Bu kez dünyanın soru dolu yaşamıyla alakalı değildir sorularım. Sorgulamanın katmanı yükseldiği için, cümleleri özenle seçip kullanmalıyım. Manevi dünyanın gizemli hayatıyla alakalı sorularım var sizler için. İnşallah açık ve net derdimi anlatabilirim. Neyse bir deneyelim bakalım.
Allahu Teala ilk insan olan Hz. Âdem’i yaratırken melekleriyle küçük bir münakaşaya girmiş. Melekler ne için insan gibi dünyada kan dökecek varlıkları yarattığını, bu insanların dünyada kaos yaratabileceğini ifade etmişler. Allahu Teala da bunun üzerine dünyevi bazı cisimleri göstererek melekleri küçük bir sınavdan geçirmiş. Onlar dünyevi cisimlerin isimlerini bilemeyince Adem’e dönmüş ve onu aynı sınava tabii tutmuş. Hz. Adem sınavı başarıyla geçmiş. Bunun üzerine Allahu Teala kainatta gaybı  sadece kendisinin bilebileceğini belirtmiş. Daha sonra Hz. Âdem’e secde etmeleri talimatını vermiş. Bütün melekler secde ederken, İblis secde etmek istememiş. Kibrine yenik düşmüş.

Sponsor Bağlantılar

Şimdi konuya vakıf olduğunuza göre sorularımı sıralayabilirim.

1- Melekler özgür iradeli yaratıklar değildir. İyi ve kötünün sorgulamasını yapamazlar. Zaten yapabilseler insan hüviyetinde olurlar. İçlerinden bir tanesi nasıl oluyor da insana ait olan kibir niteliğine sahip oluyor.

2- Özellikle İblis’in bu durumu kabullenememesinin nedeni nedir?

3-Birçok melek vardır. Onlara belli özellikleri kazandıran da Allah’tır. İblis’in sorgulama içine girmesini sağlayan da o özellikleri veren değil midir? Kısacası İblis yaptıklarından dolayı suçlu mudur?