Kene hastalığı, Kırım kongo kanamalı ateşi, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı, kırım kongo kanamalı ateşi belirtileri, kırım kango kanamalı ateşi kene ppt, kene hastalıgı, kene ile bulaşan hastalıklar, kene hastaliği…

Sponsor Bağlantılar

KENE HASTALIĞI – KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

Tarihçe

İlk olarak 1944 yılında Kırım’da görülmüş. Kırım Kanamalı Ateşi adı konmuştur. 1956 yılında Kongo’da aynı belirtilerle görülen hastalığa Kongo Ateşi adı verilmiş. 1969’da her iki hastalığın aynı olduğu anlaşılmış. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi adını almıştır. Hastalık 2001 yılı boyunca Afrika, Avrupa ve Asya’nın birçok ülkesinde endemik seyretmiştir. Kosova, Arnavutluk, İran, Pakistan ve Güney Afrika’da sporadik vakalar ve salgınlar bildirilmiştir.

 
Kene Isırması Örnekleri
Kene Isırması Örnekleri

KKKA Etkeni

KKKA Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan virüslerin neden olduğu bir hastalıktır.

Kene Türleri

Kene Türleri    Kene Türleri Çeşitleri
Kene Türleri Çeşitleri
BULAŞ YOLU

Hayvanlar enfekte kene tarafından ısırılarak etkeni alırlar.
Bütün keneler virüsü taşımaz. Özellikle hyalloma cinsi üyelerinde görülmektedir.
Bütün evcil ve yabanıl hayvanları enfekte etme kapasitesi vardır. Kuşların çoğu dirençli.
İnsanlara hastalığın bulaşmasında esas rol kenelere aittir.
Bunun yanı sıra enfekte insan ya da hayvanlara ait doku veya vücut sıvısı teması ile de bulaş söz konusudur.
Vakalar çoğunlukla tarım çalışanları, mezbaha
çalışanları ve veterinerlerde meydana gelmektedir.
Hastane çalışanları için hastalardan nazokomiyal bulaş riski de vardır.

Kenenin Hayat Döngüsü

 
Kenenin Hayat Döngüsü
Kenenin hayat döngüsü
KULUÇKA SÜRESİ

Ne şekilde bulaştığına göre değişir.
Kene ile bulaşmışsa 1-3 gün (en fazla 9 gün)
Enfekte doku veya kanla bulaşmışsa 5-6 gün (en fazla 13 gün)

Kene Vakalarının En Çok Görüldüğü Aylar

 
Kene Vakalarının Görüldüğü Aylar
Kene vakalarının en çok görüldüğü aylar
KLİNİK

Hastalık hayvanlarda insanlara nazaran daha yaygın ancak herhangi bir belirti vermeksizin seyretmektedir.İnsanlarda ise sporadik vakalar veya epidemiler şeklinde görülmektedir.

Anamnaezde ateş, ani başlayan baş ağrısı, myalji- artralji, halsizlik, bulantı-kusma, karın ağrısı, ishal
Laboratuarda lökopeni, trombositopeni,
ALT,AST,LDH,CK yüksekliği
Destekleyici bulgular kanama belirtileri (purpura, burun kanaması, ekimozlar vs.)  Hastalığın mortalitesi yaklaşık %30’dur.

Kene Hastalığı Vaka ve Ölüm Oranları

 
Kene Hastalığı Vaka ve Ölüm Oranları
Kene hastalığı vaka ve ölüm oranları
EPİDEMİYOLOJİK HİKAYE

Kene ısırığı, kene ile temas, hayvanlarla yakın temas
Kırsal kesimde yaşama, yakın zamana kırsal bölgeye ziyaret
Hayvan dokusu, kanı veya vücut sıvıları ile yakın temas
Hastaların kan veya vücut sıvıları ile temas ya da lab’da çalışma
Hasta çevresinde benzer şikayeti olan başka vakaların varlığı

Kırım Kongo Cinsiyete Göre Dağılımı

 
Kırım Kongonun Cinsiyete Göre Dağılımı
Kırım kongonun cinsiyete göre dağılımı
ŞÜPHELİ VAKA

Klinik tanımlamaya uyan ve başka nedenle açıklanamayan vaka

OLASI VAKA

Şüpheli vaka tanımlaması ile epidemiyolojik hikayeye uyan ve destekleyici bulgulardan en az ikisinin olduğu vaka  veya  Bir bölgede herhangi bir nedenle açıklanamayan birden fazla vakanın görülmesi halinde destekleyici bulgular olmasa da klinik tanımlamaya uyan vaka

Kırım Kongonun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

 
Kırım Kongonun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Kırım kongonun yaş gruplarına göre dağılımı
KESİN VAKA

Klinik tanımlamaya uyan ve laboratuvar kriterlerinden (PCR, Ig M+, Ig G artışı) en az birisiyle doğrulanmış vaka veya Kesin teşhis edilmiş bir vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan bir vaka

TANI

ELİSA yöntemi ile serumda IgM ve IgG bakılması ( 6. günde)
İlk birkaç günde kanda veya doku örneklerinde virus izolasyonu. ( ilk 5 gün izole edilebilir). Hücre kültüründen.
PCR ile viral genom bakılması en başarılı tanı yöntemi.

Kırım Kongonun Yaygın Olduğu Alanlar Bölgeler

 
Kırım Kongonun Yaygın Olduğu Alanlar Bölgeler
Kırım kongonun yaygın olduğu alanlar bölgeler
TEDAVİ

Kan ve volüm replasmanı
Ribavirin tdv.

KORUNMA ÖNLEMLERİ

KİŞİSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ (nazokomiyal enfeksiyon ve hasta yakınları)

GENEL ÖNLEMLER (kene popülasyonunun azaltılması)
Not: Bir powerpoint sunusundan (ppt) hazırlanmıştır. Kaynak kaybolduğu için kaynak gösteremiyoruz. Kaynağı bilenler iletişimden bize bildirebilirler.