Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile toplumun en küçük bireyidir. Aile, bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim, psikolojik gelişim, eğitim, kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zekâ gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yer ve çevredir. Ailenin kendi içerisinde etkileşen bir sistemdir, bu yapıyı oluşturan üyelerin bazı kurallara uyması gerekmektedir. Bu yapı içerisindeki her birey kurallara uymak, karşılıklı olarak rolleri üstlenmek ve mevcut yetkileri paylaşmak durumundadır.Aile üyeleri içinde yetki paylaşımı vardır. Yetki ise aile içindeki bir bireyin, diğer bir bireyin davranışını değiştirme gücüne sahip olmasıdır. Genelde aile içindeki maddi ve manevi ihtiyaçları karşılayan üyenin yetki gücü daha fazladır. Bu yetki gücü durumu, kültürel ve toplumsal değerlerinde etkisi altındadır. Peki, aile toplumların en küçük bireyi ise, aile şirketleri de toplumların oluşmasını sağlayan, ülke ekonomisini geliştiren, istihdam sağlayan, ekonomiye can veren birer bireyler topluluğudur. Ülkemiz işletmelerinin % 95’inin aile işletmelerinden oluşması da bunun en temel göstergesidir. Aile işletmesi denince genelde bir veya birden fazla aile üyesinin önemli derecede sahipliğinin bulunduğu ve bunların işletmenin faaliyetleri üzerinde önemli derecede etkiye ve kontrole sahip olduğu işletmeler algılanmaktadır. Aile işletmelerinin örgütlenmesi incelendiğinde işletmenin pazarlama, muhasebe, satın alma, finansman, insan kaynakları ve üretim gibi fonksiyonlarının genelde aile bireyleri tarafından sevk ve idare edildiği görülmektedir. Yapılacak işler genelde aile bireylerine bilgi ve becerileri doğrultusunda verilmemektedir. Görevlendirmelerde ya da işletmenin kurulmasında baskın role sahip olan işletmenin kurucusu yani ailenin reisi karar verici ve yönlendirici olmaktadır. Ayrıca aile...

Devamını Oku