Patent Sorgulama?

PATENT NEDİR? Hayat gelişiyor, işler artıyor ve insanlar emeklerinin karşılığını almak istiyor. Artık eskiden bildiğimiz şekillerden biraz farklı olarak profesyonel çalışmak gerekiyor. Kendi tasarladığınız ürünlerinize sahip olmak, onları başkalarına kaptırmamak için işte burada patent devreye giriyor.Patent nedir? Ne işe yarar? İnsanların birçoğu halen bunu bilmemektedirler. Bu nedenle emek harcadıkları, gecelerini gündüzlerine katıp uzun uğraşlarla tasarlayıp icat ettikleri ürünleri ellerinden uçup gidiyor. Dünyanın tek bir tuşun ucunda toplandığı şu günlerde iş yapmak istiyorsak bizde dünya kuralları ile hareket etmek zorundayız. Bir ürüne benim diyebilmemiz için o ürüne ait bir tapumuz olması gerekir. İşte bu tapunun adı ticarette “patent” diye belirtilmiştir....

Devamını Oku

Simya Nedir? Simyacı Nedir? Tarihte Ünlü Simyacılar?

Simya Nedir? (TDK – Türk Dil Kurumu) * Alşimi* KimyaSimya Nedir? (Vikipedia) Simya veya Alşimi; (Arapça’daki “alkheemee” kelimesinden gelir, İngilizce’ye “alchemy” olarak geçmiştir). Hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat’ı bünyesinde barındırır. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur. Batı simyası her zaman, kökleri ünlü simyacı Hermes Trismegistus’a uzanan ve bir felsefi-spiritüel sistem olan Hermetizm’le yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar ‘ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve hermetik dalları modern spiritüel simyanın odak noktası olmaya başlamıştır. Günümüzde simya, mistik, ezoterik ve sanatsal yönleri nedeniyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi alanına girmektedir. Simya, modern bilimin temelini atan disiplinlerden biridir ve günümüz kimya ve metalürji endüstrilerinde kullanılan birçok madde ve işlem eski dönem simyacılarının keşfidir. Simyanın birçok yönü bulunmasına karşın günümüz popüler kültüründe (sinema ve edebiyattaki simya/simyacı imgelemlerinin de etkisiyle) simya denince akla madenleri altına çevirmeyi deneme işlemi gelmektedir. Simya Nedir? (Türkçe Bilgi) Simya Kimyanın Temelleri Atılmadan binlerce yıl önce başlamış olup 17. yüzyıla kadar devam...

Devamını Oku

Simya Nedir? Simyacı Nedir? Ünlü Simyacılar?

Simya Nedir? Simyacı Nedir? Simya nedir? Ne işe yarar? Kimler bu işi yapar? Kısaca anlatacak olursak simya; bugünkü kimyanın atası sayılır. Simya orta çağlardan modern kimya şekline gelene kadar bazı maddelerin birbirleri ile karıştırılarak farklı maddelerin meydana çıkarıldığı bir iş şekliydi.Bu işi bazen insanların yararına, bazen insanları korkutmak için, bazen de insanları kandırmak için yapmışlardır. Günümüzde de halen modern kimya bu şekilde kullanılmaktadır. Simyacılara sihirbaz diyen de olmuştur. Hatta cahil orta çağ Avrupa’sında bu simyacılara cadı diyenler de olmuş ve bu şekilde çok insanları suçsuz yere yakmışlardır. İnsanlar yıllar boyu hep bilinmeyenin peşinde koşmuşlar gizemli olanı merak etmişlerdir. Bunun için çok sayıda simyacı olmuştur. Simyacı olmak için her zaman olduğu gibi öğrenmek isteyenler bilenlerin yanında bulunmuş ve onlardan ders alarak bu işi öğrenmeye çalışmışlardır. İslam dünyasında bu işi yapanlar insanlık için önemli faydalar kazandırmışlardır. Bulundukları toplumlarda değer görmüşler ve itibar sahibi olmuşlardır. Ancak bu batıda tam tersi olmuştur. Simyacılar kendi çıkarları için halkı kullanmak istemişlerdir. Buda onları halk nazarında kötü kimseler olarak tanıtmıştır. Batıdaki simyacılar demiri altın yapmak için, ölümsüz hayat için ve benzeri hayaller peşinde koşmuşlardır. Aslında simya çok değerli bir ilim işidir. Çünkü içinde fizik, kimya, astronomi gibi fen bilimleri bulunmaktadır. Bunları da sıradan insanların yapması çok zordur. Günümüzde bu işler ayrı branşlar olarak değerlendirilir. Simyacıların tüm bunları bilmesi hatta çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü bir insanın hayatını kurtaracak bir ilaç yapmak sıradan bir iş değildir. İyisi...

Devamını Oku

Kimya Nedir? Kimyacı Nedir? Yeşil Kimya Nedir? Tanımı ve Çeşitleri

Kimya Nedir? (TDK – Türk Dil Kurumu) 1. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. 2. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: “Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır.” – R. N. Güntekin.3. Yalınç cisimlerin özelliklerini, bu cisimlerin molekülce birbiri üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimden ortaya çıkan bileşimleri inceleyen bilim. 4. Öğrencilere doğayı oluşturan özdeklerin yapısını, bu özdeklerin hangi koşullar altında ve hangi ilkelere göre birleştiğini ve değiştiğini anlatmak; kimyanın bugünkü uygarlığa ve teknik gelişmelere olan katkısını açıklamak; kimya olayları ile canlıların yaşayışı arasındaki sıkı bağları göstermek amacıyla orta dereceli okullarda okutulan ders. Yeşil Kimya Nedir? Yeşil Kimya bir düzine prensip üzerine oturtulmuş, mevcut kirlilik sorunlarını ortadan kaldıracak çözümleri içine alan, yeni bir akımdır. Cevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından tanımı ise; “Kimyasalların dizaynı, üretimi ve kullanımı sırasında ve sonrasında ortaya çıkacak kirlilikleri elimine eden veya azaltan yenilikli teknolojileri teşvik etmektir”. P. T. Anastas ve J. C. Warner ise Yeşil Kimya-Teori ve Pratik kitabında (Green Chemistry-Theory and Practice); “Kimyasal ürünlerin dizaynı, üretimi ve kullanım alanlarında insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturan materyallerin kullanımı ve ortaya çıkışını elimine eden veya azaltan bir düzine prensibin kullanımıdır” olarak tanımlamışlardır. Kimya Nedir? (Vikipedia) Kimya, kimyasal maddelerle ilgilenen, bu maddelerin özelliklerini, ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin hâlleriyle, Moleküller...

Devamını Oku

Mentol Nedir? Kristal Mentol Nedir? Faydaları, Zararları ve Kullanım Alanları?

Mentol Nedir? (TDK – Türk Dil Kurumu) * Mentol, nane kokusuna verilen isimdir.* Mantol, nane esansından elde edilen, renksiz, keskin kokulu, bir tür alkol kristalidir.* Mentol, nane bitkisinden elde edilen esansiyel bir yağ türüdür.Mentol Nedir? (Turkce Bilgi) Mentol, Paramentanoller olarak bilinen bir sınıfın çok önemli bir üyesi, molekül formülü C10H20O olan bir alisiklik bileşik. Mentol, beyaz kristaller hâlinde olan bir katıdır. Erime noktası 42,5°C’dir. Keskin ve hoşa giden bir kokusu vardır. Ağıza alındığı zaman boğaz ve burun mukozalarında soğuma hissi meydana getirir. Tabiatta nane ve nanegillerin yağında bulunur. Tabiî olarak elde edilen mentol, optikçe aktiftir. Timol olarak bilinen fenolik bileşiğe hidrojen katılarak elde edilebilen sentetik mentol, eşit miktarda polarize ışığı sağa ve sola çeviren mentol karışımıdır. Mentol Nedir? Mentol, nane şekeri, nane tozu ve diğer nane familyası (Mentha spp) esansiyel yağlarında bulunan bir terpenoid’tir. Mentol (C10H20O), uzun kristal yapıda, dokunulduğunda yağsı olan ve oda sıcaklığında katı halde bulunan bir moleküldür. Mentolün birçok izomeri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı mentol kokusuna sahipken diğer bir kısmı sahip değildir. En keskin kokuda, normal bir şekilde meydana gelen mentol (-)-mentoldür. Kristal Mentol Nedir? Kristal mentol, insan sağlığı için güvenlidir. İçeriğinde alkol bulunmamaktadır. Kiristal Mentol ısı ile aktif hale gelir. Saunalarda, buhurdanlılklarda, hamamlarda veya bireysel kullanıcılar için uygun görünen odalarda kullanılabilir. Direkt sauna taşının üzerinde uygulanabildiği gibi su ile de karıştırılabilir. Mentol Nedir? Mentol Yapısı ve Kullanım Alanları Nelerdir? Mentol su içerisinde çözünmezken (ya da...

Devamını Oku

AKUT Nedir?

Akut Nedir? (TDK – Türk Dil Kurumu) 1. İveğen2. Keskin bir noktada sonlanan, kronik olmayan.3. Yaprak ayasının uç kısmının sivri olması.4. Bir hastalığın ilk belirtilerinin ani, çabuk ve şiddetli seyrettiği dönem ağır, keskin, vahim.5. Hastalık veya semptomun ani başladığını ve nispeten kısa sürede sona erdiğini, hastalık süresinin 3-14 gün olduğunu ifade eden terim.Akut latincede “yeniden baslangıç” anlamına gelmektedir. AKUT Nedir? (Tıp Terimi) Tıp bilimlerinde akut terimi ya “hızlı başlayan” ya da “kısa süreli” hastalıkları, bazen de her iki durumu birden tanımlamak için kullanır. Bu sıfat pek çok hastalığın tanımının bir parçasıdır ve bu yüzden bu hastalıkların isimlerinde yer alır. AKUT Nedir? (Arama Kurtarma Derneği) AKUT (Arama Kurtarma Derneği), mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren bir dernektir. Türkiye’nin arama kurtarma konusunda gönüllü ilk sivil toplum örgütü olan dernek, 1996 yılında kurulmuştur ve gönüllülük ilkesi ile faaliyet göstermektedir. Akut Dağ Hastalığı Akut Dağ Hastalığı, düşük seviyelerden yüksek irtifalara kısa zamanda çıkan dağcılar, dağ kurtarıcıları ve trekkerlerde görülen, çıkıştan 6-72 saat sonra meydana çıkan ve kendini baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, bulantı, kusma, iştahsızlık, teneffüs bozukluğu, uyuşukluk, sersemlik, görmede zayıflama ve göz önünde sinek uçuşmaları ile gösteren bir hastalıktır. Hastalık ağır durumlarda yukarıda belirtilen ölüçülerde kalmamakta ve daha tehlikeli formlara dönüşmektedir. Bunlar solunum sistemi sendromları, oküler (göze ait) sendromlar ve beyin sendromlarıdır. 3000 m. lerden yükseğe çıkıldıkça,...

Devamını Oku