A’dan Z’ye bütün isimler ve anlamları.

A HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Abad Şen,  bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar.
(Erkek)

Sponsor Bağlantılar

Abbas isminin anlamı 1. Sert,  çatık kaşlı kimse.  2.  Aslan – Abbas b.  Abdülmuttalib.  Rasûlullah (s. a. s)’in amcası,  Mekke’nin fethinde müslüman olmuştur. .
(Erkek)

Abdullah isminin anlamı Allah’ın adamı – Allah’a ait olan,  onun yolundan giden kişi, Tanrı’nın kulu
(Erkek)

Abidin Dua eden / Duacı
(Erkek)

Acar Becerikli,  atılgan, ele avuca sığmaz.
(Erkek)
(Bayan)

Acun isminin anlamı: Dünya,  varlık.
(Erkek)

Açelya isminin anlamı: Fundagiller familyasından,  kokusuz ama güzel renkli çiçek.
(Bayan)

Adalet Hak ve hukuka uygunluk,  hakkı gözetmek.
(Bayan)

Adem isminin anlamı: Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam
(Erkek)

Adil Adaletli / Hakça davranan
(Erkek)

Adile Adaletli olan,  doğruluktan ayrılmayan.
(Bayan)

Adnan Bir yere yerleşip ikamet eden,  mukim. Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse.
(Erkek)

Adnan Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü,  iki cennet anlamında
(Erkek)

Afet İnsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket
(Bayan)

Affan Kendini kötülüklerden uzak tutan
(Erkek)

Afife iffetli,  namuslu kadın
(Bayan)

Afife Namuslu,  iffetli,  temiz ve dürüst
(Bayan)

Afitap Güneş / Çok güzel
(Bayan)

Afitap Güzel yüz
(Bayan)

Afra Ayak değmemiş ak toprak,  Pembeye çalar beyaz.
(Bayan)

Agah Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık
(Erkek)

Ahmed En çok övülmüş,  sevilmiş
(Erkek)

Ahmet Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden
(Erkek)

Ahsen En güzel,  Çok güzel
(Bayan)

Ahu ceylan, karaca, gözleri ceylan gözüne benzeyen kadın.
(Bayan)

Ajda Üzeri çentik çentik,  diş diş olan şey
(Bayan)

Akad Soyluluk,  Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
(Erkek)

Akasya Küçük sıra yapraklı,  gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç
(Bayan)

Akgül Beyaz gül,  gül gibi
(Bayan)

Akgün Aydınlık gün
(Bayan)

Akın isminin anlamı: Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı
(Erkek)

Akif Dünya işlerinden uzaklaşıp,  ibadet için Allah’a yönelen
(Erkek)

Akil Akıllı ,  Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş ,  yaptıklarının farkında olan
(Erkek)

Akile Akıllı,  akıl sahibi.  Uslu,  kavrayışlı. (Arabca)
Kadn

Akile / Akil Akıllı,  akıl sahibi.  Uslu,  kavrayışlı. (Arabca)
(Erkek)

Aktan (Türkçe) Parlak,  aydınlık sabah.
(Erkek)

Alaaddin Dini yükseltmek,  yüceltmek için çalışan
(Erkek)

Alara isminin anlamı: Al + ara.  Al=Kırmızı,  ara=bezeyen,  süsleyen,  Kırmızı süs anlamında bir tamlama
(Bayan)

Alarcın Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan
(Bayan)

Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü
(Bayan)

Aldemir Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir
(Erkek)

Alev Ateşin çıkardığı yalım
(Bayan)

Aleyna Allah’ın iyi kullarından olanlar
(Bayan)

Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip,  esenlik içinde olan
(Bayan)

Ali Yüce,  yüksek,  şanlı,  onurlu kimse
(Erkek)

Alican Cana yakın,  içtenlikli,  candan,  sıcakkanlı,  girişken
(Erkek)

Alim Bilim adamı,  bilgin ilim bilen,  ilimle uğraşan kimse
(Erkek)

Alisa asil,  soylu
(Bayan)

Alişan Şan ve şerefi yüksek olan,  çok değerli
(Erkek)

Aliye Yüce,  yüksek
(Bayan)

Alkın (Türkçe)1.  Sevdalı,  âşık,  vurgun.  2.  Fakir,  zayıf.
(Erkek)

Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel
(Bayan)

Almina Al elma
(Bayan)

Almira ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık
(Bayan)

Alp Yiğit,  soylu,  kahraman Türkçe adlarda bazen başa ya da sona da konulan ek
(Erkek)

Alparslan Korkusuz,  yiğit,  Soylu,  aslan gibi anlamında
(Erkek)

Alper Alp + Er Cesur,  Soylu anlamında
(Erkek)

Alptekin Alp+ Tekin Soylu prens,  güvenilir ve soylu
(Erkek)

Altan Al + Tan Kırmızı + şafak,  güneşin şafaktaki kırmızı rengi
(Erkek)

Altan Kızıl Şafak
(Bayan)

Atlar (Sunak) Tapınaklarda,  üzerinde kurban kesilen,  günlük yakılan,  dinî tören yapılan taş masa
(Erkek)

Altay Yüksek orman anlamında.  Orta Asya’da bir sıradağ
(Erkek)

Altın (Altun) Değerli bir metal (Paslanmayan,  en iyi iletken)
(Bayan)

Altuğ Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ
(Erkek)

Altun/ Altın Değerli bir metal (Paslanmayan,  en iyi iletken)
(Bayan)

Alya (Arapça. ) Er.  1.  Yüksek yer,  yük*seklik.  2.  Gök,  sema.
(Erkek)

Ammar İnşa eden
(Erkek)

Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey,  hatıra
(Bayan)

Anıl Ölçülü davranan,  hoşa giden kimse
(Erkek)

Aras Kalın Yün,  At kılı anlamında (Aras nehri)
(Erkek)

Aras Sahip çıkılan buluntu,  Doğu anadoluda bir ırmağın adı
(Erkek)

Arda Hükümdar veya kumandan asası,  İşaret olarak yere dikilen çubuk
(Erkek)
(Bayan)

Arda Halef,  ardından gelen
(Erkek)

Argün Temiz gün,  günlük güneşlik,  yaşama sevinci veren gün
(Erkek)

Arif Bilgi sahibi.  Bilen,  bilgili,  irfan sahibi
(Erkek)

Arkan Temiz. temiz kanlı,  arı kanlı
(Erkek)

Arkın Yavaş,  ağır,  sa*kin,  gelecek yıl.
(Erkek)

Artaç Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden
(Erkek)

Artun Gururlu,  kendine güveni olan,  vakur.
(Erkek)

Arzu İstek,  özlem eğilim
(Bayan)

Asena Türk Mitolojisinde Ergenekon destanında adı geçen dişi kurt
(Bayan)

Asım Temiz,  namuslu,  sağlam karakterli
(Erkek)

Asil Soylu,  soylu bir aileden gelen, seçkin insan
(Erkek)

Aslan Türklerin,  güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
(Erkek)

Aslı Kerem ile Aslı hikayesindeki sevgili
(Bayan)

Aslıhan Kökeni soylu han soyundan
(Bayan)

Aslin Eski ermenilerdeki bir kraliçenin adı
(Bayan)

Asrın Bu asıra ait,  bu devire uygun
(Erkek)

Asrın Çağdaş,  bu asıra ait olan,  asıra uygun olan
(Bayan)

Asude Sessiz,  sakin dinlendirici
(Bayan)

Asuman Gök,  gökkubbe,  sema
(Bayan)

Asya Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
(Bayan)

Aşkın Aşmış,  ileri,  üstün/ Senin aşkın
(Bayan)

Ata Baba,  ced,  Ecdat,  Büyükbaba,  Bilge
(Erkek)

Atabey Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan
(Erkek)

Atahan Han soyundan gelen,  soylu yiğit
(Erkek)

Atakan Atasının kanını taşıyan,  atasının kanından gelen gücü barındıran
(Erkek)

Atalay/ Atılay Kolaylıkla ileri atılabilen,  cesur kimse
(Erkek)

Atanur Atasından aldığı nuru taşıyan
(Erkek)

Atay Herkesçe bilinen,  tanınmış,  ünlü
(Erkek)

Ateş
Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
(Erkek)

Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
(Bayan)

Atıf Eğilimli,  birine şefkatle eğilen,  sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen
(Erkek)

Atıl İleri hamle yap,  anlamında Atıl,  atılmak
(Erkek)

Atılay / Atalay Kolaylıkla ileri atılabilen,  cesur kimse
(Erkek)

Atınç Atılgan / Atak
(Erkek)

Atilla / Attila Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı
(Erkek)

Atiye 1.  Bağış,  bahşiş,  ihsan.  Hediye.  2.  Gelecek,  istikbal.
(Bayan)

Atlıhan At + Han kelimelerinden,  İyi ata binen yiğit Han
(Erkek)

Attila/Atilla Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı
(Erkek)

Avni Yardım etmek,  yardımda bulunmak,  yardımla ilgili
(Erkek)

Aybala Ay gibi çocuk
(Erkek)

Aybars Ay ve Pars kelimelerinden,  Ay gibi güzel,  pars gibi yırtıcı
(Bayan)

Aybel Ay gibi dikkat çeken,  aya benzeyen güzelliğiyle farkedilen,  seçilen
(Bayan)

Aybüke ay ışığı, ay gibi parlak, ay yüzlü, ay benizli, akıllı zeki.
(Bayan)

Ayca Ay gibi,  yüzü Ay gibi güzel olan
(Bayan)

Aycan İçi aydınlık
(Bayan)

Ayça Hilal,  ayın ilk günlerindeki hali
(Bayan)

Ayçin Ayçın,  ay gibi,  aya benzer
(Bayan)

Aydan Aya benzer ay gibi
(Bayan)

Aydın Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış,  bilgili kişi
(Erkek)

Ayfer Ayışığı
(Bayan)

Ayfer Ay ışığı
(Bayan)

Aygen Gönül dostu
(Bayan)

Aygül Ay gibi güzel ve parlak renkli
(Bayan)

Aygün Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
(Erkek)

Ayhan Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han
(Erkek)

Aykan Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı
(Erkek)

Aykut Kutlu ay,  armağan,  ödül
(Erkek)

Ayla (Türkçe) Ayın ve kimi yıldızların dolayındaki ışık çevresi,  ay ağılı,  hale.
(Bayan)

Ayla Kadın,  eş zevce /Ayın çevresindeki ışıklı daire
(Bayan)

Aylin (Türkçe. ) Ay’a ait.
(Bayan)

Aynur Ay gibi ışıklı
(Bayan)

Aypare Ay parçası
Kadın
Ayperi Ay ve peri gibi çok güzel/ ekleyen : Yağmur USLU
(Bayan)

Aysel Ay gibi parlak ve güzel
(Bayan)

Aysima Çehresi,  yüzü ay gibi parlak,  nurlu,  ışıklı,  kutlu,  uğurlu olan.
(Bayan)

Aysu Ay gibi berrak su
(Bayan)

Aysun Ay gibi güzel ve parlaksın
(Bayan)

Ayşan Şanı ay gibi parlak olan
(Bayan)

Ayşe Yaşam,  dirlik,
(Bayan)

Ayşegül Güleç,  güler yüzlü
(Bayan)

Ayşen Ay gibi neşeli,  parlak ve aydınlık
(Bayan)

Ayşin Ay gibi,  aya benzeyen
(Bayan)

Aytaç Başında ay gibi ışıklı taç bulunan Ay + Taç
(Erkek)

Aytaç Ay gibi taçlı
(Bayan)

Aytekin Tek ay,  uğur getiren ay
(Erkek)

Ayten Ay gibi beyaz tenli
(Bayan)

Aytuna Gökteki ay ile Tuna Irmagin’dan olusmus bir ad
(Bayan)

Aytül Tül gibi şeffaf ve ince ay ışığı gibi parlak
(Bayan)

Ayvaz (Arapça. ) Er.  1.  Arapça ivaz ke*limesinin bozulmuş şekli.  2.  Eskiden kibar konaklarda yemek servisi yapan ve sokak işlerinde kullanılan Vanlı Ermenilere verilen ad.  Ermeni uşak.  3.  Karagöz perdesinin belli başlı tip*lerinden biri.  4.  Köroğlu destanında bir kahraman. 5. Koca,  eş.
(Erkek)

Ayyüce Ay gibi parlak ve ulu.
(Erkek)
/(Bayan)

Azim Bir şeyler yapmak için kararlı kişi,  Azmeden,  Azimli
(Erkek)

Azime Azmeden,  yapmak için kesin kararlı / iri,  kemikli yapılı
(Bayan)

Aziz Onur sahibi yüce,  Saygıdeğer,  Manevi gücü çok üstün
(Erkek)

Azize Onur sahibi yüce,  ermiş
(Bayan)

Azmi Kemikli,  kemikle ilgili / Azim sahibi
(Erkek)

Azra Delinmemiş bir inci
(Bayan)

Azra Bakire,  el değmemiş, Hz.  Meryem’e verilen ad.  Ayak basılmamış kum
(Bayan)

B HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Babür Kaplan,  Böbürlenme.  Hükümdar.  – Babürşah.  Zahirettin Muhammed (1483-1530).  Hindistan’daki Türk-Hint İmparatorluğu’nu kuran kişi.
(Erkek)

Babür Hindistan’da yaşayan bir tür kaplan
(Erkek)

Bade aşk kutsal sevgi,  farsca icki demektir
(Bayan)

Baha Değer fiyat,  kıymetinin karşılığı,  Ederi
(Erkek)

Bahadır Yiğit ,  kahraman,  atak,  gözünü daldan budaktan esirgemeyen
(Erkek)

Bahadır yiğit, kahraman, cesur
(Erkek)

Bahar Doğanın canlandığı mevsim
(Bayan)

Bahri Denizle ilgili,  denizci,  denizin gücü,  sonsuzluğu
(Erkek)

Bahriye Donanma ve denizle ilgili
(Bayan)

Bahtiyar Mutlu,  talihli,  Hayatından memnun olan
(Erkek)

Baki Süreklilik sahibi,  sonsuza kadar kalan,  sonsuz,  sonu olmayan
(Erkek)

Bala Küçük çocuk,  Yavru,  Korunması gereken
(Erkek)

Bala Yavru,  çocuk.
(Erkek)

Balaban Bir tür yırtıcı kuş.  İri cins bir tür Doğan (kuş)
(Erkek)

Balca Bal damlası,  bal gibi
(Bayan)

Banu Ev kadını (Bayan)

Banu (Farsça kökenli )1.  Kadın,  hatun,  hanım.  2.  Prenses.  3.  Hanımefendi.  4.  Gelin.
(Bayan)

Baran Yağmur
(Erkek)

Baransel Güce,  kuvvete ait.  Güçsel.
(Erkek)

Barbaros Asıl adı Hızır olan Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.
(Erkek)

Barış Uzlaşma.
(Erkek)

Barkın Gezgin,  Seyyah,  Sürekli gezip dolaşan
(Erkek)

Basri Gören,  görme ile ilgili,  görebilmek
(Erkek)

Başak Tahılların tanelerinin bulunduğu kısım
(Bayan)

Başar Başarılı ol anlamında
(Erkek)

Başar Başarılı ol anlamında
(Bayan)

Batıkan Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
(Erkek)

Battal Kahraman.  Oldukça iri yapılı,  Alışılmışın dışında büyük
(Erkek)

Batu Güçlü Kuvvetli
(Erkek)

Batuhan Güçlü Kuvvetli Han.  Altınordu devletinin kurucusu Batuhan.
(Erkek)

Batur Korkusuz,  yiğit.
(Erkek)

Bayar Büyük,  ulu yüce.
(Erkek)

Baykal Yaban kısrağı.  Moğolistan’daki büyük göl
(Erkek)

Bayraktar Bayrak taşıyan.
(Erkek)

Bayram Ulusca kutlanılan,  Kutsal ve önemli günler.
(Erkek)

Bayram Festival | Bayram KARTAL tarafından eklenmiştir.
(Erkek)

Baysal Dirlik düzenlik içinde,  sakin, gürültüsüz.
(Erkek)

Bedia Güzellik,  üstün değerli olan
(Bayan)

Bedir Ayın on dördü.  Dolunay.  Ay.
(Erkek)

Bedirhan Ay+ Han gibi Bedir + Han
(Erkek)

Bedrettin Ayın ondördü gibi ışık saçan,  temiz ve yüce
(Erkek)

Bedri Ay gibi,  aya benzeyen,  Aya ait
(Erkek)

Bedriye Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili
(Bayan)

Begüm / Begün Saygıdeğer kadın
(Bayan)

Begün/ Begüm Saygıdeğer
kadın
(Bayan)

Behçet Sevinç,  güzellik,  güler yüzlülük.
(Erkek)

Behiç Şen.  Güler yüzlü,  Neşeli.
(Erkek)

Behiye Güzel ve alımlı kadın
(Bayan)

Behlil / Behlül Çok gülen,  hayır sahibi,  güler yüzlü
(Erkek)

Behlül/ Behlil Çok gülen,  hayır sahibi,  güler yüzlü
(Erkek)

Behram Merih Yıldızı.
(Erkek)

Behzat Doğuştan iyi,  soylu kişi
(Erkek)

Beki / Bekri El değmemiş,  Bakir,  Tertemiz,  bozulmamış.
(Erkek)

Bekir (Arabça)Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse,  bakir, yeni doğmuş
(Erkek)

Bektaş Saygın,  aziz,  denk,  eşit.
(Erkek)

Belemir Peygamber Efendimiz’in(S. A. S) en sevdiği çiçek
(Bayan)

Belemir Peygamber çiçeği, mavikantaron olarak bilinen çiçek
(Bayan)

Belgin Açık.  belirli,  farkedilen
(Bayan)

Belit Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme,  mütearife,  aksiyom, Örneğin:” bir ev içindeki eşyalardan büyüktür” sözü bir belittir.
(Bayan)

Beliz İşaret,  im,  iz.
(Bayan)

Belkıs Yunanca asıllı olup Arapça’ya geçen tarihi bir isim
(Bayan)

Benal ben-al
(Bayan)

Benan Parmakla gösterilecek kadar güzel
(Bayan)

Bengi Sonsuz,  sonsuzluk
(Bayan)

Bengisu İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su / Abıhayat
(Bayan)

Bengu Edebiyet
(Bayan)

Bengül Üzerinde benekler bulunan gül
(Bayan)

Bensu Su gibi aziz benlik
(Bayan)

Berat İzinli,  müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek
(Erkek)

Berfin (Farsça)Kardan,  kar ile ilgili. Tertemiz,  kar gibi beyaz
(Bayan)

Berfin Kar toplayan
(Bayan)

Berhan Han soyundan,  Hanla ilgili,  han üzerine. .  (Han=Hakan)
(Erkek)

Beril Arınmış,  aklanmış
(Bayan)

Berk Sağlam güçlü,  dayanıklı
(Erkek)

Berkant Sağlam Yemin .  Berk + Ant.
(Erkek)

Berkay Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan.  Ay ışığı,  Güçlü ay
(Erkek)

Berke Değnek,  sopa,  kamçı
(Erkek)

Bermal Birşeyler yapmakla ilgili,  yapan,  ortaya çıkaran,  becerikli
(Erkek)

Berna (Farsça. ) – Genç delikanlı,  yiğit.
(Erkek)
/(Bayan)

Berna Genç,  delikanlı
(Bayan)

Berna Gençlik,  delikanlı,  yiğit.
(Erkek)
/(Bayan)

Berra Bereketli olan / Doğru Sözlü
(Bayan)

Berrak Temiz,  saf,  arınmış
(Bayan)

Berre !Not : Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir.  Biri Cüveyriye,  diğeri Zeynep binti Cahş annemizdir.  Her ikisinin ilk isimleri “Berre” idi.  ayrıca üvey kızının adı da “Berre” iken onu “Zeynep” olarak değiştirmiştir.  “Berre” manası temizleyicidir.  Ancak ” O kendi nefsini temizler” diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir.  Zeynep,  mücehverler değerli taşlar anlamındadır.
(Bayan)

Berrin Manen çok yüksek,  yüce yaradılışlı
(Bayan)

Berrin Yüksek, ulu, yüce (Farsça)
(Bayan)

Besim Güler yüzlü
(Erkek)

Beste Ezgilerin özgün dizimi,
(Bayan)

Betigün Aydınlık yüz
(Bayan)

Betil/Betül Temiz,  iffetli
(Bayan)

Betül (Erkek)
eli degmemis,  (Erkek)
ten uzak yasayan,  namuslu kadin
(Bayan)

Betül/Betil Temiz,  iffetli
(Bayan)

Beyazıt Bir çok Osmanlı şehzadesinin ortak adı.
(Erkek)

Beyhan İçindekini açıkça söyleyen,  sır saklamayan, hanların beyi
(Erkek)

Beyza Beyaz / En beyaz
(Bayan)

Bihter En iyi
(Bayan)

Bike / Bikem Kadın,  hanım
(Bayan)

Bikem/ Bike Kadın,  hanım
(Bayan)

Bilal (Ar. ) Su gibi ıslatan,  ıslatış,  ıslaklık.  Bilal b.  Raba: İslamın ilk müezzini,  Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir.
(Erkek)

Bilge Çok bilen ve bildiklerini başkalarının yararına sunan
(Bayan)

Bilgin Bilgi sahibi.  Alim
(Erkek)

Billur Pek duru ve temiz cam
(Bayan)

Bilun Yarım Ay
(Bayan)

Binnaz Çok nazlı
(Bayan)

Binnur Çok nurlu
(Bayan)

Bircan Herksçe sevilen,  candan, tek, eşsiz
(Bayan)
/(Erkek)

Birgül Tek ve benzersiz gül
(Bayan)

Biricik Tek,  bir tane,  emsalsiz
(Bayan)

Birol Tek ol,  anlamında .  Bir + Ol
(Erkek)

Birsin Teksin anlamında
(Erkek)

Birsu Özel bir su biricik su gibi
(Bayan)

Boğaçhan İnanılmaz derecede güçlü ,  insanüstü gücü olan
(Erkek)

Bora / Boran Ardından yağış getiren şiddetli rüzgar.
(Erkek)

Bozkurt Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
(Erkek)

Bucak Genellikle,  geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad
(Bayan)

Buğra (Erkek)
deve
(Erkek)

Buket Çiçek demeti
(Bayan)

Bulut Yoğunlaşmış su buharı
(Erkek)

Burak Hz.  Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.
(Erkek)

Burcu Güzel ve etkileyici kokunun salgılanışı
(Bayan)

Burçak Tohumları kullanılan bir bitki türü
(Bayan)

Burçe Küçük takım yıldız
(Bayan)

Burçin Dişi geyik.
(Bayan)

Burhan Delil,  kanıt.
(Erkek)

Buse Gülücük,  tebessüm
(Bayan)

Bükre (Kaynak:Osmanlıca Sözlük)Erken.  Sabah vakti.
(Erkek)

Bülent Yüksek,  uzun,  erişilmesi zor,  yüce
(Erkek)

Bünyamin Hz.  Yakup’un oğlu
(Erkek)

Büşra Müjde
(Bayan)

C HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Cabbar Güç ve kuvvet sahibi kimse
(Erkek)

Cafer Çay, dere, küçük akarsu
(Erkek)

Cahide Çalışan,  çaba gösteren
(Bayan)

Cahit Çalışan çaba gösteren / İnatçı, ayak direyen
(Erkek)

Can İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan
(Erkek)

Canan Sevgili,  yar
(Bayan)

Candost gercek arkadaş ve dostluk
(Erkek)

Cankat Yaşamına can ekle,  sevinçle dol
(Erkek)

Cansel Hayat veren su.  – Can ve sel kelimelerinden birleşik isim.
(Bayan)

Cansu Hayat veren su
(Bayan)

Cansu yaşam veren su, sevgili,  sevimli.
(Bayan)

Cansu Cana benzer değerde
(Bayan)

Cebbar Kahredici galip
(Erkek)

Celal Büyüklük ululuk,  hışım
(Erkek)

Celalettin Büyüklük ululuk,  hışım
(Erkek)

Celil Ulu,  yüce,  manevi değeri yüksek olan
(Erkek)

Cem Fars mitolojisinde şarap üretmeyi keşfeden bir hükümdarın adı (Cemşid)
(Erkek)

Cemal Güzellik,  özellikle yüz güzelliği
(Erkek)

Cemalettin Güzellik taşıyan
(Erkek)

Cemanur Yüz Nuru/ Güzellik Nuru/ ekleyen : Cemanur DURMUŞ
(Bayan)

Cemil Güzel
(Erkek)

Cemile Hoşa giden davranış
(Bayan)

Cemre Önce havada,  sonra suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi />(Bayan)

Cenan Yürek,  gönül kalp
(Erkek)

Cenap Manevi büyüklük / Onur
(Erkek)

Cengiz Sert ve haşin tabiatlı,  kolay yumuşamayan
(Erkek)

Cenk Savaşmak ,  Kısa süreli savaş
(Erkek)

Cennet Dinsel inançlara göre iyilerin ölünce gideceğine inanılan yer
(Bayan)

Ceren güzel gözlü ceylan yavrusu,  ahu
(Bayan)

Cevale Cevval yada cevahir anlamında / ekleyen : Cevale ŞAHİN
(Bayan)

Cevat İyilik,  güzellik,  olgunluk,  kusursuzluk
(Erkek)

Cevdet İyilik,  güzellik.  Olgunluk,  büyüklük. KusursuzlukTazelik.
(Erkek)

Ceyda Yararlı,  herkese iyilik yapan
(Bayan)

Ceyhan Güney bölgemizde bir ırmak adı
(Erkek)

Ceyhun Eski Türk isimlerinden / yiğit, güçlü kişi
(Erkek)

Ceylan Hızlı koşan,  biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir gazel cinsi.
(Bayan)

Ceylin (Farsça kökenli)Cennetin kapısı ,  cennete açılan kapı
(Bayan)

Cezmi Kesin karar veren
(Erkek)

Cihan Dünya
(Erkek)

Cihangir Cihanı ele geçiren
(Erkek)

Cihat Din uğruna savaşmak
(Erkek)

Cilvenaz Nazı özellikle yapan / Cilveyle nazı birarada bulunduran
(Bayan)

Civan Yeni yetme,  körpe,  genç
(Erkek)

Coşar Heyecan dolu,  kabına sığmayan
(Erkek)

Coşkun Aşırı heyecanlı,  çok duyarlı
(Erkek)

Cuma Müslümanlar için haftanın kutsal günü
(Erkek)

Cumhur Halk topluluğu
(Erkek)

Cüneyt Büyük bir mutasavvuf
(Erkek)

Ç HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Çağan Bayram,  şenlik,  mutlu gün
(Erkek)

Çağatay Küçük tay,  çocuk gibi sevimli / Çağatay hanlığından olan kimse
(Erkek)

Çağdaş Aynı çağda yaşayan,  çağa uygun
(Erkek)

Çağdaş Uygar, modern / Çağdaş Kiriş tarafından eklenmiştir.
(Erkek)

Çağla Badem,  erik ve Kaysı gibi meyvaların ham hali
(Bayan)

Çağlar Çağıldayarak akan su,  şelale
(Erkek)

Çağrı Davet
(Erkek)

Çağrı Davet
(Bayan)

Çakabey 11. yy’da İzmir yöresinde beylik kuran Türk Beyi
(Erkek)

Çavuş Askerde bir rütbe
(Erkek)

Çelebi Efendi,  görgülü,  terbiyeli
(Erkek)

Çelen Yakışıklı,  saçak,  akıllı
(Erkek)

Çelik Su verilerek sertleştirilmiş demir
(Erkek)

Çeliker Çelik gibi güçlü insan
(Erkek)

Çetin Güç,  zor,  engelli
(Erkek)

Çevik Atak,  hareketli
(Erkek)

Çevrim Girdap,  sürekli değişim,  anafor
(Erkek)

Çılga Cadı, huysuz / ekleyen : Burcu
(Bayan)

Çınar Geniş yapraklı kalın gövdeli uzun ömürlü bir ağaç
(Erkek)

Çiçek Bitkilerin üreme organlarını taşıyan renkli bölümü
(Bayan)

Çiğdem Zambakgillerden bir tür kır bitkisi
(Bayan)

Çiler Güzel öten,  güzel ötüşlü
(Bayan)

Çise / Çisem Çiseleyen yağmur damlası
(Bayan)

Çisem Çiseleyen yağmur
(Bayan)

Çisem çiseleyen yağmur
(Bayan)

Çisil İnce yağmur.
(Bayan)

Çolpan Gözleri uzağı iyi gören, ileri görüşlü

D HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Damla Bir sıvının küçük parçacığı
(Bayan)

Daniş Bilgi,  bilme,  danışma
(Erkek)

Defne Yaprakları güzel kokulu, yaz kış yeşil olan bir ağaç türü
(Bayan)

Deha Dahi,  zekaca çok üstün olan
(Erkek)

Demet 1.  Bitki veya çiçek bağlamı.  2.  Bağlanarak oluşturulmuş deste.
(Bayan)

Demet Sapları bir araya getirilip bağlanan bitki ya da çiçek
(Bayan)

Demir Bir Element
(Erkek)

Demircan Demir gibi sağlam olan can
(Erkek)

Deniz Bu da bildiğimiz masmavi sular
(Erkek)

Deniz Yeryüzünün 3/4’ünü oluşturan tuzlusu tabakası
(Bayan)

Denizhan Denizlerin hükümdarı
(Erkek)

Derin Dip,  derinlik,  büyüklük
(Erkek)

Derin Yüzeyi tabanına uzak olan
(Bayan)

Derin Yüzeyi,  tabanından uzak olan
(Bayan)

Derviş Alçak gönüllü,  hoşgörü sahibi
(Erkek)

Derya Deniz,  çok bol,  gönül
(Bayan)

Destan Kahramanlık olaylarını konu alan şiir
(Bayan)

Deste Cinsleri aynı ya da birbirine yakın şeylerin bir arada bağlanması
(Bayan)

Destina kader / Sadık Gel tarafından eklenmiştir
(Bayan)

Devrim Önemli ve temelli değişiklik /inkilap
(Erkek)

Dicle Güneydoğu bölgemizde bir nehir
(Bayan)

Diclehan Dicle ve han kelimelerinden oluşan isim
(Bayan)

Didem Dide , Göz: Didem= Gözüm
(Bayan)

Dila İçten gönülden seven
(Bayan)

Dilan Gönül dostu,  gönüldaş
(Bayan)

Dilara Gönül alan, sevgili, gönlü dinlendiren
(Bayan)

Dilara gönül alıcı sevgili
(Bayan)

Dilara Gönül alıcı,  sevgili
(Bayan)

Dilaver Yiğit / Yürekli
(Erkek)

Dilay Gönlü ay gibi parlak,  ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan
(Bayan)

Dilberay Ay gibi güzel kadın
(Bayan)

Dilek İstek,  arzu
(Bayan)

Diler İsteyen,  dileyen
(Bayan)

Dilhan İçten gönülden söyleyen
(Bayan)

Dilruba Gönül kapan,  herkesi kendine bağlayan
(Bayan)

Dilruba Dil güzelliği
(Bayan)

Dilşat gönlü hoş, sevinçli
(Bayan)

Dinçer Dinç + Er / Yorgunluk bilmeyen güçlü sağlam
(Erkek)

Diren toplayan, dirgen,  genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden,  çatallı bir tarım araç,
(Erkek)
/(Bayan)

Diyar memleket
belirtilmemiş
Doğa Tabiat
(Erkek)

Doğan Kartalgillerden,  alıştırılarak kuş avında kullanılan,  yırtıcı bir kuş.
(Erkek)

Doğan Yırtıcı kuş
(Erkek)

Doğu Güneşin doğduğu yön
(Erkek)

Doğukan Doğunun hakanı
(Erkek)

Dolunay Ayın tam olarak görünen biçimi,
(Bayan)

Dora (Türkçe)1.  En yüksek yer,  uç. 2.  Bir şeyin üst kısmı,  yukarısı,  tepe. 3.  Dağ doruğu.
(Erkek)

Doruk Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ Şahika
(Erkek)

Durmuş Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi
(Erkek)

Durukan Soylu kan sahibi
(Erkek)

Durul Suyun durulması,  aklanması
(Erkek)

Durusu duru-su
(Bayan)
/(Erkek)

Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan
(Erkek)

Duygu His,  gönülde uyanan yankı ya da tepki
(Bayan)

Dünya Yeryüzü
(Bayan)

Dünya Yeryüzü
(Erkek)

Dürdane İnci tanesi
(Bayan)

Dürriye İnci gibi parlayan
(Bayan)

E HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Ebru (Farsça kökenli)Kaş.  Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi.
(Bayan)

Ece Reis / Ulu / İleri gelen
(Bayan)

Ecem
Kraliçem,  benim sultanım
(Bayan)

Ecmel (Arapça. ).  – En güzel,  çok güzel,  en yakışıklı.
(Erkek)
/(Bayan)

Ecrin Allah’n hediyesi
(Bayan)

Eda Anlatış yolu ve biçimi / Sevimli olma hali
(Bayan)

Edip Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
(Erkek)

Ediz Değerli yüksek
(Erkek)

Efdal (t) En değerli en yüksek.
(Erkek)

Efe Batı Anadolu yöresi yiğitlerinin ortak adı
(Erkek)

Efecan Hareketli,  ele avuca sığmaz,  akıllı (afacan)
(Erkek)

Eflatun Açık mor,  leylak rengi ile erguvan arası / Bilgin,  bilgili.
(Erkek)

Efsa (Kaynak:Osmanlıca Sözlük)Sihirbaz.  Efsuncu.  İnsanı teshir edici.  | cennet ırmaklarından birinin adı
(Bayan)

Eftalya Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya’dan
(Bayan)

Ege Yüce,  büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz
(Erkek)

Egehan Engin denizlerin hükümdarı
(Erkek)

Egemen Bir yere hakim olan
(Erkek)

Ejder Bir masal yaratığı,  korkulan,  güçlü
(Erkek)

Ekber Kebir kelimesinden,  En büyük
(Erkek)

Ekin Tahılın ekiminden,  harman dönemine kadarki hali / Kültür
(Erkek)

Ekin Buğday / Tahılın ekimden harman dönemine kadarki hali / Kültür
(Bayan)

Ekrem Pek cömert,  iyiliksever
(Erkek)

Ela Sarıya çalar kestane rengi
(Bayan)

Elçim Deste demet tutam ekleyen : Yağmur USLU
(Bayan)

Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne
(Bayan)

Eldem Sevimli,  cana yakın
(Erkek)

Elif Arap alfabesinin ilk harfi / dost tanıdık / ışık saçan güzel kız
(Bayan)

Elvan Renkli,  renk renk / güzel kokuların yayılması
(Bayan)

Elvan Renk renk,  çok renkli
(Erkek)

Emel Güçlü istek / Umulan ve beklenen şey
(Bayan)

Emin Güvenilen,  inanılan kimse
(Erkek)

Emine Güvenilir,  inanılır kimse
(Bayan)

Emine (Ar. ) Ka.  – 1.  Arapça’daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir.  2.  Peygamberimizin annesi, inanılır güvenilir
(Bayan)

Emir Reis,  aşiret başı,  Emreden
(Erkek)

Emirhan Emir veren hükümdar,  hanın emri
(Erkek)

Emra ece, emreden, kraliçe
(Bayan)

Emrah Emir veren hükümdar,  hanın emri
(Erkek)

Emrah Saz çalıp oynayan
(Erkek)

Emre Aşık,  dost,  Beylerbeyi,  Büyük (Erkek)
kardeş
(Erkek)

Emrullah Allah’ın emri
(Erkek)

Ender Seçkin,  eşi benzeri az bulunan
(Erkek)

Engin Ucu bucağı olmayan genişlik
(Erkek)

Enis / Enes Sevimli,  dost cana yakın
(Erkek)

Enise Sevimli / Dost / Cana yakın arkadaş
(Bayan)

Ensar Hz.  Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim
(Erkek)

Enver En ışıklı,  en parlak
(Erkek)

Eranay Yetişip gelen ay / ekleyen Yağmur USLU
(Erkek)

Eray Ay gibi parlak (Erkek)

(Erkek)

Ercan Er canlı,  korkusuz yiğit
(Erkek)

Ercan iyimser, cesaretli
(Erkek)

Ercüment Saygıdeğer,  itibarlı,  onur sahibi
(Erkek)

Erçin Erken doğan,  En erken davranan
(Erkek)

Erdal Erken yeşeren dal / Er + Dal
(Erkek)

Erdem Fazilet,  insanın insan yapan değerleri
(Erkek)

Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden
(Erkek)

Erdinç Dinç (Erkek)
Er + Dinç
(Erkek)

Erdoğan Doğuştan yiğit / Erken doğan
(Erkek)

Erem Ulaşmak,  kavuşmak için çaba gösteren
(Erkek)

Eren Ermiş kişi
(Erkek)

Erenay Ermiş olan Ay gibi nurlu
(Erkek)

Ergin Olgunlaşmış,  güngörmüş
(Erkek)

Ergun Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar (Ergün)
(Erkek)

Erhan Yiğit hakan
(Erkek)

Erhun Hun’lu yiğit
(Erkek)

Erim Sevgi,  mutlu haber
(Erkek)

Erinç Rahat,  dirlik
(Erkek)

Erkan (Erkek)
kanlı
(Erkek)

Erkin Koşulsuz iş gören
(Erkek)

Erkut Kutlu yiğit
(Erkek)

Erman Erdemli yiğit
(Erkek)

Erol (Erkek)
ol sözünde dur anlamında
(Erkek)

Ersen Kolay,  zor olmayan
(Erkek)

Ersin (Erkek)
sin anlamında
(Erkek)

Erşat Doğru yolu bulan
(Erkek)

Ertaç (Erkek)
liği taç gibi taşıyan
(Erkek)

Ertan Tan gibi ateş renkli er
(Erkek)

Ertem Erdem / Fazilet
(Erkek)

Ertuğrul Temiz yürekli doğru yiğit
(Erkek)

Esad Çok uğurlu ve mutlu,  Oldukça mutlu,  daha saadetli.  2.  Çok hayırlı.  – Türk dil kurallarına göre “d/t” olarak kullanılır.  Esad b.  Zürare: Sahabedendir.  Künyesi Ebu Umame’dir.  Akabe bey’atmdan önce müslüman oldu.  1. 2.  ve 3.  Akabe bey’atlarında hazır bulundu.  Medine’ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir.  Hicretin II.  yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
(Erkek)

Esad(t) Çok uğurlu ve mutlu
(Erkek)

Esen Sağ,  salim,  sağlıklı, alımlı
(Erkek)
/(Bayan)

Esen Sağ salim,  rahat,  mutlu sağlıklı
(Bayan)

Eser Rüzgarın esmesi/ Ortaya konan yapıt
(Bayan)

Esin Rüzgar / İlham /İçe doğan duygu ve düşünce
(Bayan)

Eslem Daha sağlam,  en selâmetli,  en sâlim.
belirtilmemiş
Esma Adlar ,  isimler
(Bayan)

Esmanur Adı nur
(Bayan)

Esmeray Ay güzelliğinde esmerlik
(Bayan)

esra (arapça) hızlı, seri, hareketli
(Bayan)

Esra Arapça seri kelimesinden (ardarda sıralanan)’den esra
(Bayan)

Eşref Şerefli,  şeref sahibi / Uğurlu
(Erkek)

Ethem Kara,  yağız at (Edhem)
(Erkek)

Evin (Türkçe)1.  Bir şeyin içindeki öz,  cevher.  2.  Buğday tanesinin olgunlaşmış içi,  özü.  3.  Çok taneli başak.  Tohum,  tane.
(Bayan)

Evren Kainat,  yaratılmışların tümü
(Erkek)

Evrim Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim
(Erkek)

Evşen Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir
(Bayan)

Eylül Yılın 30 gün süren 9.  ayı (Güz’ün başlangıcı)
(Bayan)

Eyşan Şanlı güzel,  güzelliği ile ünlü
(Bayan)

Eyşe Güzel,  akıllı ekleyen : Eyşe DEMİR
(Bayan)

Eyüp Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
(Erkek)

Ezel Başlangıcı olmayan
(Erkek)

Ezgi Kulağa gelen güzel ses,  melodi
(Bayan)

Ezo Güzelliği dillere destan olmuş Gaziantep yöresinde yaşamış adına türküler yakılmış kişinin adı ,  Ezo Gelin. Diğer yerel adları : Ezov,  Özo,  Özö,  Özey’dir
(Bayan)

F HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Fadıl Erdemli,  üstün,  parlak
(Erkek)

Fadime Fatma adının bir söyleniş biçimi
(Bayan)

Fahir Övünülecek,  parlak,  şanlı,  güzel
(Erkek)

Fahrettin / Fahri Karşılıksız kabul edilen görev, iş
(Erkek)

Fahri Onursal / ekleyen Fahri ÇAKALOĞLU
(Erkek)

Fahri /Fahrettin Karşılıksız kabul edilen görev, iş
(Erkek) />
Fahriye Bir işi çıkar beklemeden yapan
(Bayan)

Fahrünissa Övünülecek değerde kadın
(Bayan)

Faik Başkalarından daha ileri,  üstün
(Erkek)

Fakir Yoksul
(Erkek)

Faruk Bir işi sonuca ulaştıran
(Erkek)

Fatıma (Arapça)1.  Sütten kesilmiş.  2.  Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış. – Hz.  Peygamber’in Hz.  Hatice’den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır.  Hicretten 18 yıl önce 605’te Mekke’de dünyaya gelmiştir.  632 yılında Medine’de vefat etmiştir.  18 yaşında iken Hz.  Ali ile evlenmiş,  Hz.  Hasan,  Hz.  Hüseyin,  Hz.  Ümmü gülsüm ve Hz.  Zeyneb adında dört çocuğu vardır.  Rasûlullah (s. a. s)’tan sonra 6 ay yaşamıştır.  Lakabı Zehra’dır.
(Bayan)

Fatih Ele geçiren,  fetheden
(Erkek)

Fatih Yüce,  her zaman lider,  fetheden
(Erkek)

Fatma Sütten kesme / Aslı Fatima
(Bayan)

Fatmanur Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim
(Bayan)

Fatoş Fatma adının halk arasında bir başka söyleniş biçimi
(Bayan)

Fazıl Erdemli,  manevi değerce üstün
(Erkek)

Fazilet Erdem / İyi huyların tümü
(Bayan)

Fehim/ Fehmi Anlayışlı,  çabuk kavrayan
(Erkek)

Fehime Anlayışlı,  çabuk kavrayan
(Bayan)

Fehmi / Fehim Anlayışlı,  çabuk kavrayan
(Erkek)

Ferah Bol geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren
(Bayan)

Feray Aydınlık,  parlak
(Bayan)

Ferda Yarın,  gelecek zaman
(Erkek)

Ferda Yarın / Gelecek zaman/ mecazi anlamda kıyamet günü
(Bayan)

Ferdi Bireysel,  tek başına
(Erkek)

Ferhan Sevinçli,  mutlu
(Erkek)

Ferhat Rahatlık
(Erkek)

Ferid Eşsiz benzersiz
(Erkek)

Feride Tek eşsiz,  benzeri olmayan
(Bayan)

Feridun Tek,  eşsiz,  benzeri olmayan
(Erkek)

Feriha Sevinçli,  ferah
(Bayan)

Ferit Eşsiz benzersiz
(Erkek)

Ferruh Kutlu,  uğurlu,  aydınlık yüzlü
(Erkek)

Fethi Fetheden, fetih hakkında yazılan kaside.
(Erkek)

Fevzi Kurtuluş ve zaferle ilgili,  üstünlük başarı
(Erkek)

Feyyaz Bereketli,  gür,  bol
(Erkek)

Feyza Başarılı,  refah içinde,  mutlu
(Bayan)

Feyzi Verimlilik,  bolluk
(Erkek)

Feyzullah İlhamını Allah’tan alan
(Erkek)

Feza Gökyüzü,  uzay
(Erkek)

Fidan Ağaçların genç ve yeni yetişeni
(Bayan)

Figen Çiçek demeti / Gölge yapan,  gölge düşüren
(Bayan)

Fikret Düşünmek,  düşünceye dalmak
(Erkek)

Fikri Düşünce ile ilgili / fikir sahibi
(Erkek)

Fikriye Düşünce ile fikir ile ilgili
(Bayan)

Filiz Ağaçtan süren taze dalcıklar
(Bayan)

Firdevs Cennetteki altıncı bahçenin adı
(Bayan)

Fişengi Namus uğruna atılan kurşun
(Erkek)

Fuad Yürek,  kalp gönül
(Erkek)

Fuat Yürek,  kalp gönül
(Erkek)

Fuldem Her zaman geniş açık görüşlü
(Bayan)

Fulden Her zaman geniş açık görüşlü
(Bayan)

Fulya Nergislerden soğan köklü bir bitki
(Bayan)

Funda Küçük çalılık / Süpürge otu
(Bayan)

Furkan İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim
(Erkek)

Füreyya Parlak,  ışıltılı günler
(Bayan)

Füruzan Çok parlak,  parlayıcı,  aydınlık
(Bayan)

Füsun Efsun / Büyü,  sihir

G HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Gaffar Acıyan,  bağışlayan
(Erkek)

Gafur Bağışlayıcı,  günahları affedici
(Erkek)

Galip Yenen,  üstün gelen
(Erkek)

Gamze Çene ya da yanakta gülümserken beliren çukurluk
(Bayan)

Gani Zengin,  cömert,  bol çok,  elindekiyle yetinen
(Erkek)

Garip Kimsesiz,  yalnız,  yabancı / Tuhaf
(Erkek)

Gaye Amaç ,  erek,  varılmak istenen hedef
(Bayan)

Gazi Savaşta yara alan
(Erkek)

Gelincik Kırmızı ve büyük çiçekli bir kır bitkisi
(Bayan)

Genco Genç olmaktan, genç o anlamına
(Erkek)

Giray Uygun,  eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan
(Erkek)

Gizem Sır / bilinmeyen şeyler,  esrarengizlik
(Bayan)

Gonca Açılmamış,  tomurcuk halinde gül
(Bayan)

Gökay Gök ve Ay gibi güzel olan
(Erkek)

Gökay Mavi ay / ekleyen : Ayşe
(Erkek)

Gökben Özü genç olan
(Bayan)

Gökberk Yeşil yaprak
(Erkek)

Gökcan Yeşermiş,  taze can,  özlemle dolu can
(Erkek)

Gökçe Sevimli güzel / Gök rengi,  mavimsi
(Bayan)

Gökçe Gök rengi,  göğce
(Erkek)

Gökçe gökyüzünün meleği,  mavi,  güzel
(Bayan)

Gökçen / Gökçe 1.  Gökle ilgili göğe ait semavi.  2.  Mavi,  mavimsi.  3.  Güzel hoş güzelce,  latif.  4.  Gösterişli.
(Bayan)

Göker Gökyüzü gibi er
(Erkek)

Gökhan Göklerin hakanı Gök gibi büyük han
(Erkek)

Gökhun Eski Türk isimlerinden Gök+Hun
(Erkek)

Gökmen Gök rengi gözlü
(Erkek)

Göknil Gökyüzüne ait olan,  Gök + Nil olarak da düşünülebilir
(Bayan)

Göknur Nurlu,  ışıklı,  aydınlık gökyüzü
(Bayan)

Göksel Gökle ilgili,  göğe ait
(Erkek)

Göksu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.  Adana’dan gelerek Akdeniz’e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarından.
(Erkek)
/(Bayan)

Gökşin Gök gibi mavi gözlü / Sonsuz mavi derinlik
(Bayan)

Göktuğ Gök renkli Tuğ sahibi
(Erkek)

Göktürk Kök Türk / Tarihte bir Türk devleti
(Erkek)

Gönül Kalp,  eğilim,  sevgi arzu heyecan gibi duyguların bulunduğu yer
(Bayan)

Gözde Göze girmiş,  birince sevilip beğenilen
(Bayan)

Gözen Bir nevi alageyik.
(Bayan)

Güher İnci / Soy sop
(Bayan)

Gül Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeği
(Bayan)

Gülbahar Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı boya
(Bayan)

Gülben Ben,  gül’üm anlamında
(Bayan)

Gülbin Gül dalı, gül ağacı, gül kökü
(Bayan)

Gülbiz Bizim gülümüz
(Bayan)

Gülcan Gül gibi güzel canlı
(Bayan)

Gülce Gül gibi,  güle benzeyen.
(Bayan)

Gülcemal Gül-cemal.  Gül gibi güzel yüzlü.
(Bayan)

Gülçe Küçük gül,  gülcük.
(Bayan)

Gülçe Gülcük ,  küçük gül ekleyen Tamer BAYSAL
(Bayan)

Gülçehre Gül-çehre.  Gül gibi güzel olan
(Bayan)

Gülçin Gül derleyen,  gül toplayan
(Bayan)

Güldem Hiç solmayan her dem gül,  her dem gülen
(Bayan)

Gülden Gül gibi,  güle ait,  gülden yapılmış
(Bayan)

Güldeste Gül destesi
(Bayan)

Gülen Güleç yüzlü
(Bayan)

Gülendam Gül gibi endamlı,  zarif görünümlü
(Bayan)

Gülfem Gül dudaklı,  gül ağızlı
(Bayan)

Gülfer gül gibi parlak, zarifliği ve zerafetiyle göz kamaştıran />(Bayan)

Gülgün Gül renginde,  kırmızı,  pembe
(Bayan)

Gülhan Gül gibi güzel hakan
(Erkek)

Gülhanım Gül gibi güzel kadın
(Bayan)

Gülin Güle ait olan,  gülden gelen
(Bayan)

Gülistan Gül bahçesi
(Bayan)

Güliz Gül gibi güzel iz bırakan
(Bayan)

Gülizar Gül yanaklı
(Bayan)

Güllü Güzel kadın / Gülü olan
(Bayan)

Gülnaz Gül gibi ince ve narin
(Bayan)

Gülnihal Gül fidanı
(Bayan)

Gülören Gül-ören.
(Bayan)

Gülpembe Gül pembesi / Gül gibi pembe yanaklı
(Bayan)

Gülperi (Farsça. ) Gizli gül.
(Bayan)

Gülriz Gül saçan,  gül serpen
(Bayan)

Gülsen Gül gibi güzel
(Bayan)

Gülseren Gül toplayan, gül dağıtan
(Bayan)

Gülsüm Yuvarlak yüzlü,  güzel
(Bayan)

Gülsün Yaşam boyu yüzü hep gülsün anlamında
(Bayan)

Gülşah Gül dalı,  güllerin kraliçesi
(Bayan)

Gülşen Gülistan / Gül bahçesi
(Bayan)

Gültekin Kültigin adından. .  Güvenilen,  herkese hayrı dokunan
(Erkek)

Gülten Gül gibi pembe tenli
(Bayan)

Gün Gündüz vakti / Aydınlık
(Bayan)

Günal Gün al yaşa,  kızıl renkli güneş
(Bayan)

Günay Aydınlık gün / Güney-Cenup
(Bayan)

Gündüz Gecenin karşıtı
(Erkek)

Güner Güneşin doğma zamanı – Fecr
(Bayan)

Güner Güneşin doğma zamanı
(Erkek)

Güneş Gezegen sistemimizin enerji kaynağı
(Erkek)

Güneş Kendi sistemi içindeki gezegenlere ısı ışık veren gök cismi
(Bayan)

Güngör İyi günler yaşa anlamında
(Bayan)

Güngör İyi günler yaşa anlamında
(Erkek)

Günhan Oğuz’un altı oğlundan Güneşi simgeleyenin adı
(Erkek)

Güniz Günün başlangıcını belirleyen görüntü
(Bayan)

Günnur Güneş ışığının aydınlığı,  nuru
(Bayan)

Günsel Günle ilgili güne ait
(Bayan)

Günseli Işık seli,  bol parlak ışık demeti
(Bayan)

Güral Çok al,  bol al
(Erkek)

Güray Bereketli,  bolluk içinde olan ay
(Erkek)

Gürbüz Gelişmiş,  iri yapılı,  sağlam
(Erkek)

Gürcan Herkesi seven,  özveride bulunan
(Bayan)

Gürcan Herkesi seven,  özveride bulunan
(Erkek)

Gürel Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan
(Erkek)

gürkan Güler yüzlü ve kanlı
(Erkek)

Gürsel Gürlükle ilgili,  gür olan
(Erkek)

Güven İtimat,  emniyet
(Erkek)

Güven Birşeyden beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmak
(Bayan)

Güzide Seçkin,  seçme,  seçilmiş
(Bayan)

Güzin Seçici,  beğenici

H HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Habib Sevgili,  dost
(Erkek)

Habibe Seven,  sevgili,  dost
(Bayan)

Habil Habil.  Hz.  Adem’in oğullarından,  Kabil’in kardeşi,  Kabil tarafından öldürülmüştür.  Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir.
(Erkek)

Hacer Taş,  kaya parçası,  çakıl
(Bayan)

Hacı Hicaz’a gidip hac törenine katılan
(Erkek)

Hadi (Arapça)1.  Yenilene yardım eden,  yardımcı.  2.  Hidayet eden,  doğru yolu gösteren.  Kılavuz,  rehber.  3.  Önde giden kimse.  4.  Mızrak ucu.
(Erkek)

Hadis Hz. Muhammed’in söz ve davranışları
(Erkek)

Hadiye (Arapça)1.  Yenilene yardım eden,  yardımcı.  2.  Hidayet eden,  doğru yolu gösteren.  Kılavuz,  rehber.  3.  Önde giden kimse.  4.  Mızrak ucu.
Kadın

Hafız Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan
(Erkek)

Hafize Koruyucu,  esirgeyici
(Bayan)

Hafsa Peygamberimiz Hz.  Muhammed’in (A. S. M. ) zevcelerinden biri ve Hz.  Ömer’in (R. A. ) kızı.
(Bayan)

Hakan Büyük Han,  Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)
(Erkek)

Haldun Kalp,  yürek / Yüreklilik
(Erkek)

Hale Ayın çevresinde görülen ışıklı halka
(Bayan)

Halide Sürüp gelen,  sürekli,  geç yaşlanan
(Bayan)

Halil İçten,  dost çok yakın arkadaş
(Erkek)

Halim Yumuşak huylu,  sakin yaradılışlı
(Erkek)

Halis Saf katkısız duru
(Erkek)

Halit Süregelen,  sürekli,  geç yaşlanan
(Erkek)

Haluk Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
(Erkek)

Hamdi Hamd eden,  şükreden / Tanrı ile ilgili
(Erkek)

Hami Koruyan,  arka çıkan,  koruyucu
(Erkek)

Hamid Şükredici
(Erkek)

Hamide Şükredici,  hamd edici
(Bayan)

Hamit Şükredici
(Erkek)

Hamiyet İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası,  iyilik severlik
(Bayan)

Hamza Aslan
(Erkek)

Handan Gülen,  şen
(Bayan)

Hande Gülüş,  gülme / alay etme,  eğlenme
(Bayan)

Hanefi Tanrı’nın birliğine iman eden
(Erkek)

Hanım Soylu kadın,
(Bayan)

Hanife Allah’ın birliğine inanan,  iman eden
(Bayan)

Harika Eşyanın tabiatı dışında,  doğa üstü,  garip şey,  olağanüstü
(Bayan)

Harun Huysuz at / Postacı / İnatçı
(Erkek)

Hasan Güzellik,  iyi davranma,  iyilik
(Erkek)

Hasibe Kişisel değeri olan,  ünlü soydan gelen
(Bayan)

Hasip / Hasbi Kişisel değeri olan,  ünlü bir soydan gelen
(Erkek)

Haşim Ezen,  kıran,  parçalayan
(Erkek)

Haşmet İhtişam,  büyüklük,  görkemlilik
(Erkek)

Hatem/ Hatemi Sonuncu en son olan / Mühürcü
(Erkek)

Hatice Erken doğan kız çocuğu
(Bayan)

Havin Yaz mevsimi (Kürtçe)
(Bayan)

Havva Allah’ın yarattığı ilk kadın
(Bayan)

Hayal İnsanın beyninde kurduğu düşünceler ,  kesitler,  olaylar
(Bayan)

Hayat Yaşam,  doğumdan ölüme kadar geçen süre
(Bayan)

Hayati Yaşamsal,  yaşamla ilgili önemli olan
(Erkek)

Haydar Aslan / Çok cesur
(Erkek)

Hayrettin Hayır eden,  hayır sahibi
(Erkek)

Hayri Hayırla,  iyilikle ilgili
(Erkek)

Hayriye Hayırla,  iyilikle ilgili
(Bayan)

Hayrullah Allah’ın hayırlı ettiği
(Erkek)

Hayrünissa Kadınların hayırlısı
(Bayan)

Hazal Haz duy,  tad al.
(Bayan)

Hazan Güz,  sonbahar
(Bayan)

Hazar Barış / Bir yerde oturma hali
(Erkek)

Hazel/Hazal Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
(Bayan)

Hazım Hezimete uğratan
(Erkek)

Hediye Armağan,  bahşiş
(Bayan)

Helin Kuş Yuvası
(Bayan)

Hıfzı Saklamak,  korumak,  hafızaya almak
(Erkek)

Hıncal Öc al,  intikam al anlamında
(Erkek)

Hızır Darda kalanların yardımına koşan
(Erkek)

Hicri Göç eden / Hicrete ait,  hicretle ilgili
(Erkek)

Hidayet Doğru yolu arama / Yol gösterme
(Erkek)

Hikmet Felsefe,  gizli,  bilinmeyen güç
(Erkek)

Hilal Gül yanaklı
(Bayan)

Hilâl / Hilal (Arapça)Ayın ilk günlerdeki durumu,  yeni ay,  ayça. />(Bayan)

Hilmi Yumuşak huylu,  sabırlı
(Erkek)

Hilmiye Yumuşak huylu,  ince nazik kimse. (Arapça)
(Bayan)

Himmet Çalışma,  çaba
(Erkek)

Hira Peygamber Efendimiz’e(S. A. S) ilk vahyin geldiği Hira Dağı’ndaki mağaranın ismi. Cebrail(Vahiy Meleği) Peygamberimiz’e ilk defa bu mağarada görünüp vahyi bildirmiştir.
(Bayan)
/(Erkek)

Hişam Eski bir Endülüs hükümdarının adı
(Erkek)

Huban (Farsça)Güzeller,  sevgililer.
(Bayan)

Hulki İyi ahlaklı iyi huylu
(Erkek)

Hulusi Saflık,  doğruluk,  içtenlik
(Erkek)

Huri Cennet kızı,  melek
(Bayan)

Huriye Melekle ilgili,  melek gibi
(Bayan)

Hurşit Güneş
(Erkek)

Hüdaverdi Allah verdi,  çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
(Erkek)

Hülya Kuruntu,  hayal
(Bayan)

Hüma insanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş, mutluluk, Fatih Sultan Mehmet’in annesinin ismi
(Bayan)

Hümeyra Aklık,  beyazlık
(Bayan)

Hüner Marifet,  beceri,  herkesin yapamadığı şeyleri yapmak
(Bayan)

Hürmüz Zerdüşt dininde,  iyilik ve hayır tanrısı
(Bayan)

Hürrem Sevinçli,  hoş vakit geçiren,  gülümseyen
(Bayan)

Hürriyet Özgürlük
(Bayan)

Hüsam / Hüsamettin Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
(Erkek)

Hüseyin Ruh ve madde güzelliği
(Erkek)

Hüsniye Güzellikle ilgili,  güzelliğe ait
(Bayan)

Hüsnü Güzellikle ilgili,  güzelliğe ait
(Erkek)

Hüsrev Büyük padişah,  hükümdar
(Erkek)

Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür ağaç
(Bayan)

I HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Iraz 1. “Raziye” adının halk ağzında bozulmuş biçimi. 2. uzak, ırak
(Bayan)

Irmak Çoğunlukla denize dökülen,  özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu,  nehir
(Bayan)

Işık Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke
(Bayan)

Işıl Işıklı parıltı
(Bayan)

Işılay Ay ışığı
(Bayan)

Işın Bir ışık kaynağından çıkıp giden ışık çizgisi
(Bayan)

Itır Güzel koku / Çiçek
(Bayan)

Itri Korkuya ait
(Erkek)

izlem iz bırakan
(Bayan)

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

İbrahim 1.  İnananların babası.  2.  Hakların babası.  3.  Kur’an’da ismi geçen İbrahim peygamber.
(Erkek)

İbrahim İbranice’de hakların babası anlamında
(Erkek)

İclal Azamet,  büyüklük,  ağırlama,  ikram
(Bayan)

İdil 1.  Aşkla ilgili olup,  köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı.  Şırnak´ın bir ilçesi.
(Bayan)

İdil Kır yaşamını anlatan kısa şiir ya da yazı
(Bayan)

İdilsu Su için yazılmış şiir şarkı.
(Bayan)

İdris Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
(Erkek)

İffet Temizlik,  namuslu olmak
(Bayan)

İhsan Bağışlamak,  yardım etmek,  iyilik etmek
(Erkek)

İhsan 1.  İyilik etme.  2.  Bağış bağışlama.  3.  Verilen bağışlanan şey.  4.  Lütuf,  iyilik
(Erkek)

İkbal Baht açıklığı,  işlerin doğru gitmesi
(Bayan)

İklîl / İklil (Arapça)Çiçekten tac. (Kaynak: Arapça Sözlük)Hz.  Peygamber’in (A. S. M. ) Zebur’da geçen bir ismidir.  Müzeyyen tâç manâsına da gelir.
(Bayan)

İkra İlk inen ayet, oku
(Bayan)

İkramullah Allah’ın ikramı olan
(Erkek)

İlayda Su perisi
(Bayan)

İlbey Egemen olan
(Erkek)

İlhami İçine doğmakla ilgili
(Erkek)

İlhan Bir ülkenin egemen hanı
(Erkek)

İlkay Ayın ilk günlerindeki hali
(Erkek)

İlkben Ben ilk’im anlamında
(Bayan)

İlke Temel düşünce,  ana görüş ve inanış
(Bayan)

İlker İlkle ilgili,  ilk (Erkek)
çocuk
(Erkek)

İlkin Öncelikle,  ilkle ilgili,  ilk olan
(Erkek)

İlknur İlknur İlk gelen ışık
(Bayan)

İlksen Önce sen anlamında
(Bayan)

İlkyaz Bahar sonu,  Yaz başlangıcı
(Bayan)

İlvan Gösteriş, çalım süs
(Erkek)

İlve alımlı
(Bayan)

İlyas Mersin ağacı
(Erkek)

İman (Arapça)Din inancı ,  kutsal inanç, İslam Dini’ne inanma,
(Erkek)
/(Bayan)

İmdat Yardım dilemek,  yardım istemek ,  yardım beklemek
(Erkek)

İmge Zihinde tasarlanan /düş hayal gibi gerçekleşmesi özlenen şey
(Bayan)

İmran Bayındırlık,  mutluluk,  bolluk, bereket
(Bayan)

İnayet İyilik,  lütuf
(Erkek)

İnci İstiridyede oluşan küçük değerli süs tanesi
(Bayan)

İpek İpek böceği kozası çözülerek çıkarılan ince parlak tel
(Bayan)

İrem Eski zamanlarda Şeddad tarafından,  cennet’e benzetilerek yapılan bahçe.  Bağ-ı irem (cennet bahçesi), bu bahçedeki üzüm bağlarına verilen isim
(Bayan)

İrem Cennet / Şam ya da Yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe
(Bayan)

İsa Hristiyanlığın kurucusu peygamber
(Erkek)

İshak (İbranice. )1.  İbranice “Gülme” anlamına geldiği söylenir.  2.  Hz.  İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a. s. )’un babası.  Peygamberdir.  Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.
(Erkek)

İshak Hüzünlü öten bir tür kuş
(Erkek)

İskender Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar
(Erkek)

İslam Hz.  Muhammed’in kurduğu son din/ Teslimiyet
(Erkek)

İsmail İbrahim peygamberin Tanrı’ya kurban adadığı oğlunun adı
(Erkek)

İsmet Haramdan ve günahtan çekinen
(Erkek)

İsrafil Dört büyük melekten sura üfürme görevi verilen melek.
(Erkek)

İsrafil Dört büyük melekten biri
(Erkek)

İstemi/han Göktürklerin ünlü hakanı
(Erkek)

İver küçük veya taze fidan
(Bayan)

İzel İz + El /El izi anlamında
(Bayan)

İzlem iz bırakan / öznur izlem aydın tarafından eklenmiştir
(Bayan)

İzzet Değer,  kıymet,  ululuk,  yücelik (İzzetttin)

J HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Jale Kırağı,  çiğ,  şebnem
(Bayan)

Jasmin Yasemin / ekleyen : Hüseyin UŞAKLI
(Bayan)

Jülide Karışık,  dağınık saç

K HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Kaan / Kağan Hükümdar,  hanların hanı
(Erkek)

Kader Değişmez bir karar ile iyilik yada kötülük hazırladığına inanılan olağan üstü güç
(Bayan)

Kadir Değer,  onur,  incelik
(Erkek)

Kadri İtibar,  değerle ilgili
(Erkek)

Kadriye Değerle ilgili / İtibar,  onur
(Bayan)

Kahraman Savaşta yiğitlik gösteren,  cesur
(Erkek)

Kamber Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı
(Erkek)

Kamelya Çaygillerden,  pembe ya da beyaz
çiçek açan bir bitki
(Bayan)

Kamer Ay ışığı
(Erkek)

Kamil Tam,  eksiksiz,  olgun
(Erkek)

Kamile Bütün,  tam,  eksiksiz,  olgun
(Bayan)

Kamuran Dileğine kavuşmuş olan
(Bayan)

Kamuran Dileğine,  kavuşmuş olan
(Erkek)

Kaniye Kanaat eden,  fazlasını istemeyen, kanmış, kanaatkar.
(Bayan)

Kardelen Karda yaşayabilen çiçek
(Erkek)

Kartal Yırtıcı bir tür kuş
(Erkek)

Kasım Bölen,  kısımlara ayıran
(Erkek)

Kaya Büyük ve sert taş kütlesi
(Erkek)

Kayahan Kaya gibi sert hakan
(Erkek)

Kayra Allah’tan gelen iyi haber, müjde;ihsan, lütuf
(Erkek)

Kazım Kızgınlığını,  öfkesini belli etmeyen
(Erkek)

Kemal Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
(Erkek)

Kemalettin Bilgi ve erdem sahibi
(Erkek)

Kenan Nuh peygamberin oğlu ya da Nemrut’un babası sanılan kişi
(Erkek)

Keramettin Bağış,  ihsan ağırlama
(Erkek)

Kerem Cömertlik,  soyluluk büyüklük
(Erkek)

Kerim Kerem sahibi,  cömert
(Erkek)

Kevser Cennette bir akarsuyun adı
(Bayan)

Kezban Aslı Kedbanu – vekilharç kadın (evi çekip çeviren)
(Bayan)

Kısmet Talih,  nasip,  kader
(Bayan)

Kıvanç Sevinç,  hoşlanma
(Erkek)

Kıymet Değer,  paha (baha),  bedel
(Bayan)

Kiraz Gülgillerden bir meyva ağacının sulu tek çekirdekli meyvesi
(Bayan)

Koray Kamış,  kargı gibi,  içi boş şeyler
(Erkek)

Korcan Kanı sıcak,  kanı kaynayan
(Erkek)

Korhan Ateş gibi hakan
(Erkek)

Korkmaz Korku bilmeyen
(Erkek)

Korkud Büyük dolu tanesi
(Erkek)

Korkut Büyük dolu tanesi
(Erkek)

Köksal Kökünü derinliklere sal anlamında
(Erkek)

Kubilay Cengiz Han’ın torununun adı
(Erkek)

Kudret Güç,  kuvvet
(Erkek)

Kumru Güvercine benzeyen bir kuş türü
(Bayan)

Kutlu Kutlanmış,  mutlu,  uğurlu
(Erkek)

Kutsal Mübarek,  kutlulukla ilgili
(Erkek)

Kutsi Kutlanan,  kutluluk sahibi
(Erkek)

Kuzey Kuzey yönü / Şimal
(Erkek)

Kübra Büyük,  ulu,  yüce
(Bayan)

Kürşad Eski bir Türk adı
(Erkek)

Kürşat Eski bir Türk adı
(Erkek)

L HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Lale Yapraklari,  uzun,  çeçekleri kadeh biçiminde,  türlü renkte,  güzel bir süs bitkisi ve onun çiçegi
(Bayan)

Lale Yaprakları uzun,  çiçekleri kadeh biçiminde çeşitli renkleri olan soğanlı bir süs bitkisi
(Bayan)

Lamia Parlak,  parlayan
(Bayan)

Latif Yumuşak,  hoş,  nazik
(Erkek)

Latife Yumuşak,  hoş nazik / Espri,  şaka
(Bayan)

Lebib Akıllı,  zeki
(Erkek)

Leman Titrek / Parlamak / ekin toplamak
(Bayan)

Lemi Parlak,  parıldayan
(Erkek)

Lemide Parlak,  parıldayan
(Bayan)

Lerzan Titreyiş,  titrek
(Bayan)

Levent Eski deniz erlerine verilen ad
(Erkek)

Leyla Uzun ve karanlık gece
(Bayan)

Lokman Tarihteki en ünlü tabibin adı (Lokman Hekim)
(Erkek)

Lütfiye İyi muamele,  güzellik ve hoşlukla ilgili
(Bayan)

Lütfü İyi muamele,  güzellikle hoşlukla ilgili
(Erkek)

M HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Macide Şan ve şeref sahibi
(Bayan)

Macid-t Şan ve şeref sahibi
(Erkek)

Macit-t Şan ve şeref sahibi
(Erkek)

Mahir Usta,  elinden her iş gelen
(Erkek)

Mahmut Övgüye değer
(Erkek)

Mahmut Hamdolunmuş; övülmeye değer.
(Erkek)

Mahzun Hüzünlü,  duygulu,  üzgün
(Erkek)

Makbul Alınan kabul olunan
(Erkek)

Makbule Alınan,  kabul olunan,  beğenilen
(Bayan)

Malik Sahip,  efendi
(Erkek)

Manolya Güzel kokulu beyaz çiçekler açan ağaç
(Bayan)

Maral Meral (Maral) Dişi geyik
(Bayan)

Mazhar Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer
(Erkek)

Mazi geçmiş zaman
belirtilmemiş
Mazlum Zulüm gören,  zulmedilen kişi
(Erkek)

Mecid Çok şerefli,  büyük şan sahibi
(Erkek)

Mecit Çok şerefli,  büyük şan sahibi
(Erkek)

Mecnun Deli,  aklı başında olmayan
(Erkek)

Medet Yardım eden
(Erkek)

Mediha Medhedilmiş,  övünülmüş,  beğenilen kadın
(Bayan)

Mefharet Övünç,  övünme,  kıvanç
(Bayan)

Mefkure Ulaşılmak istenilen en yüce amaç
(Bayan)

Mehmet Aslı Arapça’da Muhammed,  çok övülmüş anlamında
(Erkek)

Mehpare Ay parçası
(Bayan)

Mehtap Ay ışığı,  Dolunay
(Bayan)

Mehveş Ay yüzlü,  ay gibi güzel
(Bayan)

Melahat Güzellik,  güzel yüzlülük,  yüzünde tatlı ifade olmak
(Bayan)

Melda İnce ve taze vücutlu
(Bayan)

Melek Nurdan yaratılmış,  fıtratları sâfi,  masum mahluk. Güzel huylu ve güzel olan kimse.  Kaynak : Osmanlıca Sözlük
(Bayan)

Melek Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi yaratık
(Bayan)

Melih Güzel,  şirin
(Erkek)

Meliha Güzel,  Şirin
(Bayan)

Melik Hükümdar,  han
(Erkek)

Melike Kadın hükümdar
(Bayan)

Melikşah Alp Arslan’ın oğlunun ismi, İran’da hüküm süren Türk Selçuklu hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğünün ismidir. Kendisi ilime ve edebiyata çok önem vermiştir.
(Erkek)

Melin Suda açan çiçek / ekleyen : Yağmur USLU
(Bayan)

Melis Bal arısı
(Bayan)

Melisa Baklagillerden,  yaprakları liomu andıran kokulu bir bitki
(Bayan)

Melissa / Melisa Bir tür kokulu,  otçul bitki,  oğul otu.
(Bayan)

Melodi Ezgi,  müzik parçası
(Bayan)

Meltem Yazın,  karadan denize doğru esen mevsim rüzgarı
(Bayan)

Memati Doğarken annesini öldüren / ekleyen : Okan PELİT
(Erkek)

Memduh Övülmüş,  övülmeye değer
(Erkek)

Menderes Ege bölgesinde bir ırmak adı
(Erkek)

Menekşe İnce saplı,  ufak mavi çiçekli güzel kokulu bitki
(Bayan)

Mengüç Güçlü ben / Men + güç
(Erkek)

Mennan (Arapça)Çok ihsan eden,  veren.  ihsanı bol.  – Abd takısı alarak kullanılır.  Allah’ın isimlerinden
(Erkek)

Meral Geyik yavrusu, geyik, ceylan, karaca,
(Bayan)
/(Erkek)

Meral (Maral) Meral (Maral) Dişi geyik
(Bayan)

Merdi (Farsça kökenli )1.  Mertlik,  erlik.  2.  Cesaret,  yüreklilik. 3.  İnsanlık.
(Erkek)

Meriç Bulgaristan’la olan sınırımızda bulunan bir nehir
(Bayan)

Meriç Ülkemizin Bulgaristan sınırındaki nehir
(Erkek)

Merih Dokuz gezegenden biri (Mars)
(Bayan)

Merih Güneş sistemimizdeki 5.  gezegen
(Erkek)

Mert Sözünün eri,  sözünde duran
(Erkek)

Merve Mekke yakınlarında bir dağ
(Bayan)

Merve Mekke’de hacıların
yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.
(Bayan)

Meryem Dinine bağlı kadın
(Bayan)

Mestan Savruk.  Cüret sahibi
(Erkek)

Mesud Mutlu,  sevinçli,  neşeli
(Erkek)

Mesut Mutlu,  sevinçli,  neşeli
(Erkek)

Meşkure (Arapça. ) – Beğenilmiş,  övülmüş.  Teşekkür edilmeye değer olan.
(Bayan)

Mete Büyük Hun imparatoru
(Erkek)

Metin Sağlam,  dayanıklı
(Erkek)

Mevlut Doğma,  dünyaya gelme ( Mevlid-Mevlüd)
(Erkek)

Mevlüde / Mevlide 1. Doğma,  dünyaya gelme.  2. Doğulan zaman
(Bayan)

Meyil Sevme,  tutulma.  Eğimli,  eğiklik, Gönül akışı. .
(Bayan)

Mısra Şiirin bir satırı
(Bayan)

Mihriban Seven,  şefkatli
(Bayan)

Mikail Allah’a en yakın olduğuna inanılan dört melekten birinin adı
(Erkek)

Mina (Arapça).  Liman,  iskele.  Gökyüzü. Mekke yakınlarında şeytan taşlama alanının olduğu dağ
(Bayan)

Mine Maden eşya üstündeki renkli sır tabakası
(Bayan)

Miraç Göğe yükselmek
(Bayan)

Miray Yılın ilk aylarında doğan / Güneş gibi ay gibi parlayan
(Bayan)

Mirkelam (Farsça. ) Er.  – Güzel,  nazik konuşan kimse.
(Erkek)

Mirsad Durak / ekleyen : Songül BALIM
(Erkek)

Mirsad Gözetleme yeri.  Rasad yeri.  Gözetleme âleti.  Suçluları gözleyip duran.  Pusu.
(Erkek)

Mirza (Farsça. ) Emiroğlu beyi,  hükümdar soyundan gelen.  2.  Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı.  3.  Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.
(Erkek)

Miyase (Miyan-ser) Yarısı değerli taşlarla süslü bir tür taç.
(Bayan)

Mualla Makam ve rütbece yüksek olan
(Bayan)

Muammer Uzun ömürlü,  çok yaşayan
(Erkek)

Mucip Gerektiren,  gerektirici
(Erkek)

Muğdat (Arapça Mudad’tan))Çorak su,  tatlı su,  buruk.
(Erkek)

Muhammed Çok övülmüş,  hamd edilmiş
(Erkek)

Muharrem Din tarafından yasaklanan
(Erkek)

Muhip Seven,  sevişen
(Erkek)

Muhittin Dini güçlendiren
(Erkek)

Muhlis İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan
(Erkek)

Muhsin Sağlamlaştıran
(Erkek)

Muhtar Dilediği şekilde hareket edebilen
(Erkek)

Muhterem Saygın,  saygıdeğer
(Bayan)

Muhteşem Görkemli,  göz kamaştırıcı
(Erkek)

Mukadder Tanrı hükmü,  kader,  alın yazısı
(Bayan)

Mukaddes Kutsal olan ,  mübarek olan Mukaddes Kutsal olan ,  mübarek olan
(Bayan)

Munis Sıcak kanlı sevimli
(Erkek)

Munise Sıcak kanlı,  sevimli
(Bayan)

Murad Amaç,  maksat,  istek
(Erkek)

Murat Amaç,  maksat,  istek
(Erkek)

Murtaza Seçkin,  seçilmiş
(Erkek)

Musa Sudan gelmek anlamındadır.  Bir peygamber adı
(Erkek)

Mushab/Mushap Zor , güçlü, dayanıklı
(Erkek)

Mustafa Temizlenmiş,  saf hale getirilmiş
(Erkek)

Muti İyi kalpli,  yumuşak başlı
(Erkek)

Muzaffer Zafer kazanan,  üstün gelen
(Bayan)

Muzaffer Zafer kazanan,  galip gelen
(Erkek)

Mübeccel Yüce,  ulu
(Bayan)

Müberra Aklanmış,  temize çıkarılmış
(Bayan)

Mücahit Savaşçı,  Cihada katılan
(Erkek)

Mücahit Cihad eden kişi, dini için savaşan
(Erkek)

Mücella Parlak,  cilalanmış
(Bayan)

Müesser Eser bırakan,  eser sahibi
(Bayan)

Müfit Faydalı,  yararlı
(Erkek)

Müge İnci çiçeği,
(Bayan)

Müjdat İyi,  müjdeli haberler
(Erkek)

Müjde İyi haber,  sevinçli haber
(Bayan)

Müjgan Kirpik
(Bayan)

Mükerrem Yardımsever,  ikram sever
(Erkek)

Mükremin Konuksever,  ikram sever
(Erkek)

Mükrime İkramı bol olan
(Bayan)

Mümin İnanan,  iman eden
(Erkek)

Mümtaz Seçkin,  başkalarından ayrı tutulan
(Erkek)

Münevver Aydınlatılmış,  parlak ışıklı,  bilgili
(Bayan)

Münir Aydınlatan,  ışık veren
(Erkek)

Münir Aydınlatan,  ışık veren
(Erkek)

Münire Işık veren,  aydınlatan
(Bayan)

Mürsel Yollanmış,  gönderilmiş olan
(Erkek)

Mürşid İrşad eden,  doğru yolu gösteren
(Erkek)

Mürşit İrşad eden,  doğru yolu gösteren
(Erkek)

Mürüvvet Kişilik,  şahsiyet,  insanlık
(Bayan)

Mürvet/Mürüvvet Yiğitlik, Kişilik, mertlik
(Bayan)

Müslüm İslam dininden olan / Teslim olan
(Erkek)

Müşerref Onurlandırılmış,  şerefli kılınmış
(Bayan)

Müşfik Acıyan,  şefkat gösteren
(Erkek)

Müzeyyen Süslü,  süslenmiş,  bezenmiş

N HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Nabi Yüksek,  yüce,  haber veren
(Erkek)

Naci Kurtulmuş,  selamete kavuşmuş
(Erkek)

Naciye Kurtulmuş,  selamete kavuşmuş
(Bayan)

Nadi Bağıran,  haykıran
(Erkek)

Nadide Görülmemiş,  görülmedik,  ender bulunan
(Bayan)

Nadir Ender,  az bulunur,  seyrek
(Erkek)

Nadire Az bulunur,  seyrek,  ender bulunan
(Bayan)

Nafi Gelip geçen,  etkili,  sözü dinlenen
(Erkek)

Nafiz İşleyen,  içeriye giden,  delip geçen işleyen
(Erkek)

NÂGEHAN / Nagehan (Fars. ) Ka.  – Ansızın,  birdenbire. vakitsiz
(Bayan)

Nahid Venüs,  Zühre yıldızı
(Erkek)

Nahit Venüs,  Zühre yıldızı
(Erkek)

Nail Ele geçiren,  muradına eren
(Erkek)

Naim Uyuyan,  uykuda olan
(Erkek)

Nalan İnleyen,  feryad eden
(Bayan)

Namık Yazar,  yazan kişi
(Erkek)

Nami Tanınmış,  ünlü şöhretli
(Erkek)

Nasreddin Yardımcı,  imdada yetişen
(Erkek)

Naşid Şiir söyleyen,  şiir okuyan
(Erkek)

Naşide Şiir söyleyen,  şiir okuyan
(Bayan)

Naşit Şiir söyleyen,  şiir okuyan
(Erkek)

Naz Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış
(Bayan)

Nazan Nazlanan,  işve yapan,  cilve yapan
(Bayan)

Nazım Düzenleyen,  tanzim eden
(Erkek)

Nazif Temiz,  güzel
(Erkek)

Nazlı Naz eden,  cilveli,  işveli
(Bayan)

Nazmi Vezinli,  kafiyeli sözle ilgili/ Düzenli
(Erkek)

Nazmiye Vezinli ve kafiyeli sözle,  nazımla ilgili
(Bayan)

Nebahat Onur,  şeref,  ün
(Bayan)

Nebi Peygamber,  Tanrı’nın buyruklarını kullara ileten
(Erkek)

Necat Kurtuluş,  selamet
(Erkek)

Necati Kurtuluşa ermek
(Erkek)

Necdet Güçlü ve korkusuz
(Erkek)

Necip Soyu temiz,  cömert
(Erkek)

Necla Çocuk,  evlat,  oğul,  kuşak,  sülale, nesil
(Bayan)

Necmettin Din’in Yıldızı
(Erkek)

Necmi Yıldızlarla ilgili ,  yıldızlara ait
(Erkek)

Necmiye Yıldızlarla ilgili,  yıldızlara ait
(Bayan)

Nedim Yakın dost,  samimi arkadaş
(Erkek)

Nehir Irmak,  büyük akarsu />(Bayan)

Nejat Soy,  asıl,  hesap
(Erkek)

Nergis Çiçekleri ayrı ayrı ya da bir kök üzerinde sarı ve beyaz renkte bir bitki
(Bayan)

Neriman Pehlivan,  yiğit
(Bayan)

Nermin Yumuşak
(Bayan)

Nesim Hoşa giden hafif rüzgar
(Erkek)

Neslihan Han soyundan gelen
(Bayan)

Neslişah Şah soyundan gelen
(Bayan)

Nesrin Bir tür yaban gülü
(Bayan)

Neşe Sevinç,  gönül ferahlığı
(Bayan)

Neşet Yetişme,  meydana gelme
(Erkek)

Neva Türk Sanat Müziği’nde bir makam
(Bayan)

Nevin Yeni
(Bayan)

Nevra Işıklı parlak,  çiçek
(Bayan)

Nevzad Yeni doğmuş çocuk
(Erkek)

Nevzat Yeni doğmuş çocuk
(Erkek)

Nezahat İç temizliği,  paklık
(Bayan)

Nezaket Naziklik,  zariflik,  incelik
(Bayan)

Nezih Temiz,  pak,  seçkin
(Erkek)

Nezihe Temiz,  pak
(Bayan)

Nice (Sıfat) Kaç,  ne kadar. Birçok
(Bayan)

Nida Seslenme,  çağırma,  seslenen
(Bayan)

Nigar Resim,  resim gibi güzel
(Bayan)

Nigar resim, resim gibi güzel güleryüzlü sevecen
(Bayan)

Nihad Tabiat,  huy
(Erkek)

Nihal İnce ve düzgün vücutlu,  fidan gibi
(Bayan)

Nihan Gizli,  saklanmış,  görünmeyen,  sır,  giz
(Bayan)

Nihat Tabiat,  huy
(Erkek)

Nil Afrika kıtasında bir nehir
(Bayan)

Nilay (Arapça. ) İki nil.  Seyhan ve Ceyhan nehirleri.  Fırat ve Dicle nehirleri.
(Bayan)

Nilgün Mavi renkte,  çivit rengi
(Bayan)

Nilüfer Geniş yapraklı,  durgun sularda yetişen bir su bitkisi
(Bayan)

Nimet İyilik,  iyi bir yaşantı için gerekli şeyler
(Bayan)

Nira Ancak rüyada karşılaşılabilen nadide güzel ekleyen :Muhammet AYHAN
(Bayan)

Nisa Kur’an-ı Kerim’in 4.  Sures,  Sûre,  özellikle kadın haklarından,  onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.  “Nisâ” kadınlar demektir.
(Bayan)

Nisa Kadın
(Bayan)

Nisan Yılın dördüncü ayı
(Bayan)

Niyazi Yalvarma,  yakarma
(Erkek)

Nizam Sıra,  dizi,  düzen,  kural
(Erkek)

Nizamettin Düzenli,  tertipli
(Erkek)

Nizami Kurallara uygun,  düzenle ilgili
(Erkek)

Noyan Baş komutan. bey
(Erkek)

Nuh Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı
(Erkek)

Numan Kan / gelincik
(Erkek)

Nur Işık,  parıltı aydınlık,  Allah’ın gönderdiği ışık
(Bayan)

Nural Kutsal ışık
(Bayan)

Nuran Işıklı,  nurlu,  aydın
(Bayan)

Nuray Ay ışığı gibi nurlu
(Bayan)

Nurcan Işık canlı,  can ışığı
(Bayan)

Nurefşan Nur saçan
(Bayan)

Nurettin (Nureddin) Aydınlatın,  dinin getirdiği nur
(Erkek)

Nurgül Işıklı gül,  gül gibi güzel ve aydınlık
(Bayan)

Nurhan Aydın hükümdar
(Bayan)

Nuri Işıklı,  ışıktan geleni
(Erkek)

Nuriye Işıklı,  ışıktan gelme
(Bayan)

Nursel Sel gibi ışık
(Bayan)

Nurseli Işık seli
(Bayan)

Nurşat Nura boğulmuş
(Erkek)

Nurşen Işık gibi şen ve güler yüzlü
(Bayan)

Nurtaç Nurlu taç taşıyan
(Erkek)

Nurten Teni ışık gibi beyaz olan
(Bayan)

Nusred-t Tanrı yardımı
(Erkek)

Nusret -d Tanrı yardımı
(Erkek)

Nükhet Güzel ve hoş kokulu
(Bayan)

Nüzhet Zevk,  keyif,  istek,  tad
(Erkek)

O HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Ogün Belirli gün,  bilinen,  beklenen gün
(Erkek)

Oğuz Doğru ve iyi adam,  sağlam,  güçlü
(Erkek)

Oğuzhan Oğuzların başı / Mete
(Erkek)

Okan Anlama,  öğrenme
(Erkek)

Okay Beğenme,  takdir etme
(Erkek)

Okşan Sevil,  sevgiye değer ol
(Bayan)

Oktar Ok taşıyıcı / Ok+dar (Bayraktar gibi)
(Erkek)

Oktay Çok hiddetli,  kızgın
(Erkek)

Olcay Talih,  baht,  ikbal
(Bayan)

Olcayto Bahtı açık,  talihli
(Erkek)

Olgun İşe yarar,  ya da yeterli duruma gelmiş
(Erkek)

Olgunay Olgun-ay.  Dolunay.
(Erkek)

Onat İyi,  güzel,  düzgün,  namuslu
(Erkek)

Onur Şeref,  haysiyet,  izzet-i nefs
(Erkek)

Onuralp Saygıdeğer,  aziz,  yiğit
(Erkek)

Orbay Ordu komutanı
(Erkek)

Orçun Ahlak,  Töre
(Erkek)

Orhan şehrin yöneticisi, hakimi
(Erkek)

Orhan Kentin hakimi,  yöneticisi
(Erkek)

Orhun Eski bir Türk devleti,  Asya’da bir nehir
(Erkek)

Orkun Or+khun (han) Kentin hanı
(Erkek)

Orkut Kutlu kent
(Erkek)

Oruç Müslümanların yeme içmeden vs.  uzaklaştıkları bir ibadet
(Erkek)

Osman Toy denilen,  kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man)
(Erkek)

Oya Dantel,  süs,  küçük kız kardeş
(Bayan)

Oytun Beğenilen güzel yer / Kutsal
(Erkek)

Ozan Halk şairi
(Erkek)

Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Öcal Öc almaktan,  intikal alan
(Erkek)

Ömer Dirlik,  canlılık yaşam gücü
(Erkek)

Önal Daima önde olmak
(Erkek)

Önder Lider,  yönetici,  şef
(Erkek)

Öner Lider, öncü
(Erkek)

Öykü Hikaye / Masal
(Bayan)

Özay Özlü,  özü ay gibi aydınlık olan
(Erkek)

Özcan (Türkçe. ) – Candan,  samimi,  içten
(Erkek)
/(Bayan)

Özcan Candan,  içten
(Erkek)

Özdemir Gerçek,  özlü demir
(Erkek)

Özden Soyca temiz,  köleliği olmayan
(Bayan)

Özden Soyu temiz olan
(Erkek)

Özder Az ve öz konuşan
(Erkek)

Özen Dikkat,  heves,  itina
(Erkek)
/(Bayan)

Özer Özü er olan
(Erkek)

Özge Başka,  yabancı,  iyi güzel
(Bayan)

Özgün Orijinal,  diğerlerine benzemeyen
(Erkek)

Özgür Serbest,  hiçbir koşula bağlı olmayan
(Erkek)

Özhan Han soyundan gelen
(Erkek)

Özkan Temiz kan,  soylu kişinin kanından gelen
(Erkek)

Özlem Hasret,  birine ya da bir yere duyulan görme arzusu
(Bayan)

Özlen Görülmek istenilen ol,  hasreti çekilen ol
(Bayan)

Öznur Gerçek ışık,  ışığı özlü olan
(Bayan)

P HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Pakize Çok temiz,  hoş ve güzel
(Bayan)

Pala Kısa,  geniş kiliç
(Erkek)

Parla Parlamak fiilinin emir kipi,  3.  tekil şahıs
(Bayan)

Pars Yırtıcı bir hayvan
(Erkek)

Paşa Bir askeri ünvan / ağabey,  (Erkek)
kardeş
(Erkek)

Pehlivan Güreşçi
(Erkek)

Pekcan Sıkı canlı,  yufka yürekli olmayan
(Erkek)

Peker Güçlü (Erkek)

(Erkek)
/>Pelin Siyah ve beyaz renkte acı kokulu bir tür bitki
(Bayan)

Pelinsu Pelin + Su (Bkz Pelin)
(Bayan)

Pembe Açık kırmızı renk
(Bayan)

Peri Çok güzel,  çekici,  dişi cin
(Bayan)

Perihan Peri padişahı,  perilerin başı
(Bayan)

Perran Uçan,  uçucu
(Bayan)

Pervin Ülker yıldız takımı (Süreyya)
(Bayan)

Petek Arı kovanı,  bal mumundan yapılan hazne
(Bayan)

Peyami Haberle ilgili,  haber veren
(Erkek)

Pınar Suyun topraktan kaynayıp geldiği yer
(Bayan)

Piraye Süs,  bezek
(Bayan)

Polat Sertleştirilmiş ,  su verilmiş demir
(Erkek)

Poyraz Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar
(Erkek)

R HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Rabia Dördüncü
(Bayan)

Raci Rica eden,  dileyen
(Erkek)

Rafet Çok acıma
(Erkek)

Ragıp İçtenlikle isteyen,  özleyen
(Erkek)

Rahim Esirgeyen,  acıyan
(Erkek)

Rahime Acıyan,  esirgeyen
(Bayan)

Rahman Acıması bol olan
(Erkek)

Rahmi Koruyan,  esirgeyen
(Erkek)

Rahşan Parlak,  parlayan
(Bayan)

Raif Acıyan,  esirgeyen
(Erkek)

Rakım Yazan
(Erkek)

Ramazan Kameri yılın 9.  ayı
(Erkek)

Rami Atıcı,  mermi atan
(Erkek)

Ramiz Remz eden,  işaretleyen
(Erkek)

Rana Güzel,  hoş görünen
(Bayan)

Rasim Resmeden,  resim çizen
(Erkek)

Raşid-t Doğru yola giden
(Erkek)

Raşit -d Doğru yola giden
(Erkek)

Rauf Çok acıyan,  esirgeyen
(Erkek)

Raziye Kabul eden,  rıza gösteren,  boyun eğen
(Bayan)

Recai Umma,  dileme
(Erkek)

Recep Heybetli,  azametli,  saygı değer
(Erkek)

Refik Arkadaş,  yoldaş,  ortaklık
(Erkek)

Reha Kurtulma
(Erkek)

Rehnüma Yol gösteren
(Bayan)

Remzi İşaret ve gizliliğe ait
(Erkek)

Rengin Renkli,  boyalı,  güzel
(Bayan)

Resul Haber getiren
(Erkek)

Reşat Aklın gerektirdiğini yapan
(Erkek)

Reşid-t Akıllı,  iyi davranan
(Erkek)

Reşit -d Akıllı,  iyi davranan
(Erkek)

Reyan (Arapça. ).  – Herşeyin evveli,  ilk zamanı,  tazelik zamanı.
(Erkek)
/(Bayan)

Reyhan Fesleğen,  güzel kokulu bitki
(Bayan)

Reyyan Cennet kapısı ekleyen Mustafa Kemal ATAV
(Erkek)

Rezzan Ağır başlı,  vakur,  ciddi
(Bayan)

Rıdvan Cennetin kapıcısı olan melek
(Erkek)

Rıfat Yükseklik,  yüksek rütbe
(Erkek)

Rıfkı Yumuşaklıkla,  sükunetle ilgili
(Erkek)

Rıza Hoşnutluk,  memnunluk
(Erkek)

Rida Razı olan
(Erkek)

Ruhi Ruhla ilgili
(Erkek)

Ruhsar Yanak,  yüz,  çehre
(Bayan)

Rumeysa Büyük yıldız
(Bayan)

Ruşen Aydın,  parlak
(Erkek)

Rüknettin Bir şeyin temeli / Dinin temeli
(Erkek)

Rümeysa Gökyüzündeki en parlak üç isimden biri ekleyen Selçuk ÖZÇELİK
(Bayan)

Rümeysa / Rumeysa 1. Büyük yıldız , 2.  Bir sahabe adıdır; Henüz müslüman olmamis Ebu Talha’nin evlenme teklifini “eger müslüman olursan,  iste o benim mehrim olsun,  evlenelim,  baska bir sey istemem” sözleriyle cevap veren ve Ebu Talha’nın müslüman olmasına vesile olan sahabe.
(Bayan)

Rüstem Ünlü Fars pehlivanının adı
(Erkek)

Rüştü Ergin,  olgun
(Erkek)

Rüveyda / Ruveyde 1. Yavaş yavaş,  adım adım.  2 (Arapça kökenli)Hoş,  ince,  nazik,
(Bayan)

Rüya Düş / Uyku anında bilinç altında oluşan kurgular
(Bayan)

S HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Saadet Mutluluk
(Bayan)

Sabahat / Sebahat Güzellik
(Bayan)

Sabahattin Güzellik
(Erkek)

Sabiha Yüzen,  yüzücü,  güzel şirin,  hoş
(Bayan)

Sabire Sabreden,  tahammül eden,  Katlanan sabırlı.  2.  Acele etmeyen.
(Bayan)

Sabire Sabırdan türemiş(Arapça), sabırlı, sabreden anlamında
(Bayan)

Sabit Yerinde duran kımıldamayan
(Erkek)

Sabite Yerinde duran,  kımıldamayan
(Bayan)

Sabriye Sabırlı,  sabırla ilgili
(Bayan)

Sacide Secdeye varan,  yere yüz süren
(Bayan)

Sacid-t Secdeye varan,  ibadet eden
(Erkek)

Sacit -d Secdeye varan,  ibadet eden
(Erkek)

Sadettin Kutluluk,  saadete erme,  mübarek olma
(Erkek)

Sadık İçten bağlı,  gerçek dost
(Erkek)

Sadi Baht açıklığı
(Erkek)

Sadri Anaya göre çocuk
(Erkek)

Sadullah Allah’ın talihli kıldığı
(Erkek)

Sadun Yıldız bilimine göre,  uğurlu olan
(Erkek)

Safa Saflık berraklık,  gönül rahatlığı
(Erkek)

Safa/Sefa Saflık berraklık
(Erkek)

Saffet Saflık,  temizlik
(Erkek)

Safi Katıksız,  ayırt edilmiş
(Erkek)

Safiye Katıksız,  katışıksız saf
(Bayan)

Sahara Çöl, Ayrıca Tunus’ta bir çölün adı.
Belirtilmemiş
Sahiba Bir şeyi elde etmiş olan
(Bayan)

Sahra (Arapça. ) Kır,  ova,  çöl.
(Bayan)

Said-t Kutlu,  cennetlik
(Erkek)

Saim Oruç tutan,  oruçlu
(Erkek)

Saime Oruç tutan,  oruçlu
(Bayan)

Sait -d Kutlu,  cennetlik
(Erkek)

Sakine Oynamayan,  kımıldamayan,  durgun
(Bayan)

Salih İyi,  yararlı,  yetkili
(Erkek)

Saliha İyi,  yarar,  yetkili,  hakkı olan
(Bayan)

Salim Eksiksiz,  sağ,  sağlam
(Erkek)

Salime Eksiksiz,  sağ,  sağlam
(Bayan)

Salman/ Selman Özgür,  hür
(Erkek)

Saltuk Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan
(Erkek)

Samed-t Sonsuz,  ebedi
(Erkek)

Samet-d Sonsuz,  ebedi
(Erkek)

Sami İşiten,  dinleyen
(Erkek)

Samim Bir şeyin merkezi
(Erkek)

Samime Bir şeyin temeli,  en köklü yeri
(Bayan)

Samyeli Güneyden esen sıcak rüzgar
(Bayan)

Sanem Put,  put kadar güzel,  çok güzel
(Bayan)

Saniye Dakikanın 60’ta biri süresinde zaman birimi
(Bayan)

Sare Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca)
(Bayan)

Sariye Hz.  Ömer’in İran’daki komutanı. Sariye(R. A)
(Erkek)

Sarp Dik geçilmesi ve çıkılması güç
(Erkek)

Saruhan Eski bir Türk beyi
(Erkek)

Savaş İki ya da daha çok tarafın vuruşması ,  kavgası
(Erkek)

Seçil Beğenilen,  seçilen
(Bayan)

Seçkin Seçilmiş olan
(Erkek)

Seda Ses
(Bayan)

Sedat Doğruluk,  haklılık
(Erkek)

Sedef Midye ve istiridye gibi hayvanların beyaz ışıltılı parlak kabuğu
(Bayan)

Seden (Sedan) sesin,  seslenişin
(Bayan)

Sefa /Safa Saflık berraklık
(Erkek)

Sefat Sele,  sepet.  Ağaç veya balık pulu
(Erkek)

Sefer Yolculuk,  savaş hali
(Erkek)

Seha Eli
açık,  cömert
(Erkek)

Seher Tan ağartısı,  ortalığın aydınlandığı an
(Bayan)

Selami Huzurla,  selametle ilgili
(Erkek)

Selay Sel-ay
(Bayan)

Selcen Ruhu güçlü,  kuvvetli olan.
(Bayan)

Selcen Cennetteki kuş ve çiçek ismi; 1071 Malazgirt Zaferi kahramanı Alparslan’ın eşinin adı.
(Bayan)

Selçuk Sel gibi akan
(Erkek)

Selda (Seldağ) Dağ seli,  dağdan inensel
(Bayan)

Selen Haber,  havadis,  kulakla duyulan, işitilen
(Bayan)

Selenge / Selenga Moğolistan’da (Orta Asya) bir nehir.
(Bayan)

Selim İyileşmesi kolay hastalık
(Erkek)

Selin Orta Asya’da yetişen,  bodur,  sürekli yeşil kalan bir bitki’nin adıdır.
(Bayan)

Selin Senin Sel’in,  Sana ait sel
(Bayan)

Selma Doğru ve iyi yolda,  selamette olma
(Bayan)

Selman / Salman Özgür,  hür
(Erkek)

Selvi Yaz kış yeşil kalan ince uzun bir ağaç
(Bayan)

Sema Gökyüzü
(Bayan)

Sema gök, gökyüzü
(Bayan)

Semahat Cömertlik,  el açıklığı
(Bayan)

Semanur Nurlu gökyüzü
(Bayan)

Semih (Arapça)Cömert,  eli açık.
(Erkek)

Semih Bol,  cömert gönüllü
(Erkek)

Semiha Cömert gönüllü,  eli bol
(Bayan)

Semiramis Asur kraliçesinin adı
(Bayan)

Semiray Gece ay ışığı altında konuşan kişi
(Erkek)

Semra Esmer
(Bayan)

Sena Alkış,  methetme, övgü ekleyen : Muammer GÜR
(Bayan)

Senay Ay gibisin sen anlamında
(Bayan)

Senih Yüce,  yüksek
(Erkek)

Seniha Yüce,  yüksek
(Bayan)

Serap Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı
(Bayan)

Seray Sevgi sırlarının sarayı, muhabbet
(Bayan)

Serbülent Baş savaşçı / ekleyen : Serbülent CAN
(Erkek)

Sercan Canların özü,  canın başı
(Erkek)

Serdar Askerin başı,  komutan
(Erkek)

Seren Yelken gerilmek üzere direğe çapraz takılan ağaç
(Bayan)

Serenay Uzun boylu,  güzel kız.
(Bayan)

Serfiraz Başını yukarı kaldıran; yüksel-ten; benzerlerinden üstün olan.
(Bayan)

Sergen Raf,  bir şeylerin dizili olduğu yer
(Erkek)

Serhad/t Sınır boyu
(Erkek)

Serhan Hanların başı
(Erkek)

Serhat /d Sınır boyu
(Erkek)

Serin Ilıkla soğuk arası
(Bayan)

Serkan Ser-kan.  Baş kan,  soylu kan.
(Erkek)

Serkan Serhan / baş han ,  ser + kan
(Erkek)

Sermet Öncesiz ve sonrasız
(Erkek)

Serpil Serpilmiş,  gelişmiş
(Bayan)

Serra (Arapça) genişlik, kolaylık
(Bayan)

Sertab / p Ser +Tab Pırıltılı baş,  ışıltıların başı
(Bayan)

Sertaç Baş tacı
(Erkek)

Sertap / b Ser +Tab Pırıltılı baş,  ışıltıların başı
(Bayan)

Serter Sert + Er,  sert (Erkek)

(Erkek)

Server Bir topluluğun en ileri geleni,  baş,  şef,  reis
(Erkek)

Servet Para,  mal,  mülk
(Erkek)

Seval Severek alınan
(Bayan)

Sevda Aşk,  sevgi,  tutku tutkunluk
(Bayan)

Sevde Esmer güzeli(Arapça).
(Bayan)

Sevdil Dili güzel olan
(Bayan)

Sevgel Beğeniyle , sevgiyle gelen.
(Bayan)

Sevgi Aşk,  sevme duygusu
(Bayan)

Sevil Sevgiye değer,  sevilen
(Bayan)

Sevim Birine yakınlık duymak,  sempati
(Bayan)

Sevinç Neşe,  iç ferahlığı
(Bayan)

Sevtap Aşırı,  tapacak kadar sevgi duyan
(Bayan)

Seyfullah Allah’ın kılıcı
(Erkek)

Seyhan Kentten kente yolculuk
(Bayan)

Seyit Efendi,  bey
(Erkek)

Seyyal Akışkan,  sıvı,  yerinde duramayan
(Bayan)

Sezai Uygun,  yaraşır
(Erkek)

Sezen Sezgisi güçlü olan
(Bayan)

Sezer Sezgisi güçlü olan
(Erkek)

Sezer Sezgisi güçlü olan
(Bayan)

sezgin Sezgisi olan
(Bayan)

sezgin Sezgisi olan
(Erkek)

Sıcak Sıcakkanlı,  cana yakın
(Bayan)

Sıdar Dayanıklı
(Erkek)

Sıddık Çok içten ve doğru kimse
(Erkek)

Sıdıka Çok içten ve doğru kimse
(Bayan)

Sıla Gurbete çıkanın doğup büyüdüğü yer
(Bayan)

Sırma Altın yaldızlı,  ya da yaldızsız ince gümüş tel
(Bayan)

Sıtkı Yalan söylemeyen,  dürüst
(Erkek)

Sibel Bulutla yer arasında yere düşmeyen yağmur damlası / Buğday başağı
(Bayan)

Simay simli ay, gümüş ay. .
(Bayan)

Simge Alamet,  sembol,  bir şeyi anlatan im,  imge
(Bayan)

Sina İlaç yapılan bir tür bitki
(Erkek)

Sinan Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu
(Erkek)

Sinem Benim tenim,  benim vücudum,  göğsüm
(Bayan)

Sipahi Tımar sahibi asker
(Erkek)

Siraç Işık, kandil, mum
(Erkek)

Solmaz Güzelliğini,  tazeliğini uzun süre koruyan
(Bayan)

Sonat Bir veya iki çalgı için yazılmış 3-4 bölümlü müzik eseri
(Bayan)

Sonay Yılın son ayı
(Bayan)

Soner Son,  son yardımı yapan
(Erkek)

Songül Son açan gül
(Bayan)

Sonnur Son ışık
(Bayan)

Sönmez Sürekli yanan,  sönmeyen
(Erkek)

Su Rengi kokusu ve tadı olmayan saydam sıvı madde
(Bayan)

Suad / t Mutlu,  mutlulukla ilgili
(Erkek)

Suat Mutlu,  mutlulukla ilgili
(Bayan)

Suat / d Mutlu,  mutlulukla ilgili
(Erkek)

Suavi Zorluklara dayanan
(Erkek)

Suay Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı
(Erkek)

Sude 1-Hz. Peygamberin 2. eşinin adı,  2-Sürülmüş,  tarla gibi işlenmiş,  3-Boyalı,  sürmeli
(Bayan)

Sukeyne Sessiz, sakin, ağırbaşlı Hz. Ömerin Kızı / ekleyen : Melike KURTULMUŞ
(Bayan)

Sultan Padişah,  hükümdar.
(Erkek)

Sultan Hükümdar ailesinden,  anne,  kız kardeş
(Bayan)

Sultan 1.  Padişah,  hükümdar. 2.  Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen ad. 3.  mecazi olarak Sevilen,  beğenilen,  baş tacı edilen.
(Bayan)

Suna Boylu poslu endamlı / (Erkek)
ördek
(Bayan)

Sunay Ay sun,  ay ışığı sun
(Bayan)

Suphi Sabahla,  aydınlıkla ilgili
(Erkek)

Suzan Adak ayı
(Bayan)

Sühandan Güzel konuşan
(Bayan)

Süheyla Güney yönünde görünen parlak yıldızlar
(Bayan)

Süleyman Davud peygamberin oğlu
(Erkek)

Sümer Bugünkü Irak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı
(Erkek)

Sümeyra/Sümeyre Meyve çağlası,  kıvrılmış yaprak
(Bayan)

Sümeyye İslam’ın ilk şehidi, ilk müslüman olan sahabelerden.
(Bayan)

Süreyya Ülker yıldız takımı
(Erkek)

Süruri Sevinçli,  sevinçle ilgili
(Erkek)

Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Şaban Kameri yılın 8.  ayı
(Erkek)

Şadi Sevinç,  neşe,  mutluluk
(Erkek)

Şadiye Sevinç,  neşe,  mutluluk
(Bayan) />
Şafak Güneş doğmadan az önce,  ufuktaki aydınlık
(Erkek)

Şahab / p Ateş,  alev parçası
(Erkek)

Şahap / b Ateş,  alev parçası
(Erkek)

Şahika Yüksek,  yüce,  dağın zirvesi
(Bayan)

Şahin Bir tür yırtıcı kuş
(Erkek)

Şakir Şükreden,  nankörlük etmeyen
(Erkek)

Şamil Kapsayan,  içine alan
(Erkek)

Şayan (Farsça)Yakışır,  yaraşır,  uygun.
(Erkek)
/(Bayan)

Şaziment Allah’ın adamı- Allah’a ait olan, onun yolundan giden kişi
(Bayan)

Şaziye Özellikleri kimseye benzemeyen
(Bayan)

Şebnem Çiğ,  gece nemi,  jale
(Bayan)

Şecaattin Yüreklilik,  yiğitlik
(Erkek)

Şefik Şefkatli
(Erkek)

Şefika Şefkatli,  acıması,  esirgemesi bol olan
(Bayan)

Şehnaz Doğu müziğinde bir makam / Çok nazlı
(Bayan)

Şehrazad / t 1001 gece masallarında bir masal kahramanı kadın
(Bayan)

Şehrazat / d 1001 gece masallarında bir masal kahramanı kadın
(Bayan)

Şelale Büyük çağlayan,  çavlan,  akarsuyun yüksekten yere düştüğü bölümü
(Bayan)

Şemsi Güneşe ait,  güneşle ilgili
(Erkek)

Şenay Mutlu geçen ay
(Bayan)

Şener Şen (Erkek)

(Erkek)

Şengül İnsanın içini açan gül / hep şen olup hep gülmek
(Bayan)

Şennur Işık saçan,  neşe saçan
(Bayan)

Şenol Neşeli ol anlamında
(Erkek)

Şentürk Neşeli Türk
(Erkek)

Şeref Onur.  Manen yüksek ve erdemli olmak
(Erkek)

Şerif Kutsal,  mübarek
(Erkek)

Şerife Şerefli,  kutsal.  , mübarek , Soylu temiz.
(Bayan)

Şermin Utangaç
(Bayan)

Şevket Ululuk,  yücelik,  kudret ve kuvvetlilik
(Erkek)

Şevki Şevk,  keyif,  istekle ilgili
(Erkek)

Şevval Arap takviminin onuncu ayı
(Bayan)

Şeyda Çılgın; çok tutkun,  divane, âşık, Sevda nedeniyle aklını yitirmiş,  çılgın. .
(Erkek)
/(Bayan)

Şeyda Çılgın,  deli divane
(Bayan)

Şeyma Tutkun kadın
(Bayan)

Şiir Zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan edebi anlatım biçimi
(Bayan)

Şinasi Tanıyış,  tanımakla ilgili
(Erkek)

Şirem tatlım,  bena ait şire / selvi tezcan tarafından eklenmiştir.
(Bayan)

Şirin (Farsça) Sevimli,  cana yakın.
(Bayan)

Şule Alev,  ateş
(Bayan)

Şüheda Şehitler ; “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda / Şüheda fışkıracak toprağı sıksan,  şüheda!”- M.  A.  Ersoy.
(Erkek)

Şükran İyilik bilme,  minnettarlık
(Bayan)

Şükriye Görülen iyiliğe karşı şükretmek ,  hoşnut olmak
(Bayan)

Şükrü Şükretme,  hoşnut olma
(Erkek)

T HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Tacettin Taca ait
(Erkek)

Taci Taç ile ilgili
(Erkek)

Tahir Pak,  temiz
(Erkek)

Tahire Pak,  Temiz
(Bayan)

Tahsin Beğenip,  alkışlanan,  kale gibi sağlam
(Erkek)

Talat Yüz,  surat,  çehre
(Erkek)

Talha İslamiyet’i kabul eden ilk on sahabe’den biridir, Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı’nda Resulullah’ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir.
(Erkek)

Tâlha/Talha 1.  Zamk ağacı. 2.  İslâm dinini kabul eden ilk on kişiden biri.
(Erkek)

Talip İstekli,  isteyen,  talep eden
(Erkek)

Tamara Van gölü efsanesinde adı geçen kız.
(Bayan)

Tamer Tam (Erkek)

(Erkek)

Tan Şafak vakti
(Erkek)

Taner Aydınlık (Erkek)

(Erkek)

Tanju Türk imparatorlarına Çinlilerce verilen ad
(Erkek)

Tankut Kutlu aydınlık
(Erkek)

Tansel Aydınlığa ait,  sabahla ilgili
(Erkek)

Tansu Şafak rengi vurmuş su
(Bayan)

Tanyeli Şafak vakti esen rüzgar
(Bayan)

Tarık Sabah yıldızı
(Erkek)

Tarkan Eski Türk adı / Dağınık
(Erkek)

Taşkın Taşmış durumda olan,  aşırı
(Erkek)

Tayfun Çok zorlu bir fırtına
(Erkek)

Taylan Bakımlı temiz | ekleyen : Serdar
(Erkek)

Taylan Uzun boylu
(Erkek)

Tayyar Uçan,  uçucu
(Erkek)

Tayyib / p İyi,  hoş çok temiz
(Erkek)

Tayyibe İyi,  hoş,  çok temiz
(Bayan)

Tayyip / b İyi,  hoş çok temiz
(Erkek)

Tekin Uğurlu
(Erkek)

Temel Kök,  esas,  dayanak
(Erkek)

Tennur Teni nurlu,  aydınlık olan
(Bayan)

Teoman Oğuz Han’ın Babasının adı
(Erkek)

Tevfik Allah’ın yardımı,  uygunlaştırma, başarı
(Erkek)

Tezcan Canı tez olan
(Erkek)

Tezer Çabuk ve erken
(Bayan)

Timuçin Türk Moğol imparatoru Cengiz Han’ın asıl adı
(Erkek)

Timur Demir’in eski Türkçe’deki yazılışı
(Erkek)

Tiyek filiz
(Bayan)

Toktamış Bir yerde yerleşik oturan
(Erkek)

Tolga Bir tür savaş başlığı,  kask
(Erkek)

Tolgahan Güçlü lider,  han
(Erkek)

Tolunay Dolunay
(Erkek)

Tonguç Ailede ilk doğan çocuk
(Erkek)

Toprak 1.  Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı veren yüzey bölümü, 2.  Ülke,  memleket, 3.  İşlenmiş arazi.
(Erkek)
/(Bayan)

Toygar Çayır kuşu
(Erkek)

Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası
(Bayan)

Tuana Cennete düşen ilk yağmur damlası
(Bayan)

Tuba 1.  Güzellik,  iyilik,  hoşluk. 2.  Cennette bulunduğuna inanılan,  dalları bütün cenneti gölgeleyen ilâhî ağaç.
(Bayan)

Tuba / Tuğba Cennette var olduğuna inanılan ağaç
(Bayan)

Tufan Şiddetli,  sürekli yağmur ve getirdiği su baskını
(Erkek)

Tuğçe Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen ad.  ekleyen :Tuğçe BAYKAL
(Bayan)

Tuğra Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel biçimi olan simge.  Mühür.
(Erkek)

Tuğrul Güçlü bir masal kuşu
(Erkek)

Tuğşat Allah tarafından tuğ ile ödüllendirilmiş kimse.  (Tuğ:Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy,  sorguç. )
(Erkek)

Tulca 1.  Tül kadar ince.  2.  Hayalden de güzel.
(Bayan)

Tulha Boz renk (Kaynak:Osmanlıca Sözlük)
belirtilmemiş
Tuna Avrupa’da bir nehir
(Erkek)

Tunahan osmanlı zamanında tuna bölgesinde yaşayan bir hanedandan gelenlere verilen sonad
(Erkek)

Tunay/ Tünay Mehtap,  ay ışığı,  gece görülen aydınlık
(Bayan)

Tunca Tunç gibi / Meriç nehrinin bir kolu
(Erkek)

Tuncay Tunç renkli ay
(Erkek)

Tuncel Tunç gibi el
(Erkek)

Tuncer Tunç gibi er
(Erkek)

Tunç Bakır,  çinko ve kalay karışımı bir maden
(Erkek)

Turaç Bir tür küçük av kuşu
(Erkek)

Turan Dünyadaki tüm Türklerin yaşayacağına inanılan ülke
(Erkek)

Turgay Çayırkuşu / Toygar
(Erkek)

Turgut Oturulacak yer,  belde
(Erkek)

Turhan Onurlu kişi />(Erkek)

Turna Avrupa ve Kuzey Afrika’da yaşayan göçmen kuş türü
(Bayan)

Tutam Bir desteden daha / parmak uçlarıyla alınabilen / Tutmaktan tutam
(Bayan)

Tutku İradeyi aşan güçlü coşku,  ihtiras
(Bayan)

Tülay İncelikle,  düşünce ile ilgili
(Bayan)

Tülin Ayna
(Bayan)

Tümay Dolunay
(Erkek)

Tünay / Tunay Mehtap,  ay ışığı,  gece görülen aydınlık
(Bayan)

Türkan Hakana saltanatta ortaklık eden eşi
(Bayan)

Türkay Ay gibi parlayan Türk
(Erkek)

Türker Türk erkeği
(Erkek)

U/Ü HARFLERİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Ufuk Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
(Erkek)

Uğur İyilik müjdesi,  nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı
(Erkek)

Uluç Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa)
(Erkek)

Ulvi Yüce,  yüksek
(Erkek)

Ulviye Yüce,  yüksek,  gökle ilgili
(Bayan)

Umay Gittiği yere mutluluk,  zenginlik götüren/ ekleyen : Sema CEKEN
Umur Görgü,  tecrübe
(Erkek)

Umut Ummak,  beklemek,  ümit etmek
(Erkek)

Utku Zafer,  üstünlük sağlama,  yenme
(Erkek)

Uzay Sonsuz boşluk
(Erkek)

Ülfet Alışıklık,  dostluk,  yakınlık duymak
(Bayan)

Ülger Şeftali,  kumaş vb. ‘de ince tüy
(Erkek)
/(Bayan)

Ülker Gökyüzünün kuzey kıyısında bir yıldız takımının adı
(Bayan)

Ülkü Ancak,  düşüncede varolan şey
(Bayan)

Ümit Umut / Ummak,  beklemek,  ümit etmek
(Erkek)

Ümmiye Okur yazar olmayan kadın
(Bayan)

Ümran Mutluluk bolluk bereket / Bayındırlık
(Bayan)

Ünal Ün almakla ilgili
(Erkek)

Ünsel Ünü sel gibi aşan
(Bayan)

Ünseli Ünü sellere benzeyen
(Bayan)

V HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Vahap Çok bağışlayan,  bol ihsan edici
(Erkek)

Vahdet Bir ve tek olma
(Erkek)

Vahdi Bir ve tek olmayla ilgili
(Erkek)

Vahid / t Tek,  bir
(Erkek)

Vahide Tek,  bir
(Bayan)

Vahit / d Tek,  bir
(Erkek)

Varol Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi
(Erkek)

Vecdi Coşkunlukla,  vecd ile ilgili
(Erkek)

Vecihi Soylu,  asil
(Erkek)

Vedat Dostluk,  sevme,  sevgi
(Erkek)

Vefa Sözde durma
(Erkek)

Vehbi Tanrı vergisi
(Erkek)

Veli Sahip,  eren,  ermiş
(Erkek)

Vera 1.  Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma,  takva,  ittika.  2.  Halk,  mahluk,  alem,  kainat.
Kadın
Verda Verdane (merdane Osm. ) / Verd (Ar. )’den Verda,  gül anlamında
(Bayan)

Vesile Yol,  araç,  bahane
(Bayan)

Vicdan Kişiyi davranışları hakkında yargıya iten güç
(Bayan)

Vildan Kullar,  köleler / Yeni doğmuş çocuklar
(Bayan)

Volkan Yanardağ
(Erkek)

Vural Vurup almakla ilgili
(Erkek)

Vuslat Kavuşma,  yetişme,  ulaşma
(Bayan)

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Yade (Farsça) Hatıra. anı
(Bayan)

Yağmur Gökten damlalar halinde düşen su.
(Erkek)
/(Bayan)

Yahya Meryem Ana’nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber
(Erkek)

Yakub Bir Peygamber adı
(Erkek)

Yakup / b Bir Peygamber adı
(Erkek)

Yakut Aliminyum oksit,  yapısında parlak kırmızı renkli değerli taş
(Erkek)

Yalçın Sarp ve dik
(Erkek)

Yalım Alev,  ateş uzantısı
(Erkek)

Yalın Sade,  çıplak,  katışıksız
(Erkek)

Yaman Güç etki ve beceriklilik sahibi
(Erkek)

Yaprak Ağaç ve bitkilerin yeşil kısımları
(Bayan)

Yaren / Yâren (farsça)dost, arkadaş
(Erkek)

Yasemin : (Fars. ) Zeytingillerden,  güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum).
(Bayan)

Yasin Kuran-ı Kerimde bir surenin adı
(Erkek)

Yaşar Yaşayan,  yaşamakla ilgili
(Erkek)

Yavuz Yaman,  pek sert
(Erkek)

Yeda El ,  (Arapça) vücuttaki el anlamında, Tebbet Suresi’nin ilk ayetinde yer alır; Tebbet yeda. . .

Yekta Tek,  eşsiz
(Erkek)

Yeliz Rüzgarın çölde bıraktığı iz/ ekleyen : Arzu Yeliz MUMCU
(Bayan)

Yeliz Güzel ,  aydınlık
(Bayan)

Yeşim Yeşil renkte değerli bir taş ,  kutsal bir taş/ ekleyen : Yeşim KURT
(Bayan)

Yetkin Olgunlaşmış,  kemale ermiş
(Erkek)

Yıldıray Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi
(Erkek)

Yıldırım Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması
(Erkek)

Yıldız 1. Gökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinin her biri.  2.  Baht,  talih,  yazı. 3. Kuzey (Denizcilikte).
(Bayan)

Yılmaz Korkusuz,  yılmayan
(Erkek)

Yiğit Güçlü,  cesur
(Erkek)

Yiğithan (Türkçe. )Yiğit,  cesur hakan. Yiğit-han
(Erkek)

Yosun Çoğu sularda yetişen,  ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı.
(Erkek)
/(Bayan)

Yunus Bir takım yıldızının adı / Denizde yaşayan bir memeli türü
(Erkek)

Yurdagül (Türkçe. ) Ka.  – Ülkene gül.  İlken için yararlı ol.
(Bayan)

Yurdakul Yurdu için canını veren
(Erkek)

Yusuf Eklenecek,  ilave edilecek
(Erkek)

Yücel Yücelmiş olan
(Erkek)

Yüksel Manevi anlamda yükselmek,  yücelmek
(Erkek)

Z HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI

Zafer Amaca ulaşma, başarı
(Erkek)

Zehra Ay yüzlü, ay gibi parlak ve saf olan | Zehra Beyci Tarafından eklenmiştir.
(Bayan)

Zekavet (Arapça. ) Zeka,  zeki-lik.
(Bayan)

Zeki çabuk anlayan
(Erkek)

Zerrin (Farsça)Altından mamul, Parlak,  Güzel kokulu bir cins çiçek,  Fulya.
(Bayan)

Zeynep 1. l.  Değerli taşlar,  mücevherler.  değerli olan herşey
(Bayan)

Ziya aydınlık, nur
(Erkek)

Zuhal (Arapça)Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen,  Satürn gezegeni .
(Bayan)

Zülfa (Kaynak:Osmanlıca sözlük)Yakınlık,  yaklaşma.
Belirtilmemiş

Zülfikar Hz.  Ali’nin çatal ağızlı kılıcı
(Erkek)

Zülkarneyn 1.  İki boynuzlu anlamında.  2.  Kur’an-ı Kerim’de adı geçen şahıs.  3.  Büyük İskender.
(Erkek)

Zümra 1.  Güzel,  iyi ahlaklı.  2.  Cesur,  yiğit,  yürekli.  3.  Zeki,  bilgili kadın.
(Bayan)

Zümrüt Parlak yeşil renkli kıymetli taş.