İyot günlük hayatta hepimizin sıkça vücuduna aldığı bir elementtir. İyotun atom numarası 53 olmakla birlikte simgesi I’dır. İyot, Yunanca mot anlamına gelen bir sözcüktür.

Sponsor Bağlantılar

Günlük hayatta iyota en sık rastlanılan madde ise tuzdur. Bunun yanı sıra besin yolu ile de sıklıkla vücuda iyot alınmaktadır. Bu element kimi zaman pek çok hastalığı tetiklemiş olsa bile eksikliğinde de meydana gelecek pek çok rahatsızlık bulunmaktadır.

İyot kimyasal özellikleri bakımından ele alındığında süblimleşebilen bir maddedir. Süblimleşme sonucunda açığa çıkan madde ise pembe – mor renklerine sahiptir.

İyotun kullanım alanlarına bakıldığında ise pek çok alan göze çarmaktadır. İyotun kullanım alanları:

1. İyot oldukça iyi bir antiseptiktir.

2. Bir çok ilacın terkibinde yer alır. (Özellikle antiseptik etki nedeniyle)

3. Gıda katkılarında, boyalarda kullanılır.

4. Fotoğrafçılıkta da kullanımı söz konusudur.

Nişasta pek çok madde ile kolatlıkla reaksiyona girebilir. İyot oksijen ile reaksiyona girmemesine rağmen allotropu olan ozon (O3) ile kolaylıkla reaksiyona girerek I4O9 bileşiğini meydana getirmektedir.

Ayrıca iyot halojenlerle de reaksiyona girebilecek kadar aktif bir maddedir. İyot flor, brom, klor halojenleri, ile reaksiyon vermektedir. Reaksiyon sonucunda elde edilen ürünler halojenin cinsine göre değişkenlik göstermekle birlikte sonuç ürün katı, gaz ya da sıvı bir özelliğe sahip olabilir.

İyotun derişik nitrik asit ile reaksiyona girebilmesi için ortam koşullarının sıcak olması gerekmektedir. Bu reaksiyon sonucunda elde edilen ürün ise iyodat asididir.

İyot sadece asitlerle değil bazlarla da tepkimeye girme özelliğine sahiptir. Bazlarla gerçekleştirilen reaksiyon sonucunda açığa çıkan ürün iyodattır.

Fiziksel olarak katı halde bulunan iyotun doğada yaklaşık 37 izotopu söz konusu olmasına karşın sadece bir tanesi kararlı bir yapı sergilemektedir. (I127)