Ölmekten bin kat beter; ölüp ölüp dirilmek
Anadan üryan halde bir çarmıha gerilmek
Daima hor görülmek, hep kenara itilmek
Böylesine yaşamak; bin kere ölmek demek!