Müzik Üretiminde MIDI Teknolojisinin Kullanılması

MÜZİK ÜRETİMİNDE MIDI (MUSİCAL İNSTRUMENT DİJİTAL İNTERFACE) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Öğr. Gör. Mustafa KABATAŞ ÖZET Teyp müziği ve analog elektronik müziklerin önemi göz ardı edilmemekle birlikte, sayısal sistemlerin ortaya çıkısı VARESE’in hayalinin gerçekleşmesindeki en büyük adım olmuştur. Sayısal sistemlere paralel olarak bilgisayar teknolojisinin oluşumu ve gelişmesi sadece tını yelpazesinin genişlemesini sağlamakla kalmamış bununla beraber müziğin seslendirilmesi, kaydedilmesi ve çoğaltılması gibi aşamalarda da büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bugün bilgisayarlar sayesinde besteciler, eserlerini tamamlamadan önce büyük orkestralara ihtiyaç duymaksızın seslendirip dinleyebilmekte, gerekli düzenlemeleri anında yapabilmekte ve zamandan büyük ölçüde tasarruf ederek daha hızlı müzik üretebilmektedirler. MIDI (Musical İnstrument Dijital İnterface) teknolojisinin kullanılması Müzik...

Devamını Oku