23 Ağustos 2012
 
Ben 5 yaşımdayken kahraman Atatürk, Allah’ın emriyle gitti. O zaman, herhalde devleti de beraberinde götürmüş olacak ki; ondan sonra, Türkiye devlet görmedi.
Ey milletvekiliyim diyen meclisi mebusan, otuz senedir teröre gereken cevabı veremediniz. Memleketin, milletin huzurunu sağlayamadınız. “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” nidalarını bu millet iyice ezberledi. Bu türkü de bizi ‘teselli’ ediyor, ama bana kalırsa bu hükümet, bu devlet, bu kafayla, bu kanunla terörü bitiremeyecek. İyisi mi, diyorum ki; meclisteki 550 milletvekilini askere almak ve nerede terör varsa onları oraya göndermek lazım. O zaman, belki “şehitler ölmez, vatan bölünmez” olur! Mecliste, terörün elebaşlarına, teröristlere her yerde, her zaman yardım eden, her şeyleriyle destek olan hainlere, bu milletin vergisiyle, yani şehidin annesinden babasından kardeşinden hatta kendisinden alınan vergilerle maaş veriliyor. Bu hainlerin, pervasızca Türk devletini ve milletini tehdit eden sözlerini, teröristlerle buluşup onlarla sarmaş dolaş olmalarını düşündükçe başım dönüyor. Elbette benim gibi vatanını milletini sevenlerin de mideleri bulanıyordur. En ufak hadiselerde bile savcılar harekete geçerken, bu teröristlerin hal ve hareketlerine niçin kayıtsız kalınıyor. En son milletvekilleri, teröristlerle sarmaş dolaş oldukları için olacak ki, savcılar harekete geçmiş haberlerde duydum. Sanki şimdiye kadar teröristlerle sarılıp öpüşmekten daha hafif hareketlerde bulundular. Şayet, biz Türk devleti, milleti olarak başka güçlerin, başka devletlerin emrindeysek, onlara bağımlıysak, onun için böyle hainlerin haddini bildiremiyorsak, o zaman size Atatürk’ün şu sözünü hatırlatıyorum. “Ya İstiklal Ya Ölüm!” Öyleyse bu sözü yürürlüğe koyun da böyle iki güne bir cenaze törenlerine gitme zahmetine girmeyiniz. Mehmet Akif’in şu sözlerine de kulak verin; “Korkma, Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak”. Bu asil Türk milleti, asırlardır hiç kimseye, hiçbir devlete hiçbir düşmanına boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Elbette, başında iyi yönetici, iyi idareci olursa. Demem o ki, azınlık çoğunluğun huzurunu bozuyorsa yapılacak şey, azınlığın icabına bakmaktır. Sabret Türkiye’m aslan yatağı boş kalmaz.

Sponsor Bağlantılar

Emekli Memur
Halit Topbaş