Aziz milletimizi çok seviyoruz!

Bir milleti sevmek ya da sevmemek nasıl olur? Bir devlet adamı mesela, ben milletimi sevmiyorum diyebilir mi? Diyemez o halde lafla milletini sevdiğini söylemek bir siyasetçi için anlamsızdır. Biz ancak onun yaptıklarına bakarak bir karar verebiliriz:

Sponsor Bağlantılar

Bir halkın kültür seviyesi, eğitim düzeyi düşük olabilir ama sen bu seviyeyi yükseltmek için mücadele verirsin. Bunu yaparken popülist olmazsın, günübirlik davranmazsın hatta yapacağın şeyler aleyhine de olabilir siyaseten… Millet sevgisi böyledir.

Bir millete en büyük kötülük o milletin önderleri olan siyasetçilerin yolsuzluğu örtbas etme girişimleridir. Hiç bir millet buna müstehak değildir. Eğer bir ülkede bazı devlet adamları aleyhine rüşvet, yolsuzluk vb. iddialar varsa ve buna rağmen bu konu örtbas edilmek isteniyorsa o ülkeye atom bombası atılmasına gerek yok. Adalet bir ülkeyi ayakta tutar, gökdelenler değil çünkü.

Bir ülkede adı demokrasi olan tek adam idaresi varsa orada birileri halkını adam yerine koymuyor demektir. Bunlara bir çoban lazım, bunlar kendi temsilcilerini önseçimle belirleyemez ben belirlerim, onlar da oy verir dediniz mi artık siz ağzınızla kuş tutsanız millet sevginiz palavra olur. Millet ya da halk tüm bunların idrakinde olmayabilir, çok küçük bir azınlık farkındadır belki ama siz milletinizin gerçekten çıkarına davranırsınız. Dışarıdan bakan biri sizin tüm yanlışlarınıza rağmen halkın size olan teveccühü karşısında milletinizi aşağılayamaz böylece.

Milleti sevmek…

Milletinin ortalama yaşam standardına göre yaşamaktır mesela. Çocuklarının geliri aynı yaştaki yaşıtlarına göre olur. Kızını hep holding çocuklarına vermezsin. Bir kızın da bir avukatla ya da öğretmenle evlenir.

Makarna dağıtıp da halkını, makarnaya oyunu veren bir çıkarcı zümreye indirgememektir dünyanın gözünde. Halkına esip gürlememektir. Kendi insanına sert, dışarıda mülayim olmamaktır milletini sevmek.

Allahla aldatmamaktır mesela. Bunların seviyesi budur, Allah, kitap dedin mi ne yaparsan yap kabullenirler gibi bir yaklaşımda bulunmamaktır millet sevgisi. Milletini geri zekalı yerine koymamaktır.

Milletini sevmek kendini millet için bulunmaz hint kumaşı gibi görmemektir. Ne yaparsam bunların oyunu alırım değil, ben doğruları yapayım onlar oy vermezlerse de başımın üstünde yerleri var diyebilmektir.

Milletini seven millete inmez, çünkü o milletin kendisidir. Bir yere falan çıkmamıştır ki insin!..