* “ile” sözcüğü kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabildiği gibi, sözcüğe bitişik de yazılabilir.

* “ile” sözcüğü kendinden önceki sözcüğe getirildiğinde başındaki “i” ünlüsü düşer, ünlüyle biten sözcüğe getirildiğinde araya “y” koruyucu ünsüzü girer, kalan kısım büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna uyar.

araba  ile      (doğru)   →   arabayla    (doğru)
neşe  ile        (doğru)   →   neşeyle   (doğru)
çamur  ile     (doğru)   →   çamurla    (doğru)
güzellik  ile  (doğru)    →   güzellikle   (doğru)

 

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

Sponsor Bağlantılar

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı