Sinir sistemi, canlıyla dış dünya arasında ve organizma arasında uyumu sağlayan bir sistemdir. Sinir hücreleri ve sinir liflerinden oluşan en karmaşık yapıdır. Merkez organları beyin ve omuriliktir. Yardımcı organlar ise afferent nöronlar (uyarıyı merkeze götürücü sinir), efferent nöronlar (uyarıyı merkezden getirici sinir) ve inter nöron(bağlayıcılık görevi yapan sinir)lardır.Yönetici bir sistemdir. Endokrin sistemle birlikte çalışır. Sinir sistem iç ve dış ortamdan gelen uyarılara ani tepkiler oluşturur. Daha sonra kaslara emir gönderir. İskelet kaslarına gönderdiği emirlerle dış ortamdaki değişiklikleri, düz kas, kalp kası ve salgı bezlerine gönderdiği emirlerle ise iç ortamdaki değişiklikleri kontrol eder. Örneğin; Bir arabanın üstümüze doğru geldiğini gördüğümüzde koşarız. Bu dış ortamdaki değişikliktir. Korku anında ise kan basıncımızın yükselmesi iç ortamdaki bir değişikliktir.

Sponsor Bağlantılar

Sinir Sisteminin Görevleri

1- Vücudun iç ortamında gerçekleşen olayları kontrol eder. Örneğin; Paratroid bezlerinin uyarılarak parathormon veya kalsitonin salgılaması.

2- Hareketlerin isteğimizle beraber kontrolünü sağlar ve hareketleri başlatır. Örneğin; İsteğimizle koşmak.

3- Omurilikte oluşan refleksleri kontrol eder. Örneğin;Sıcak bir cisme dokunduğumuzda elimizi hızla çekmek gibi.

4- Hafıza ve öğrenme için gerekli deneyimlerin özümsenmesini sağlar.