Modern çağın hükmü, yerini Post-modern bir yapıya bıraktığı günümüzde halen birçok açıdan eksikler boy göstermektedir. İnsanlığın gelişim sürecinde bilginin önemi her geçen an daha da artmaktadır. Bilgiye ulaşmak günümüzde dünden daha hızlı, kolay ve rahattır. Ayrıca rakamsal olarak da fazla bir bütçe ayırmaya gerek duyulmaz, fakat bilgiye ulaşmanın yanı sıra, bilginin doğruluğu ve geçerliği bakımından da sıkıntılar halen devam etmektedir ve bilginin faydalılığı hususunda da eksiklikler bulunmaktadır. Bilginin insanlığa ne çağrıştırdığının yanı sıra nelerin bilgi arz ettiğine önemlidir. Kişi için neyin bilgi olduğu, bilginin ne mana arz ettiği, bilgiye ulaşmak ve bilginin faydalılığı kadar önemli ve dikkate alınması gereken bir husustur.

Sponsor Bağlantılar

Bilgi, Türk Dil Kurumu’nun verilerine göre; “İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat” demektir, fakat bizim için bilginin terimsel, sözlüksel sözlük anlamının ötesinde insanlara ne çağrıştırdığı ve insanlar için ne anlam arz ettiği önemli. Bilgi, başta insanlığın ve de diğer bütün varlıkların hayatlarına ve kendi eylemlerine katkı sağlayan her türlü yeni ve mevcut birikimdir. Bizim için bir anlam ifade etmeyen bilgiye, bilgi değildir demek doğru değildir. Bunun için ancak bilginin faydasızlığı yahut yersizliği söz konusu olabilir.  Bir Akademisyen için akademik, bilimsel içeriğe sahip bir bilgi ne kadar önemliyse, bir yolcunun bir yerden bir yere gideceği hakkında ki bilgiler de onun için o kadar önemlidir.

Gelelim günümüz dünyasında bilginin yerine ve önemine. Bilgi her kesim için önemlidir. Bilgi kadar bilgiye ulaşma ve o bilginin faydalılığı ya da geçerliliği de o denli önem arz eder. Bizim için gerekli bilgiye günümüzde birçok açıdan ulaşmak mümkün. Önceliğimiz İnternet olsa da, kitaplar, dergi ve gazeteler, televizyon ve radyo gibi birçok araç bilgiye ulaşım yollarıdır. Ancak bilgiye ulaşımın yanı sıra bilginin yeterliliği ve faydalılığı artık göz önünde tutulmaktadır. Bir konu hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir ama yeterliliği ve faydalılığı görecelidir. Bir konu hakkında en iyi bilgiye internet üzerindeki sitelerden ulaşılmaktadır. Hem kolay, hem de ücretsiz oluşu bu seçeni öncelikli hale getirmiştir. Bir konuya ilişkin belli başlı sorular ve de genel bilgiler mevcuttur. Bizler de bu sorular ışığında bilgiye olaşır, belli başlı bilgiler ediniriz. Şuanda bir konu hakkında en iyi bilgiyi Viki siteleri sunmaktadır. Her açıdan ele alınan ve uzmanlık bilgisini bünyesinde barındıran maddeler, bilgiyi en iyi biçimde sunmaktadır. Peki, bu yeterli, geçerli ve faydalı mı, ya da doğruluğu kesin bir bilgi mi? Bu sorunun cevabı da değişkendir. Bilgi sunumu ve paylaşımı konusunda belli başlı hizmetler ve araçlar vardır. Bunlar; Viki siteleri, forum siteleri, portallar, sorgu siteleri, galeriler, haber siteleri, video siteleri, gazeteler, dergiler, elektronik ve baskı kitaplar, röportajlar, uzmanlar, kullanıcılar… Diye sıralanır. Arama motorları aracıyla bu tarz siteler sıralanır ve tek tek araştırılıp incelenir.

Vikilerde mevcut bilgiler bilimsel türde olsa da yeterliliği, faydalılığı ve de doğruluğu şüphelidir. Bir viki bilgisinde bilgiye dair birçok sorunun yanıtı, ilave kaynaklar, bilimsel açıklama ve araştırmalar elde edilse de, kullanıcıların görüşleri, bilgiye dair diğer birim ve bilim alanlarında ki veriler elde edilememiştir. Bizce bilgi kişiye deneyim kazandırmalı ve her açıdan ele alınmalıdır. Bir platforma her açıdan incelenmiş, birçok uzman, amatör, kullanıcı ve ilgililerin deneyimlerinden elde edilmiş, sözcük anlamından rüya tabirine kadar her açıdan incelenmiş bir bilgi kaynağı sunulmalıdır. Bir tez hazırlarken izlenen yolların yanı sıra daha geniş çapta ele alınmalı ve kavram odaklı olmalıdır.

Bize sunulan bilginin yetersiz olduğunu savunuyoruz. Doğruluğu şüpheli, faydalılığı eleştirilebilir. Ayrıca geçerliliği olan bir bilgiye daima ihtiyaç vardır. Bu durumda birden fazla kişinin ortaklaşa yürüteceği, her kesimden kişinin, özelliklede ilgililerin ve de uzmanların bilgi, birikim ve deneyimlerinden yola çıkılmalı ve kavram odaklı bilgi kaynağı bir platform üzerinde sunulmalıdır. Kısaca bilgi arayan ihtiyaç sahibi kişi ilgili kavram sayfasına veya platforma girdiğinde gerekli her türlü veriye ulaşabilmelidir. Birden fazla siteye,  sayfaya yönlendirilmemelidir. Kavramın ne olduğuna, kısa açıklamalarına, kim tarafından en iyi geliştirilebilir olduğuna kadar birçok bilgiye ulaşabilmelidir. İlgili bilginin ayrıca mp3’üne, video’suna, kaynağına, indirilebilir dosyasına, rüya tabirine, birden fazla görsele, astrolojik ve rüya tabirine ilişkin bilgilere, muallâk ilimlerine, yazarlarına, bu verinin oluşumunda nelerin yapıldığına (çeviri, kitap incelemesi, röportaj…), diğer dillerdeki karşılıklarına, varsa farklı yazım türlerine, konuyla ilgili hazırlanmış tezlere, iyi anlaşılması bakımından ilave notlara ve bilgilere, sorulara, ödev olarak incelenebilecek sorulara, konulara, konunun anlaşılmasına katkı sağlayacak öneri filmlere, tiyatro, kitap vs. esere, neden önemli olduğuna, dış bağlantılara gibi her türlü veriye ulaşılabilmelidir.

Böyle bir projenin gelişimi, uygulanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Bir araştırma yaparken, yüzlerce siteden aynı bilgiye ulaşıp, zaman kaybı ve hayal kırıklığı yaşanmamalı. Bu bilgi kaynağını oluşturacak kişilerin ise her türlü açıdan, farklı kaynaklardan faydalanması gerekmektedir. Kavramsal bu bilginin kaynağı ise temel oluşumunda katkı sağlayan, önemli rol oynayan kişi veya kişilerin üzerine tescillenmeli ve emeklerinin karşılığı ise garanti altıla alınmış olmalıdır.

İlgililerin, bu tarz bir çalışmanın öncülüğünü yapabilecek kişi veya kurumların ilgilenmelerini faydalı görüyoruz. Yeterli, geçerli, doğru ve faydalı bilgiye ulaşmak dileğiyle…

Mevlüt Baki Tapan