Comenius Projesi; Ulusal Ajansa “Hayat Boyu Öğrenme” kapsamında hazırlanan bir projesidir. Türkiye’de ki Türk okulları ile Avrupa ülkelerindeki okullar arasında Twinning’e üye olunarak ortak okul bulunmasıyla yapılan bir projedir. Bu proje İngilizcenin iyi bilinmesiyle yapılabilmektedir.İngilizce öğretmenlerinin yanı sıra, İngilizceyi iyi bilen herhangi bir öğretmen okul adına buraya üye olarak proje ortağı bulabilir. Proje ortağı bulabilmek iki şekilde olmaktadır. Birincisi orjinal bir proje hazırlamak, ikincisi hazır olan bir Avrupa projesine dahil olmaktır.

Sponsor Bağlantılar

Ülkemizde genelde yapılan projeler Avrupa ülkelerinin hazırladıklarına ortak olmak şeklinde gerçekleşmektedir. Özgün proje üretebilen çok az Türk okulu vardır. Genellikle kabul edilenler, “Müzik”, “Özel Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklar”, “Ana Okulu Projeleri”, “Kültür ve Sanat”, “Çevre” konulu olanlardır. Başlangıçta birçok proje kabul edilirken özellikle Türk ortakların projeleri pek kabul edilmemekte ve genelde Türkiye’den olan ortaklara pek sempatik bakılmamaktadır. Nedeni ise, yurt dışı görmemiş olan öğretmenlerimizin bunu gezi ya da tatil amaçlı düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Henüz profesyonel düzeyde düşünceye ulaşılamamıştır. Örneğin: okul müdürleri, ulusal ajans tarafından birçok kere uyarılmalarına rağmen tüm ülke ziyaretlerine katılmaya kalkmaktadırlar. Projede amaç, çalışmak, ürün üretmek, Ülkeleri tanıtmaktır. Gezi ya da eğlence en son iştir. Dört ya da yedi günlük yapılabilen hareketlilikler de, yoğun bir iş takvimi ile programlar uygulanmaktadır.

Ülkelerin hareketlilikleri bir projede 24, 12 gibi olabilmektedir. Hareketlilik demek, ülke dışına çıkan insan sayısı demektir. Öğrenci hareketliliği koymamış projeler kabul edilmemektedir. Öğrenci çıkışları çok önemlidir. Bu projeler ciddi yapılmalı, proje çalışanları titizlikle seçilmeli ve çalışılan okul müdürleri ben okul müdürüyüm, ben her yere giderim zihniyetinde olmamalıdır. Çünkü, böyle yaklaşan okullar bir daha ortak bulmakta güçlük çekmektedir. Çalışanlar arasında iş bölümü ciddi yapılmalı ve her proje çalışanı en az bir kez yurt dışına çıkışı sağlanmalıdır. İlçelerde çalışan AR-GE birimlerinden çok Ulusal Ajansın kendinden bilgi alınması projelerin daha güzel ve verimli olmasını sağlamaktadır. Nedeni ise AR-GE çalışanlarının okul idarelerinin lehlerine yaklaşımda bulunmaları ve proje çalışanlarının sadece amelelikten öte gitmeyen çalışmalara neden olmalarıdır. Detaylı bilgileri aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

www.ua.gov.tr