BATI MAZISI 1
Familya : Cupressaceae
Latince : Thuja occidentalis “Elvangeriana Rheingold”
Türkçe : BATI MAZISI

Sponsor Bağlantılar

Batı Mazısı Doğal Yayılış ve Rakım
Kuzey Amerika kökenlidir. Ülkemizde de yetiştirilmektedir.
Batı Mazısı Toprak ve Besin İsteği
Toprak istekleri açısından kanaatkardır. Batağımsı, soğuk yerlerde, derin ve gevşek balçık topraklar üzerinde iyi gelişir. Ağır killi ve kireçli topraklar üzerinde yetiştirmeye uygundur.

Batı Mazısı Donlara Duyarlılık
Donlardan ender olarak zarar görür.

Batı Mazısı Sıcaklık ve Nem İsteği
Ilıman iklimlerde, bol güneşli yerlerde ve yarıgölgeli yerlerde iyi yetişir. Kurak ve soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.

Batı Mazısı Tohum Özellikleri
Üreyimli bir pul altında bulunan tohumlar, yassı ve küçük kanatlıdır.

Batı Mazısı Tepe Şekli
Önceleri yuvarlak sonraları daha geniş bir tepe yapar. Tepe çapı 2-3 m.dir.

Batı Mazısı Makaslama ve Budama
Makaslamaya, her çeşit budama ve şekillendirmeye uygundur.

Batı Mazısı Büyüme ve Boylanma
Yavaş büyür. Maksimum 3-4 m. boy yapar.

Batı Mazısı Kök Yapısı

Batı Mazısı Işık İsteği
Işık-yarıgölge bitkisidir.

Batı Mazısı Meyve ve Çiçek
Bir yılda olgunlaşan, oval biçimli, 1 cm. uzun, 8-10 pullu kozalakları sürgünlerin ucunda yer alır.

Batı Mazısı Yaprak ve Sürgün
Yapraklar pul yaprak ve kısmen de iğne yaprak biçiminde; sürgünler açık altın sarısı renkli ve kışın kahve renklidir. Yan sürgünlerinde küremsi yağ bezeleri bulunur.

Batı Mazısı Üretim Şekli
Açıkta veya serada çelikle üretilir. Çelikler son yıl sürgününün uçlarından alınır.

Batı Mazısı Diğer Özellikler
Dumanlı ve kirli hava şartlarına duyarlıdır. Güzel olan rengi ve görünüşü bakımından park ve bahçelerde süs bitkisi olarak değerlidir. Kapta, çatı, balkon, teras gibi yerlerde yetiştirmeye uygundur.

BATI MAZISI 2
Familya : Cupressaceae
Latince : Thuja occidentalis
Türkçe : BATI MAZISI

Batı Mazısı Doğal Yayılış ve Rakım
Vatanı Kuzey Amerika’dır. Kanada’dan Virjinya eyaletine kadar yayılır. Ülkemizde de süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Batı Mazısı Toprak ve Besin İsteği
Batağımsı ve soğuk yerlerde, derin ve gevşek balçıklı topraklarda iyi yetişir. Kireçli ve ; kumlu killi topraklarda da yetişebilir ancak ağır killi topraklardan hoşlanmaz.

Batı Mazısı Donlara Duyarlılık
Donlara dayanıklıdır.

Batı Mazısı Sıcaklık ve Nem İsteği
Ilıman iklimlerde yetişir. Soğuğa ve kuraklığa dayanıklıdır.

Batı Mazısı Tohum Özellikleri
Sarı kapsüller içinde yer alan tohumlar 4-7 mm. uzun ve kırmızımsı kahve renginde I olup kozalak pullan altında 8 adet olarak bulunur. Ağustos-Eylül ayında olgunlaşan tohumların 1000 T.A. 1 gr., ortalama çimlenmesi % 46 ve 1 kg.daki tohum sayısı 1.000.000 adettir. Her yıl bol tohum verir.

Batı Mazısı Tepe Şekli
Konik bir tepe yapar. Tepe çapı 3-4 m.dir.

Batı Mazısı Makaslama ve Budama
Budama ve makaslama ile istenilen form verilebilir.

Batı Mazısı Büyüme ve Boylanma
Sık ve çatallı bir boylanma gösterir. Maksimum 20 m. boy yapar.

Batı Mazısı Kök Yapısı
Saçak kök sistemi geliştirir.

Batı Mazısı Işık İsteği
Işık-yarıgölge ağacıdır. Siper altında gevşek bir doku kazanır.

Batı Mazısı Meyve ve Çiçek
Oval biçimli, 1 cm. büyüklüğündeki kozalaklar 8-10 pullu olup bir yılda olgunlaşır ve sürgünlerin ucunda yer alır. Monoik çiçekleri uzun veya yuvarlakça kozalak şeklinde ve sarımsı yeşil renktedir.

Batı Mazısı Yaprak ve Sürgün
Yapraklar sivri uçlu olup ana sürgünde 4 mm., yan sürgünde 2.5 mm.dir. Yapraklar pul yaprak durumunda ve kiremit dizilişinde olup sırtlarında çıkıntı halinde yağ bezesi bulunur. Sürgünlerin üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü açık yeşil renktedir. Kışın kahve-yeşil bir renklenme gösterir.

Batı Mazısı Üretim Şekli
Tohum ile üretim esastır. Tohumlar direkt ekilebildiği gibi 8 haftalık soğuk katlamanın ardından ilkbaharda da ekilir. Yazın, yarı olgun çelikle açıkta veya serada, kışın sert çelikle serada üretilir. Hormon kullanımı köklenmeyi hızlandırır. Çeşitli kültür formları aşı ile üretilir.

Batı Mazısı Diğer Özellikler
Kentlerin kirli havasından etkilenmez. Bitkinin içerdiği yağ zehirli olup ilaç sanayiinde | kullanılır. Çit ve perde tesisi ile park ve bahçelerde grup veya soliter olarak kullanılır. T.o.”Smaragd” ile T.o.”Elvangeriana” türün, park ve bahçelerde kullanılan çok değeri  varyeteleridir.