Cinaslı Kafiye Nedir?
 
Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerle yapılan kafiyeye “cinaslı kafiye” denir.

Sponsor Bağlantılar

Niçin kondun a bülbül

Kapımdaki asmaya                        asmaya’lar  cinaslı kafiye          

Ben yârimden ayrılmam

Götürseler asmaya

Aceb insaf eder mi

Söylesem  yâre  derdim                yâre derdim / yâr ederdim  cinaslı kafiye

Bir münasip yâr olsa

Kendime  yâr  ederdim

Bilmem ki yaz mı gelmiş

Niçin açmış  gül  erken                  gül erken / gülerken  cinaslı kafiye

Aklımı kayıp ettim

Nazlı yârim  gülerken

Budala

Bülbül konar  bu  dala                    bu dala / budala  cinaslı kafiye

Olmuşum yâr delisi

Bana derler  budala

Dönülmez akşamın ufkundayız vakît çok  geç,

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen  geç.            geç’ler  cinaslı kafiye

                                          Yahya Kemal Beyatlı

Kafiye (Uyak)

Kafiye Çeşitleri

* Yarım Kafiye
* Tam Kafiye
* Zengin Kafiye
* Tunç Kafiye
* Cinaslı Kafiye

Redif

Kafiye ve Redif Konusuna Ek Olarak Bilmemiz Gerekenler

* Seci
* Aliterasyon
* Asonans