Teknik

 

Yönteme götüren özel yollar.

Sponsor Bağlantılar

Sergilenen tutumlar, özel beceriler.

 

 

Öğretim Teknikleri

 

 

Beyin fırtınası

Soru yanıt

Benzetim

İkili ve grup çalışmaları

Yaratıcı drama

 

BEYİN FIRTINASI

 

 

Çok sayıda fikri, bir grup katılımcıdan, kısa sürede elde etme.

 

Değerlendirmeyi sonraya bırakıp, serbest ve neşeli bir ortam yaratıp, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesini sağlama, önerilen fikirleri gruplandırma ve birlikte geliştirme.

 

Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama.

 

Sorun çözme.

 

Yaratıcı düşünceleri işe koşma.

 

 

SORU YANIT

 

 

Düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırmada önemli.

 

Zihinde saklı bulunan düşünceleri açığa çıkarma amaçlı kullanım.

 

 

Soru sorarken;

 

 • Tüm sınıfa sorma,
 • Düşünme süresi verme,
 • Kolaydan zora doğru seçme,
 • Öğrenme düzeyine göre,
 • Seçkisiz sorma.

 

Yanıtları dinlerken;

 

 • Sabırla dinleme,
 • Yanlışlara kızmama,azarlamama vd.
 • Kişiye adıyla seslenme,
 • Sözlü ve sözsüz geribildirim verme.
 • Pekiştirmede olumlu tümce kullanma.
 • Grubun yanıtı dinlemesini sağlama,
 • Yanıtları her zaman tekrar etmeme,
 • Gönüllü öğrencilere söz hakkı verme,
 • Kendi sözcükleriyle konuşmalarını sağlama.

 

BENZETIM (SIMÜLASYON)

 

 

Bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmak.

 

Gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde çalışma yapmak.

 

Pilotların uçuş öncesi eğitimleri,

Tıp öğrencisinin kadavra üzerindeki çalışmaları,

Sivil savunma ekiplerinin tatbikatları.

 

·Öğrencileri geleceğe hazırlama,bildiklerini yaşama geçirme,

·öğrenmeye güdülenme,

·diğer bireylerle iletişim kurma.

 

 

 
İKİLİ VE GRUP ÇALIŞMALARI

 

 

En az iki ve en çok 8-10 kişinin bir araya gelerek aynı konu üzerinde ortak amaçlarla yaptıkları etkinlik.

 

Grup oluştururken;

 

 

  • Ön bilgi vermek,
  • Grupları yüzyüzeoturtmak,
  • Her grubu başka kişilerle oluşturmak,
  • Etkinliklerde 5-20 dakikayı geçmemek,
  • Eşit katılımı sağlamak,
  • En çok 5-6 grup oluşturmak,
  • Yarışmayı özendirmek,
  • İzlemek, olası sorulara yanıt vermek,
  • Güdülemek.

 

YARATICI DRAMA

 

 

Yazılı metin olmaksızın, katılımcıların yaratıcı buluşları, düşünceleri, anıları ve bilgilerine dayalı eylem durumları doğaçlama canlandırmalar!

 

 

Hedefleri:

 

sözcük dağarcığını geliştirme,

iletişim becerileri,

imgelem gücü,

başkalarını anlama ve hissetme becerisi(empati),

yaşantıları somutlaştırma vb.

 

 

Kendini tanıma, güven duyma, karar verme, yaratıcılık, estetik gelişim, eleştirel düşünme, sosyal gelişim, birlikte çalışma alışkanlığı.

 

 • Örgün ve yaygın eğitim
 • Kuramsal, uygulamalı çalışmalar
 • Gönüllü grup içietkinlikler
 • Süreç(ürün ortaya koyma değil)

 

 • Yaratıcı drama(tiyatro, müsamere, gösteri, dramatizasyon değil)
 • Rol oynama(rol yapma değil)
 • Eğitilmiş grup lideri

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ için tıklayınız…