Tarihte Türk adına ilk kez Orhun Yazıtları’nda rastlanmıştır. Bilim adamları, Türk adının anlamı üzerine birçok araştırma araştırma yapmışlardır. Yaygın bir görüş, Türk adının “Törü” fiilinden ortaya çıktığını ve kanun, nizam sahibi anlamına geldiğini ifade etmektedirler.

Sponsor Bağlantılar


Türk adının anlamına ilişkin diğer yaygın görüşler şöyledir:

*** Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lûgat-it Türk’te Türk adının anlamının “olgunluk çağı” anlamına geldiğini belirtmiştir.

*** Ziya Gökalp ise Türk adının anlamının “türeli (töre sahibi)” anlamına geldiğini belirtmiştir.

*** Wambery, Türk adının anlamının “türemek” fiilinden geldiğini ifade etmiştir (1879).