Doğu Kayını
Familya : Fagaceae
Latince : Fagus orientalis
Türkçe  : DOĞU KAYINI (Bangıraz)

Sponsor Bağlantılar

Doğu Kayını Doğal Yayılış ve Rakım
Avrupa, Balkanlar, İran’ın kuzey kesimleri, Kafkaslar ve ülkemizde Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri’nde yayılış gösterir. Güney Anadolu’da lokal olarak bulunur. Optimal gelişimini 800-1200 m. rakımlarda saf veya kestane, meşe ve Doğu Ladini ile karışık olarak yapar.


Doğu Kayını Toprak ve Besin İsteği
Besince zengin, iyi drenajlı, derin ve serin toprakları sever. Durgun suya ve tuza hassastır. Kumlu ve kireçli topraklarda yetişebilir. Optimal pH=6.5-7.5′ dur.

Doğu Kayını Donlara Duyarlılık
Gençlikte donlara karşı duyarlıdır. Yaşlandıkça donlara karşı dayanıklılık artar.

Doğu Kayını Sıcaklık ve Nem İsteği
Yüksek hava nemi olan deniz İkliminden hoşlanır. Sıcak ve kurak yörelerimiz için önerîlmez. Soğuğa dayanıklıdır.

Doğu Kayını Tohum Özellikleri
Tohumlar sivri uçlu, 1-2 cm. uzun, üçgen prizma şeklinde, sert derimsi kabuklu, açık kahve renklidir ve yenir.

Doğu Kayını Tepe Şekli
Yayvan geniş bir tepe yapar. Tepe çapı maksimum 10 m.dir.

Doğu Kayını Makaslama ve Budama
Makaslama ve budamaya karşı hassas değildir.

Doğu Kayını Büyüme ve Boylanma
Gençlikte hızlı sonraları yavaş büyür. Maksimum 40 m. boy ve 2 m. çap.yapar. Tek fert olarak azman, meşçere içinde düzgün, silindirik bir gövde yapar.

Doğu Kayını Kök Yapısı
Kalp kök sistemi geliştirir.

Doğu Kayını Işık İsteği
Yarıgölge-gölge ağacıdır.

Doğu Kayını Meyve ve Çiçek
Kupula yaklaşık 2 cm. boyundadır. Kupulanın dip kısmında yer alan pullar geniş, şerit biçiminde ya da kaşık gibi ve üst kısımdakiler yassıdır. Kadeh sapı 2-3 cm. uzunlukta olup tüylüdür. Çiçekleri monoiktir ve dikkat çekmez.

Doğu Kayını Yaprak ve Sürgün
Yaz yeşili yapraklan 6-12 cm. uzun, ters oval, damarlı ve sivri uçludur. Taze yapraklar açık yeşil renkte, kenarları düz ve alt yüzü ince tüylüdür. Yaprak sapı çok kısa ve genç sürgünler tüylüdür. Erken yaşlarda sahip oldukları kök ve kütük sürgünü verme yeteneklerini yaşlandıkça kaybederler.

Doğu Kayını Üretim Şekli
Tohum ile üretilir. Sonbaharda toplanan tohumlar  % 9-12 rutubete indirilerek iyi drene edilmiş topraklara ekilir veya +4 ° C de 2-3 aylık soğuk katlamadan sonra erken  ilkbaharda ekilir. Kültür çeşitleri göz aşısı hariç diğer aşı metotları ile üretilebilir.

Doğu Kayını Diğer Özellikler
Park ve bahçelerde grup veya soliter ve aile ağacı olarak kullanılır. Kirli havaya dayanıklıdır. Odunu ağır, beyaz kırmızımsı, sert ve kırılgandır, fırınlanarak mobilya sektöründe kullanılır. Odunu iyi alev yapar. Toprağı ıslah etme yeteneği vardır.