Mainz, 06.12.2011
 
Yolda yürümek yerine sürünmeyi tercih edenler de var ama o bahsi diğer. Bugün yolda yürümek niyetinde olanlar yahutta yürüme iddiasιnda olanlar ile kιsa bir hasbuhâl etmek istiyoruz.
Hiç kuşkusuz „yol“`dan bahsedilen bir yerde „yolcu“ olmasι zarurettir. Yolcunun vazifesi ise yürümektir. Peki yolcular neden yürürler? Neden olacak tabii dir ki „menzile“ varmak için. Kuşkusuz herkes yolcu ve herkesin de bir menzili var… Madem ki inkâr da etse ikrar da etse herkes yolcudur, yani yolcu olup olmamak bizim elimizde değildir, o halde nereye ve nasιl bir yolculuk yapmamιz gerektiğini tayin edebiliriz. Edebiliriz de ne demek, etmek zorundayιz „Menzil-i maksuda“ varmak isteyenler için yolda yürümenin olmazsa olmaz kurallarι vardιr. Zira „en iyi yol dikensiz olandιr“ diyenler samimi yolcularι da yoldan çιkarabilirler. Basit bir yol bile bir çok zorluk ve tehlikelerle dolu olsun da „ebedi-saadete“ yolculuk beleş olsun. Bu hiç kabul edilebilir mi?

Sponsor Bağlantılar

Madem ki yola çιkιyoruz o zaman yol hazιrlιklarιna başlamalιyιz:

1- Yolculuğun maksadιnι belirlemek
2- Varana kadar yürümek için azim ve kararlιlιk kuşanmak.
3- Yolculukta gerekli olan malzemeyi tedarik etmek.
4- Yol emniyeti için gerekli tedbirleri alιp Alaha tevekkül etmek.

Yukarιda sιraladιğιmιz maddeleri sadeleştirip kιsaltacak olursak;

Niyet, hazιrlιk, eylem ve tevekkül olarak zikredebiliriz. Bilindiği üzere bütün eylemlerin başι niyettir. Zira insan başι-boş bιrakιlmιş hercâi bir varlιk değildir. Samimiyetle bir niyet ihdâsιndan sonra varana kadar yürümek için azim ve kararlιlιk sahibi olmak çok önemlidir. Zira yürümekle varιlmaz ama varabilenler de sadece yürüyenlerdir. Yürümek ama nasιl yürümek? Bir kere yolculara bakarak yol hakkιnda kanaât sahibi olmaktan uzak duracaksιn. Yol da kimler var diye bakmayacaksιn. Kim olursa olsun yada kim olmazsa olmasιn sen sadece yürüyeceksin. Gafilin biri yürümekle yollar aşιnmaz demiş ne gam, isterse de aşιnsιn, sen sadece yürü ve sakιn ola arkaya bakma. Zira yürüdüğün yol her türlü tehlikeleri içinde barιndιrmaktadιr. Bu yolculuk boyunca yol üzerinde seni envâ-i çesit imtihanlar beklemektedir. Yola çιktιğι halde yürümeyenler, yolun üzerinde yatanlar, gelene-gidene çelme takanlar, yolu zindan edip içinde volta atanlar, küçücük bir menfaat için bazι yolcularιn önünde amuda kalkanlar, zorluğu görünce yol üzerinde zar atanlar, bir küçük taş parçasι yüzünden bir ömür afra-tafra yapanlar ve hatta yolu ifraz edip parsel- parsel satanlarι göreceksin. İste bu yüzden yukarιdaki 3.madde de zikrettiğimiz malzemeler konusunda şimdi bir form doldurmamιz gerekiyor.:

Temel Bilgiler
Adι ve Soyadι    : Şeref İzzet
Ünvanι              : Yolcu
Hedefi               : Menzil-i Maksud

Gerekli Malzemeler
Yol haritasι        : Kuràn-ι Kerim
Yol Kιlavuzu       : Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)
Yol pusulasι       : Akιl
Yol sermayesi    : İman
Yol Yükü           : Hasen amel- Salih amel
Yol silahι           : Sevgi
Yol mizacι         : Ahlâk ve Edeb
Yol meziyeti      : Şefkat ve Merhamet

Doğrusu akιllι bir insan için en önemli meziyyet herşeyin hakkιnι hakkι kadar ödemektir. Her yolcuda yolun da bir hakkι vardιr. Yolun hakkι verilmezse yola zulmedilmiş olur, zamanι gelince yol da kendisine zulmedenlerden müşteki olur. Yolun hakkιnι vermek yolda “adam” gibi yürümektir. Yol bu, aynι zamanda yorar da insanι. İyi ya yorulmak insan için ama yolda “mola” da vermek mümkündür. Her verdiğin mola da yolun neresinde olduğunu, ne kadar daha yürümen gerektiğini, istikametinin doğru olup olmadιğιnι kontrol etmelisin. Yanιnda bulunan haritayι en müstesna yerinde “yüreğinde” saklamalιsιn. Yetmez, baz-boz-buz istasyonlarι ibreyi bozabilir dahasι manyetik dalgalarιn etkisinden hassas pusulanι da muhafaza etmen gerekir. Yoldaki eşkiyalar artιk pejmude değil ki hemen farkedebilesin, hepsi losyonlu, kravatlι, fraklι hülasa ambalajι al-benili adamlar. Bu nedenle her mola yerinde bir “istikamet” ayarι yapmak zorundasιn. Sen buna kιsaca “tevbe” de diyebilirsin. Tevbe insanιn kendini hesaba çekmesidir. Nitekim Ulu önder Hz. Muhammed “Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin” diye buyurmamιş mιydι?

Karşιna yolu, yolun sahibinin adιna aldatarak satmaya kalkιşan nadanlar bile çιkabilir. Bu sebeple “Tevhid” bilinci ile kuşanan yolcular her an agâh olmak durumundadιr.

O halde en müstakim yolun bahtiyar yolcusu hem yükünü ve hem de emniyet tedbirlerini aldιktan sonra artιk yola çιkabilirsin. Yürü, sen sadece yürü! Ayak sürüyenlere, alçak sürünenlere, yüksek sürünenlere, cezbeli görünenlere, ahmakça övünenlere, sadece dövünenlere, yola taş atanlara, çamura batanlara, yan gelip yatanlara, kaşlarιnι çatanlara, yarι yolda yükünü satanlara, bozgunculuk yapanlara, keyfine tapanlara, aykιrι sapanlara aldιrιş etme sakιn. Yolda başka yolcu olmasa da sen yürü. Yolda “yolcu” olmamasι vahim ama yolcunun “yolsuz” kalmasι çok daha vahim!!!

Bu kutlu yolculuğun “hayr” üretmek üzere yola çιkmιş olan bahtiyar yolcularιna selam olsun.
Mübârek yol yolcusunu mübârek kιlsιn. Amin.

Ayrιca 2012 senesinin tüm insanlιk için hayιrlara vesile olmasιnι temenni ederim.

Baki Selam ve Saygιlarιmla.

Ömer Erdem
Mainz/Almanya