Allah’ın varlığına inanan bir insanın ilk yapması gereken, Yaratıcısı’nın emir ve yasaklarını öğrenmektir. Allah’ın razı olacağı ahlakı, davranışları, yaşam biçimini, emir ve yasaklarını öğrenebileceği en önemli kaynak ise Kuran’ı Kerim’dir.

Sponsor Bağlantılar

Vicdanına uyan insan, Allah’ın Kuran’da bildirdiği sınırları koruyarak yaşar. Ahirette hesabını vereceğini bildiği için Allah’ın razı olmayacağı davranışlardan uzak durur. Rüşvet, kumar, kıskançlık, hırsızlık, cinayet, zina gibi Kuran ahlakına uymayan eylemlere yaklaşmaz.

Dini yaşamayan toplumlarda ise insanlar her türlü ahlaksızlığa açık hale gelir. Dinsiz bir toplumda öncelikle aile kavramı ortadan kalkar. Aileyi oluşturan bağlılık, sevgi, saygı ve sadakat gibi değerler tamamen yok olur. Aile kurumunun zarar görmesiyle de toplum çökmeye başlar. Dinsiz toplumlarda kimse kimseye saygı, sevgi ve merhamet duymaz.

Kuran ahlakının yaşanmasının insan hayatı için çok önemli faydaları vardır. Yeryüzünde yaşanan tüm olumsuzluklar, savaşlar, zulümler ancak bu güzel ahlakın yaşanmasıyla çözüme kavuşur.

Devlet Sistemine Faydaları:

İtaat Kuran’da sıkça geçen bir konudur.  Kuran ahlakına sahip bir insan devletine karşı itaatli ve saygılı olur. Böylece devlet sistemi düzenli işler.

Allah korkusu olan insanlardan oluşan bir toplumda adli olaylar neredeyse tamamen sona erer. Anarşi, terör, bozgunculuk, cinayet gibi olaylarla uğraşmak zorunda kalmayan devlet, bütün gücünü ülkenin içte ve dışta kalkınması ve güçlenmesi için harcar. Bunun sonucunda da güçlü bir devlet ortaya çıkar.

Eğitime Sağladığı Faydalar:

Kuran ahlakını yaşamak çocuklara ve gençlere olgunluk ve akıl getirir.  Bu tür gençlerin olaylara bakış açıları Kuran’a ve Allah’ın rızasına uygun olacağından, günümüz gençlerinde görülen dejenerasyon, saygısız üsluplar, sorumsuz tavırlar sona erer. Böylece okullarda disiplin olayları tamamen ortadan kalkar. Öğretmenler ve öğrenciler arasında itaate, saygı ve hoşgörüye dayalı bir ilişki oluşur. Böylece huzurlu ve verimli bir eğitim ortamı oluşur.

Çalışma Hayatına Faydaları:

Kuran ahlakını yaşayan insanların bulunduğu toplumlarda, işyerlerinde de anlayış, hoşgörü, işbirliği ve adalet ortamı sağlanır. İş sahipleri çalışanlarının sorunlarıyla ve sağlıklarıyla yakından ilgilenir, emeklerinin karşılığını tam olarak verir. Çalışanlarını kesinlikle mağdur etmez. Güçlünün zayıfı ezdiği bir ortam asla oluşmaz. Dedikodu yapmak ya da başarılı olanları kıskanmak ve başarılarını engellemeye çalışmak gibi hoş olmayan tavırlar görülmez. Çalışanlarla işveren arasında çıkara ve birbirini dolandırmaya değil, işbirliği ve güvene dayalı bir ilişki oluşur. Allah’ın razı olmayacağı gayri ahlaki her durumdan şiddetle kaçınılır. Böylece huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamının oluşmasıyla verimde yükselir.

Aileye Getirdiği Faydalar:

Kuran ahlakını yaşayan bir ailede kavga, huzursuzluk, geçimsizlik olmaz. Anne-baba ve tüm aile fertleri birbirlerine karşı son derece saygılı davranır. Hoşgörü, güven, saygı ve sevgiye dayalı bu ortamda huzur da eksik olmaz.

Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı) tavsiye ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karnında) taşımıştır. Onun (sütten) ayrılması, iki yıl içindedir. “Hem Bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız Banadır.” (Lokman Suresi, 14)

Bugün dünyada yaşanan tüm olumsuzluklar sadece Kuran ahlakının yaşanmasıyla ortadan kalkabilir. Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, sabır ve güven ortamının sağlanması ancak Kuran’da bildirilen emir ve yasaklara uygun yaşayarak mümkün olabilir. Hırsızlıktan, zinadan, yalandan ve her türlü çirkin davranıştan kaçınan insanların oluşturduğu bir toplum elbette sağlıklı ve huzur dolu olacaktır…

Çok yakın olduğuna inandığımız o günlerin gelmesi için hepimiz içten dua edelim ki Kuran ahlakı yeryüzüne hakim olsun…

Altuğ Öztürk