MEB Yönetici Ek 2

MEB Yönetici Ek 2

 

Sponsor Bağlantılar

YÖNETMELİK

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 24/4/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU EK-2

 

Kişisel Bilgiler..

T.C. Kimlik No
Doğum Yeri – Yılı
Kadrosunun Bulunduğu Eğitim Kurumu
Adı ve Soyadı
Alanı
Kurum Tipi
Atanmak İstediği Eğitim Kurumları

 

Eğitimi*

Görmüş Olduğu Her Bir Yüksek Öğrenimin Her Bir Yılı İçin

1

 

Yönetim Alanında Yapılan Yüksek Lisans İçin

5

 

Diğer Alanlardaki Yüksek Lisans İçin(Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hariç )

3

 

Yönetim Alanında Yapılan Doktora İçin

8

 

Diğer Alanlardaki Doktora İçin

5

 

Ödüller, Sicil, Ceza

Son Üç Yılın Sicil Notu Ortalaması

90 ve Yukarı Sicil Notu Olanlar İçin

10

 

76-89 Arası Sicil Notu Olanlar İçin

8

 

En Fazla Üçer Adet Olmak Üzere Aldığı Ödüller

Her Aylıkla Ödül İçin

5

 

Atamaya Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Her Takdir Belgesi İçin

3

 

Atamaya Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Her Teşekkür Belgesi İçin

1

 

Aldığı Cezalar

Her Uyarma, Kınama, İhtar ve Tevbih Cezaları İçin

-1

 

Her Aylıktan Kesme, Ders Ücretlerinin Kesilmesi, Maaş Kesilmesi Cezaları İçin

-3

 

Her Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Kıdem İndirilmesi, Derece İndirilmesi Cezaları İçin

-5

 

Kariyer

Uzman Öğretmen Unvanlı Olanlar İçin

5

 

Başöğretmen Unvanlı Olanlar İçin

8

 

Ek Puan**

Atanmak İstediği Eğitim Kurumuna, Alanı İtibarıyla Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar İçin

5

 
 

Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Yapılacak İlk Müdür Ataması Kapsamında Atanmak İsteyenler İçin

8

 
 

Yöneticilik Hizmetleri***

Müdür Yardımcılığı Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Yürütülen Her Yıl İçin

0.84

 

Müdür Yardımcılığı Görevinde Asaleten Geçen Her Yıl İçin

1.32

 

Müdür Başyardımcılığı Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin

0.96

 

Müdür Başyardımcılığı Görevinde Asaleten Geçen Her Yıl İçin

1.44

 

Müdürlük Görevinde Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin

1.08

 

Müdürlük Görevinde Asaleten Geçen Her Yıl İçin

1.68

 

Hizmet

Yöneticilikte Asaleten/Vekaleten/Görevlendirme Olarak Geçen Süreler Hariç Olmak Üzere Öğretmenlikte Geçen Her Yıl İçin

0.40

 

 

GENEL TOPLAM PUANI

 

Açıklamalar

 

(*) Lisans üstü öğrenime bağlı olarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını almış olanlara, bu bölümde lisans üstü öğrenimler için öngörülen puanlar verilmez.

 

( ** ) 1- Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yöneticiliklerine atanacaklara, değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %10’u ayrıca ek puan olarak verilir.

2- Kurucu müdürlük görevini yapanlardan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yapılacak ilk müdür ataması kapsamında atanmak üzere başvuruda bulunanlara verilir.

 

(***) 1- Bir aydan az süreler değerlendirmeye alınmaz.

2- Asaleten yöneticilik görevi yapmakta iken vekaleten veya görevlendirme ile başka veya aynı eğitim kurumlarında yöneticilik yapmak üzere görevlendirilenlere mükerrer değerlendirme yapılmayarak sadece bu görevlerden biri için öngörülen en yüksek puan verilir.