Kuş İğdesiFamilya : Elaeagnaceae
Latince : Elaeagnus angustifolia
Türkçe : KUŞ İĞDESİ (Adi İğde)

Sponsor Bağlantılar

Kuş İğdesi Doğal Yayılış ve Rakım
Asya’nın orta ve batı bölgelerinde, Gobi Çölü’nde, Alpler’de, Akdeniz çevresinde ve ülkemizde tüm Karadeniz, Marmara, Güney Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da  2000 m. rakıma kadar çıkarak yetişir.

Kuş İğdesi Toprak ve Besin İsteği
Hafif kumlu ve gübreli topraklarda iyi yetişir. Toprak İsteği bakımından kanaatkardır, j Sığ, kuru ve Kurak, fakir, kireçli ve tuzlu topraklarda da yetişebilir.

Kuş İğdesi Donlara Duyarlılık
Donlara dayanıklıdır. -40 D sıcaklıklara kadar dayanır.

Kuş İğdesi Sıcaklık ve Nem İsteği
Güneşli, kuru ve sıcak topraklarda iyi yetişir. Soğuk İklim şartlarına ve kuraklığa çok dayanıklıdır.

Kuş İğdesi Tohum Özellikleri
Meyve içinde, ovalimsi ve sivri uçlu, 5-10 mm. uzun, tek bir tohum bulunur.

Kuş İğdesi Tepe Şekli
Yuvarlak, geniş bir tepe yapar. Tepe çapı 3-6 m.dir.

Kuş İğdesi Makaslama ve Budama
Budamaya yatkındır. Ancak budanmaması, toprağın azot içeriğine katkısı açısından  yararlıdır.

Kuş İğdesi Büyüme ve Boylanma
Hızlı büyür. Maksimum 7-8 m. boy yapar.

Kuş İğdesi Kök Yapısı
Kuvvetli yan kökler geliştirir. Çok kurak yerlerde köklerini derine salar. Köklerinde havanın serbest azotunu bağlayan ve toprağı iyileştiren nodüller vardır.

Kuş İğdesi Işık İsteği
Yarıgölge-gölge ağacıdır.

Kuş İğdesi Meyve ve Çiçek
Meyveleri etli, 1-2 cm. uzun, tüpümsü ve çekirdekli yalancı meyve durumundadır. Asıl  meyve fındıksı olup, yalancı meyvenin çekirdeği gibi görülür. Yalancı meyvenin kabuğu kızılsı san renkte, meyve zeytin iriliğinde, içi unlu ve tatlı olup yenir. Aşılı olanlar daha makbuldür. Haziran ayında açan çiçekleri, hermafrodit, çan biçiminde, içleri sarı, dışları gümüşi renkte, kokulu, 1-3 çiçekli kısa salkım kurullar halindedirler ve sürgün ucunda yer alırlar.

Kuş İğdesi Yaprak ve Sürgün
Yaz yeşili yaprakları 4-8 cm. uzun, dar ve mızrak biçiminde, kenarları düz, ucu küt ya ela sivridir. Kısa saplı yaprakların üst yüzü mat koyu yeşil, alt yüzü gümüşi beyaz renkli ve sık yıldız tüylerle örtülüdür. Sürgünler gevrek ve sık dikenlidir.

Kuş İğdesi Üretim Şekli
Tohum, daldırma ve kök çeliği ile üretilir. Tohum sonbaharda veya katlamadan sonra ilkbaharda ekilir. Yazın camekanda yarı olgun çeliklerle, sonbaharda ve kış sonunda odun çelikleri veya daldırma ile üretilir.

Kuş İğdesi Diğer Özellikler
Kent iklimine, rüzgara ve kirli havaya dayanır. Yeşil ya da rüzgar perdesi oluşturmada, kumulların durdurulmasında ve erozyon kontrolünde kullanılır. İyi bir arı konukçusudur. Rus Zeytini olarak da bilinir.