Mainz, 18.01.2012
 
Son yιllarda ülkemizde deyim yerinde ise moda haline gelmiş bulunan „liberalizm“sanki çok matah bir şey miş gibi sunulur oldu. Bazι marksist eskilerinden rantiyecinin dik alâsιna kadar bir çok adam başιmιzda „aydιn“ titri ile ahkâm kesmeye başladι.
Bireyselliği (individualizm) ve akιlcιlιğι (rasyonalizm) önceleyen bir özgürlükçü politik akιm olan liberalizm esasen hatιrι sayιlιr bir geçmişe sahip değildir. Yani modernite sonrasι „izm“ lerden devşirilen tecrübeler sonucunda ulaşιlmιş yeni bir izm`den ibarettir. Burada ayrιntιlι bir liberalizm savunmasιna kalkιşmayacağιmιz gibi bir liberalizm eleştirisi de yapmayacağιz.

Sponsor Bağlantılar

Ancak şu kadarιnι konuya girmeden önce ifade etme zarureti bulunmaktadιr ki; kendilerini „dindar“ olarak nitelendiren bazι kalem ehli insanlar aynι zamanda „liberal“ olduklarιnι söylemektedirler ki böyle bir tanιmlama kabul edilemez. Böylesi bir tanιmlama eğer kompleksten kaynaklanmιyorsa mutlaka cehaletten kaynaklanιyor demektir. Zira müslüman olmak ayrιca ilave bir şey olmayι yasaklar, en azιndan buna ihtiyaç duymaz. Unutmayalιm ki „positivizm“ de liberalizmin olmazsa olmazlarιndandιr.

Hemen her gün televizyon kanallarιndan yahut gazete köşelerinden takip etmekte olduğumuz onlarca liberal namlι yazar bulunuyor. Bu zevatιn ülkemizin temel meselelerine yaklaşιmlarιna değer veriyor ve onlarι dinlemeye veya okumaya gayret ediyoruz. Özgürlük ve demokrasi konusunda oldukça hassas olan bu zevat bilerek yada bilmeyerek hemen her zaman bir „çifte- standart“ içinde olmayι göze alabiliyor. Ağιzlarιnι ne zaman açsalar, Kürtlere özgürlük, Alevilere özgürlük, Eşcinsellere özgürlük, Hristiyanlara özgürlük, Marunilere, Yezidilere, Baasçιlara ve daha kimlere kimlere…

Ne bileyim toplumda adι sanι, esamesi okunmayan herkese özgürlük ama mesele müslüman çoğunluğun özgürlüğüne gelince kem-küm lere ama ve ancaklar eşlik eder hale geliyor. Biz bu memlekette halkιna yabancι ve hatta onun inanç değerlerine bu kadar Fransιz adamι nasιl yetiştirdik diye insan hayιflanmadan edemiyor. Bir de biz hiç sömürge olmadιk diye hava atιp duruyoruz. Siz hiç sömürge olmadιysanιz ya bu devşirmelere rahmet okutacak zümre nerden peydahlandι diye sormazlar mι adama?

İnsanι öncelemek elbette ki takdire şayan bir anlayιş. Meselâ yargι erkinin karar vericileri devlet ile vatandaş arasιnda bir uyuşmazlιk durumunda vatandaşιn hukukunu öncelemeli, eyvallah. Bizde genellikle öyle olmuyor, tamam sonuna kadar eleştirelim.

Bizim liberal aydιnlarιmιz vatandaşι öncelemeyi devlete düşmanlιk yada en hafif ifadeyle devlet ne yaparsa yanlιş yapar mantιğιyla bakιyorlar. KCK adιnda bir muazzam yapιlanma var ve bu kişiler dağ için şehirde bir altyapι hazιrlιyorlar. Bunu herkes görüyor ama liberallerimiz göremiyor. Özgürlükçü olacağιm diye terörle mücadeleyi akamete uğratmaya çabalιyorlar. Bu kadar Kürtseverlik, pardon yanlιş oldu bu kadar terör severlik ne zamandan beri özgürlükçülük oldu anlamak mümkün değil. Hükumet Kürtçe televizyondan, anadil eğitimine, faili meçhul cinayetlerin soruşturulmasιndan Dersim özrüne kadar bir çok adιm atιyor. Alevilerle ilgili olarak bu hükumet ilk defa 6-7 çalιştay düzenleyip, alevi müktesabatιnι toparlayιp basιyor, müfredatlarι değiştiriyor ama yine de beyzâdelere yaranamιyor. Onlar yine her fιrsatta hükumete yüklenmeye devam ediyorlar. Mesele sadece eleştiri olsa buna kimsenin diyeceği bir şey olmaz.

Ben bunlara şimdilik “liboş” demiyorum. Fakat bu liberal aydιnlarιn bence aynaya bakma zamanlarι geldi. Bu kadar özgürlükçü kesilen bu zevatιn ben daha müslüman çoğunluk için ağzιnι açtιklarιnι duymadιm. Tamam bazιlarι gibi müslümanlara „al“ görmüş „boğa“ gibi bakmιyorlar ve hatta bazen şirinlik yapιp üniversitelerde başörtüsü serbest olmalι da diyorlar ama o da ne demek, başörtüsü her yerde serbest olmalι diyemiyorlar, diyemezler, demeyeceklerdir. Aralarιnda diyenler varsa onlar liberalim diye sadece kendilerini kandιrιrlar. Zira hiç bir „izm“ İslâm ve müslüman ile barιşιk olmayι kendine yediremez. Lâfι uzatmayalιm, ülkemizde köşeleri tutmuş bulunan bu liberaller mevcut hükumetten hiç bir zaman memnun olmayacaklardιr. Gerçi benim kanaatime göre hükumetin liberalleri memnun etmek gibi bir derdi yok ama özgürlükçü yaklaşιmlarι ne kadar geliştirirse geliştirsin değilmi ki bunlarιn sιnιrlι da olsa bir kιsmιndan müslüman çoğunluk yararlanacak o zaman onlar için olmasιn daha iyi. Evet kafa da bu, mantιk da bu. Balo salonlarιnda eşiyle vals yapmayan, kokteyl lerde kadeh tokuşturmayan başbakan baştan aşağι özgürlükçü ve demokrat olsa ne çιkar!

Bence bu memleket bu insanlarι gördü ya bundan böyle bir daha asla monşer eskisi bir başbakan çιkarmaz. En iyisi siz bu türüne alιşmaya bakιn. Benden söylemesi…

Baki Selam ve Saygιlarιmla.

Ömer Erdem
Mainz/Almanya