Mainz, 05.02.2012
 
Başbakan parti genel merkezinde genel başkan sιfatιyla „dindar nesiller yetiştirelim“ anlamιna gelebilecek bazι söylemlerde bulununca kιzιlca kιyamet koptu.Vay efendim bak gördünüzmü kendi ajandalarιndakini çocuklarιmιza dayatacaklar, devletin gücünü kullanarak çocuklarιmιzιn dindar olmasιnι sağlayacaklar ve hatta yakιnda şeriat ilan edecekler. Böylelerine insan utanmasa „çüş“ diyesi geliyor. Başbakan ne demiş ki bunca çevre salya-sümük saldιrιya geçmiş bulunuyor. Başbakan genç dimağlarιn dinine, diyanetine, milli ve evrensel değerlere sahip vicdanlι ve kişilik sahibi olarak yetişmelerinin sağlanmasι gerektiğine işaret ediyor. Ne var bunda.

Sponsor Bağlantılar

Bu ülke insanιnιn en az %95 lik bölümünün sahip çιkacağι böylesine mâkul bir açιklama nasιl bu kadar saptιrιlarak saldιrι konusu yapιlabiliyor, anlamak gerçekten zor. Ne yani başbakan „dinsiz nesiller“ yetiştirmemiz lazιm mι demeliydi. Ne yani genç kuşaklarιn dinsiz yetişmesini işaret edenlerin selefleri bunu 80 yιl boyunca uyguladιlar da ne oldu. Batι kompleksinin felç ettiği Osmanlι saray bürokrasisinin artιklarι dindar insanlar sayesinde cephe savaşι kazanιlιr kazanιlmaz devleti İslâmιn batιrdιğιnι ve Hristiyanlιğιn resmi din olarak kabul edilmesi gerektiğini ve hatta bu hususta meclise kanun teklifi bile sevkedildiğini bilmiyor muyuz?

Fransιz jakoben laikçiliğini „âmentü“ haline getiren bu pozitivist kafalar toplumu dinsizleştirmek için bunca çaba harcayιnca mektep binasι kadar hapishane inşa etmek zorunda kalιnmadι mι?

Batι da devletler çocuklarιn dindar yetişmesi için ellerinden geleni ardιna koymuyorlar. Meselâ Almanya`da belediyelerin sahip olduğundan çok daha fazla ana okulu (kindergarten) Kiliseler Birliğinin elindedir. Gerçi belediyelere ait olan yuvalarda da dini değerler üzerinde hassasiyetle durulur ama diğerlerinde koyu bir Hristiyanlιk öğretisi vardιr. Kimse de kalkιp Almanya`da „laiklik“ elden gidiyor diye ağlama ayinleri düzenlemez. Bu ülkede din olgusundan bu kadar rahatsιz olan bu dinsizlik sevdalιlarι nasιl yeşerdi… Bunca nesli dinden uzak yetiştirdiniz de ne oldu. Uzaya uydu mu fιrlatabildiniz. Kendinize ait bir teknoloji icadιnda mι bulundunuz. Yo, tam tersine ne batιlι olabildiniz ve ne de doğulu kalabildiniz. Altι kaval üstü şeşhâne garip bir tipoloji üretmekten başka hiç bir işe yaramadι bu dinsizleştirme projeleri.

Laik bir ülkenin başbakanι dindar bir nesil yetiştirmeyi nasιl amaçlayabilir miş? Malum medyanιn köşelerinden salvo atιşlar devam ediyor. Halbuki şöyle aklι önceleyerek bir düşünecek olsak bu ifadeleri bir başbakanιn temenni etmesinde en ufak bir sakιnca yoktur. Başbakan bundan böyle okullarda o saçma-sapan ve bir o kadar da militer „ant“ yerine çocuklar mecburen okula „fatiha“ okuyarak başlayacaklar diye bir genelge yayιnlamιş olsa bizim tatlι-su laikçilerinin imdadιna yetişmek için elimizden geleni yapmaya hazιr olurduk. Üstelik başbakan dindar ifadesini tek başιna bile dile getiremiyor, yanιna bir de „muhafazakârlιk“ sosunu ilâve ediyor ama yine de laikçi „ok“ larιn hedefi olmaktan kurtulamιyor. Halkιnιn tamamιna yakιnι müslüman olan bir ülkede ebeveynlerin çocuklarιnι dindar olarak yetiştirme talebine karşι bunca şuursuz taarruzun yapιlabileceği bir başka memleket var mι acep yeryüzünde?

Bu ne garip bir durumdur. Batι, dinden iyice soğuyan insanιnι yeniden kazanmak için bin bir türlü çarelere başvururken bizim içimizdeki batι aşιklarι insanιmιzι dinsizleştirmek için seğirtip duruyorlar.

Laik bir ülkede bir başbakan istese bile dindar bir nesli yetiştirecek müfredatι hakim kιlamaz. Uyduruk Din Bilgisi Ve Ahlak Kültürü dersi ile de din öğrenilmez. Başbakan belki bununla çocuklarιnι dindar olarak yetiştirmek isteyen toplum kesimlerinin önündeki yasal engelleri kaldιrmayι hedeflemiş olabilir ki bu zaten behemahâl yapιlmalιdιr. Meselâ şu eğitim sistemini „öğütüm sistemi“ ne dönüştüren 1924 tarihli çağdιşι kanundan derhâl vezgeçilmelidir. Yoksa sadece beyânat verip yok yere laikçilerimizin uykusunu kaçιrmaya ne gerek var. Meseleye bir rövanş taktiği ile yanaşmak tabi ki doğru değil, bu zaten bu koşullarda mümkün de değil ve bence doğru da olmaz. Zira benim görüşüme göre „dindar“ olmak ne kadar hak ise „dinsiz“ olmak da bir o kadar haktιr.

Ancak bir konuya daha dikkat çekmek isterim: Bugün bu sözlerden hareketle en fazla bağιrιp çağιranlarιn büyük bir kιsmι bir zamanlar apartman altlarι kilise doldu, yabancιlar topraklarιmιzι satιn alιyor, misyonerlik aldι-yürüdü gibi zevzeklikler yapιyorlardι. Samimi dinsizlerin eleştiri yada korkularιna hak veriyorum. Ancak dinine donu kadar değer vermeyen ama köşesi olan bütün densizleri de kιnιyorum.

Sularι tersine akιtmak mümkün değildir. Bunu Firavun bile başaramadι. Siz mi başaracaksιnιz. Gülerim…

Baki Selam ve Saygιlarιmla.

Ömer Erdem
Mainz/Almanya