Kanuni Sultan SüleymanOsmanlı Devleti’nin en uzun süre tahta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Avrupalıların en çok örnek aldığı kişilerdendir. 1930’larda Amerika ve İngiltere tarafından bir heyet gelerek Osmanlı Devleti’nin Kanuni döneminde olan kanunlarını incelemiş hatta Kanuni’yi ilk Anayasa’nın yapımcısı Hammurabi’den daha üst bir kefeye koymuştur.
George Washington tarafından Amerika’nın kuruluşundan sonra yapılan Temsilciler Meclisi’ne 1945 yılında yenileme ve düzenleme çalışmaları için gelen bir heyet tarafından dünyanın en büyük 23 kanun yapıcısının büstünü koymayı kararlaştırmıştır. Bu karar ABD Kongre Meclisi tarafından onaylandı. Bunun ardından Colombia Tarih Derneği, Pannsilvania Üniversitesi ve ABD Temsilciler Meclisi Kütüphanesi titiz çalışmaların ardından Kanuni Sultan Süleyman ve 22 kanun yapıcının büstünün yapılıp ABD Temsilciler Heyeti Galerisine konulmuştur. Bu büst Joseph Kisilewski tarafından tasarlandı.

Sponsor Bağlantılar

Bu kısımları işin tarihi yönüydü. Peki bu olaylardan hiçbir yorum çıkarmayacak mıyız? Tabii ki çıkaracağız. Bizim peşinden koştuğumuz, sürekli kitaplarını okuduğumuz, her haber bülteninde çalışmalarını gösterdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri Kanuni’nin dünyadaki en büyük kanun yapıcısı olduğunu hatta Süleyman’ın yaşadığı devre Süleyman Asrı diyebilecek büyüklükte iken biz Osmanlı Padişahlarından birinin büstünün ABD Temsilciler Heyeti’nde büstü olacağını bile bilmiyoruz …

Gözümüz ta batının öbür ucuna uzanacağına önce bize baksın, kendimizden ders alalım …

FATİH ÖYÜK tarafından “Makale Yarışması” için yazılmıştır…