Simya Nedir? (TDK – Türk Dil Kurumu)

* Alşimi
* Kimya
Simya Nedir? (Vikipedia)

Sponsor Bağlantılar

Simya veya Alşimi; (Arapça’daki “alkheemee” kelimesinden gelir, İngilizce’ye “alchemy” olarak geçmiştir). Hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat’ı bünyesinde barındırır.

Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur.

Batı simyası her zaman, kökleri ünlü simyacı Hermes Trismegistus’a uzanan ve bir felsefi-spiritüel sistem olan Hermetizm’le yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar ‘ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve hermetik dalları modern spiritüel simyanın odak noktası olmaya başlamıştır.

Günümüzde simya, mistik, ezoterik ve sanatsal yönleri nedeniyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi alanına girmektedir. Simya, modern bilimin temelini atan disiplinlerden biridir ve günümüz kimya ve metalürji endüstrilerinde kullanılan birçok madde ve işlem eski dönem simyacılarının keşfidir.

Simyanın birçok yönü bulunmasına karşın günümüz popüler kültüründe (sinema ve edebiyattaki simya/simyacı imgelemlerinin de etkisiyle) simya denince akla madenleri altına çevirmeyi deneme işlemi gelmektedir.

Simya Nedir? (Türkçe Bilgi)

Simya Kimyanın Temelleri Atılmadan binlerce yıl önce başlamış olup 17. yüzyıla kadar devam edip maddeleri birbirleriyle karıştırılmaya çalıştıkları çalışmalara simya denir.

Simya, hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Topraktan gümüş ve altın yapmayı gâye edinen bir bilim. İbrânice’de “sim ye” şeklinde ve Allah’ın ismi mânâsında olan bu kelime, Arapça’ya simyâ olarak geçmiş olup, sihir ve büyücülükle uğraşanların ilmine denir. Sihir yapanların, yani büyücülerin kullandığı terkipleri, maddeleri, yağları ve sıvıları bildiren bir ilim dalıdır. Simya ilmiyle uğraşanların sihri, bugünkü hipnotizma gibidir.

Simyacı Nedir?

* Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksir bulma uğraşlarına Simya, bu işle uğraşanlara Simyacı denir.

* Simyacı; ilk defa 1988 yılında yayımlanmış, dünya üzerinde birçok dile çevrilmiş, kendi hayat felsefesini, yolculuklar sayesinde bulmaya çalışan bir çobanın ağzından anlatılmış, peri masalı, dini bir menkıbe veya felsefik bir karşılaştırmanın dillendirilmiş halidir. Bir kitaptır.

* Dostlar tiyatrosunda, genco erkal’ın başrolünde oynadığı güzel bir oyundur.

Ünlü Simyacılar

Robert Boyle, Paracelsus, Isaac Newton, Nicholas Flamel, Edgar Cayce, Arnaldus de Villa Nova, Cabir bin Hayyan (Abu Abdullah Cabir ibn Hayyan), El-Razi, Thomas Norton, Denis Zachaire, John Dee, Albert de Bollstaedt, Paulo Coelho, Henrig Brand