Dağ AkçaağacıFamilya : Aceraceae
Latince : Acer pseudoplatanus (A. montanum, A. opulifolium)
Türkçe  : DAĞ AKÇAAĞACI

Sponsor Bağlantılar

Dağ Akçaağaçı Doğal Yayılış ve Rakım
Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi’nde Sinop dolaylarında 1200  m. rakıma kadar çıkar, izmit, Sapanca ve Kırklareli dolaylarında yetişir.

Dağ Akçaağaçı Toprak ve Besin İsteği
Normal, kuru, rutubetli, derin balçıklı, kireçli ve kumlu topraklarda yetişir. Bataklık ve çok kurak topraklara hassastır. Optimal pH = 6.5-75 dur.

 
Dağ Akçaağaçı Donlara Duyarlılık
Donlara az duyarlıdır. -23 °C sıcaklıklara kadar dayanır.

Dağ Akçaağaçı Sıcaklık ve Nem İsteği
Ilıman, serin İklimlerde ve dağlık bölgelerde iyi gelişme yapar. Nem sever. Deniz soğuğuna dayanıklıdır.

Dağ Akçaağaçı Tohum Özellikleri
Tohumlar kırmızımtırak kahverengi, yuvarlak ve hafif basık, iç yüzü sık tüylü, dış yüzü çıplaktır.

Dağ Akçaağaçı Tepe Şekli
Yuvarlaktır. Tepe çapı 8-15 m.dir.

Dağ Akçaağaçı Makaslama ve Budama
Yaraları kanayan tür olduğundan vejetasyon dönemi dışında ve itinalı budanmalıdır.

Dağ Akçaağaçı Büyüme ve Boylanma
Hızlı büyür. Maksimum 30-40 m. boy yapar.

Dağ Akçaağaçı Kök Yapısı
Kalp kök sistemi geliştirir.

Dağ Akçaağaçı Işık İsteği
Işık-yarıgölge ağacıdır.

Dağ Akçaağaçı Meyve ve Çiçek
Nus meyve durumunda olan kanatlı meyveleri 3-6 cm. uzun, kanatlan kırmızı veya saman renginde ve kanat arası açı 50-90 C° dir. Nisan-Mayıs ayında açan çiçekleri bileşik salkım durumunda, sarı yeşil renkte ve monoik olup çiçekleri fazla dikkat çekici değildir.

Dağ Akçaağaçı Yaprak ve Sürgün
Yaprakları 8-18 cm. büyüklüğünde ve 5 lopludur, çınar yaprağını andırır. Ust yüzü koyu yeşil, alt yüzü mavimsi yeşil renktedir. Yaprak sapı üzerinde bulunan çok sayıda iletim demeti ile A. platanoides ve A. trautvetteri’den ayrılır. Sonbahar renklenmesi kırmızımsıdır ve akçaağaçlar içinde en küçük tomurcuklu olanıdır. Yapraklar koparıldığında süt çıkmaz. Yapraklar derimsi olup sürgüne karşılıklı dizilmişlerdir. Sürgünler yeşil renkli ve tüysüzdür.

Dağ Akçaağaçı Üretim Şekli
Tohumla üretim esastır. Tohumlar olgunlaşır olgunlaşmaz hemen ekilir veya 2-3 aylık soğuk katlamadan sonra erken ilkbaharda ekilir. Yazın alınan çelikle, daldırma ve kök çelikleri ile de üretilebilir.

Dağ Akçaağaçı Diğer Özellikler
Öncü bîr türdür. Odunu sert, elastik ve kolay işlenir yapıdadır. Böcek ve mantar zararlarına karşı dayanıklıdır, iyi bir park ve bahçe ağacıdır. Grup kompozisyonlarında, yamaçların tespitinde rüzgar perdesi olarak kullanılır. Ayrıca soliter ve arı konukçusu olarak da kullanılır, özellikle sonbahar renklenmesi makbuldür. A. pseudoplatanus ” Atropurpureum” cinsi park ve bahçelerde çok kullanılır.