İlköğretim bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencilerine kasım ve nisan aylarında verilen gelişim raporlarını bir velinin anlayabilmesi için uzman olması lazım. Amaç öğrencinin gelişim düzeyi hakkında veliyi bilgilendirmekse bunun daha anlaşılır şekilde veliye bildirilmesi gerekir.

Sponsor Bağlantılar

Türkçe ve matematik bölümü kısmen anlaşılır olsa da bir velinin matematiği hayatla ilişkilendirme becerisinden ne anlayabileceği tartışılır. Bu veli çocuğuna ne diyecektir? Matematiği hayatla daha iyi ilişkilendirmelisin mi? Hayat bilgisine bakar mısınız: Kaynakları etkili ve verimli kullanma becerisi, öz yönetim becerileri gösterme, bilimin temel kavramlarını doğru kullanma becerisi ve kişisel niteliklerin gelişimi. Bir veli bu kriterlerden bir şey anlayıp gerekli tedbirleri alabilecekse ya eğitim profesörüdür ya da bir dahidir. Sanatsal biçimlendirme becerisi, estetik bilinç gelişimi, sanat eserlerini anlama becerisi… Bunlar da görsel sanatlardan. Bir baba eşine şöyle seslenir herhalde… Karıcım, çocuğumuzun estetik bilinci iyi değilmiş ve sanat eserlerini anlayamıyormuş. Nasıl bir önlem almalıyız sence? Eş ne desin? Sen bilirsin bey… Müzik kültürüne duyarlı olma, müziksel algı becerisi ve müziksel yaratıcılık becerisi. Çocuğunuz müzik kültürüne duyarlı değilse ne yapacaksınız? Müziksel algı ne demek? Ya müziksel yaratıcılık? Sağlıklı hayat kurallarını uygulama becerisi, birlikte davranabilme ve kurallara uyabilme. Beden eğitimi dersinde de bunlar var. Sağlıklı hayat kuralları nelerdir ve birlikte davranabilme nasıl olur? Velinin ne anlaması gerekir bunlardan?

Eskiden pekiyi vardı. Herkes anlardı. Şimdi puan var, beş var, gelişim raporu var… Kafamız karışık, bir şey anlamıyoruz.