İlim; bilmek, öğrenmek, yeni şeyler bulmak için yeni bir şeyler elde etmektir. İlimle uğraşmak, insanlığa yeni buluşlar sunmak, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak alternatifler sunmak çok zevkli şeyler olsa gerek.

Sponsor Bağlantılar

Türk ve İslam tarihinde insanlığın bugün kullandığı bir çok şeyin temeli atılmış veya yapılmıştır. Tıp, astroloji, coğrafya, matematik… gibi bir çok alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bir İbni Sina Piri Reis ilme önem veren ilim adamlarıdır. Avrupa’da birçok üniversitede İbni Sina’nın yazmış olduğu kitaplar okutuluyor. Piri Reis dünya haritasını çizen, dünyanın yuvarlak olduğunu ilk söyleyen coğrafyacıdır. Matematiği ilk bulan Cabir’dir. Matematik onun öne sürmüş olduğu esaslar üzerine kurulmuştur. Bazı şeyleri bizim bulmamıza rağmen Arupalıların bizden alıp kendi isimleriyle kullandıklarını duymuştum. Örneğin Pisagor üçgenini Pisagor’un değil Ömer Hayyam isimli birisinin bulmuş olduğu öne sürülüyor.

Günümüzde Türkler tarafından bilimsel çalışmalar yapılmıyor değil, yapılıyor ama bilim adamlarına gereken değeri vermediğimiz için Amerikan laboratuarlarında ya da Avrupa’da yapılıyor. Tabi ki bize faydası olmuyor. Örneğin Behçet hastalığın Behçet isminde bir türk doktorun Avrupa’da bulmuş olduğunu duymuştum. Dünyada başka bilim adamları tarafından da buluşlar olmuştur. Bugün her yerde kullandığımız güç kaynağı elektriği bulan Edison her elektrik gidişinde eminim ki hayır duası alıyor. Japonlar teknoloji alanındaki gelişmelerle isimlerini duyuruyor. Biz de duyuracağız ama şartlar gerekli konuma gelirse.

Bilime önem verirsek ülke olarak kalkınırız. Teknolojiye önem verirsek ordumuz da gelişir. Ürettiğimizi satarız böylece milli gelirimiz yükselir. Son olarak diyeceğim bilime önem veren, öğrenmeyi seven bir toplum olalım.