Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynaklarıİnsanlar enerji kaynaklarına her zaman ihtiyaç duymaktadır. Eski çağlardan beri bu böyle devam etmiştir. İnsanlar gerek doğal yollardan gerekse teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda yapacakları işlerde kendilerine enerji sağlayacak kaynaklar şeklinde icat etmişlerdir. Enerji kaynakları, doğal ya da doğal olmayan yapay yöntemler yoluyla enerji üretilmesini sağlayan kaynaklardır. Günlük hayattaki işlerin yapılmasında kolaylık sağlayacak ve insanların gereksinimlerini karşılamada yardımcı olacak alternatiflerdir.Bu alternatifler kullanılmaya başladıktan sonra hayattaki birçok zorluk ve zahmette ortadan kalkmıştır. Güneş enerjisi ile suyun ısınması ve insanların sıcak su elde etmek için zahmete girmemesi buna örnek verilebilmektedir. Enerji kaynakları 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarıdır.

Sponsor Bağlantılar

Yenilenebilir enerji kaynakları gücünü güneşten almaktadır. Bu kaynakların hiç tükenmeyeceği düşünülür ve çevreye de zarar vermeyen kaynaklardır. Yenilenebilir kaynaklar doğal yollar ile sürekli kendini yenilemektedir. Bunlar; hidroelektrik enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi, biokütle enerjisi, dalga enerjisi, hidrojen enerjisidir. Hidroelektrik enerjisi ile nehirlerde kurulan barajlar sayesinde suyun hareketinden enerji üretilmektedir. Jeotermal enerji, yer altında magmada artan sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan elde edilmektedir. Güneş enerjisi, diğer yenilenebilir enerjilerin kaynağını oluşturmaktadır. Rüzgar enerjisi, rüzgarın hareket enerjisinden yararlanarak üretilmektedir. Biokütle enerjisi, bitki ve hayvan atıklarından yararlanarak üretilen enerjiye denilmektedir. Yenilenemez enerji kaynakları grubuna girenler ise fosil yakıtlar ve radyoaktif elementlerdir. Bu kaynaklar kullandıkça bitmekte ve yenilerinin gelmesi çok uzun sürmektedir. Yenilenemez enerji kaynakları nükleer enerji ve fosil yakıtlarını içine almaktadır.

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının hayatımızdaki önemi büyüktür. Günlük yaşantımızda ihtiyacımız olan her türlü enerjiyi bize bu enerji kaynakları sağlamaktadır. Teknolojinin gelişiminin zirveye ulaştığı son zamanlarda yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Aynı zamanda farklı yollardan enerji elde etmek için yeni enerji kaynakları bulunması yolunda araştırmalar yapılmaktadır. Enerji kaynakları dünya üzerinde yeri hiç bir şekilde doldurulamayacak kaynaklardır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları fosil yakıtlar ve radyoaktif elementlerdir. Bu kaynaklar kullanıldıkça biterler ve yenilerinin gelmesi çok uzun zaman alır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları enerjilerini güneşten almaktadırlar. Bu enerji kaynaklarının hiç tükenmeyeceği düşünülmektedir en azından çok uzun bir süre… Yenilenebilir enerji kaynakları çevreye zarar vermemektedir.

Biokütle enerjisi : Kaynağı biyolojik atıklardır.
Jeotermal enerji : Kaynağı yeraltı sularıdır.
Hidroelektrik enerjisi : Kaynağı nehirlerdir.
Güneş enerjisi : Kaynağı güneştir.
Hidrojen enerjisi : Kaynak ve yakıtı, su ve hidroksitlerdir.
Rüzgâr enerjisi : Kaynağı rüzgarlardır.
Dalga enerjisi : Kaynağı okyanus ve denizlerdir.