Postmodernizm ve Kültür

Modernite zihniyeti, sadece toplumsal düzenlerin rasyonalize olacağı bir beklentiyi meşrulaştırıma yöneltmemişti; aynı zamanda evrenselliği, türdeşliği,monotonluğu yaymayıda hedeflemişti. Oysa 1980’lerde “geç kapitalizm”in yarattığı mali patlama sadece ortaya bu sınıfa özgü ve modernite zihniyetinin hedeflerini şaşırtan postmodern bir “kültür” de yaratmıştır.Bu “kültür” herşeyden önce, geç kapitalizme vücut veren modernite zihniyetini yeniden yorumlamanın ve adlandırmanın ifadesi olmuştur.Buna paralel olarakta aynı kültür, moderniteyi bir yanlış bilinçlilik olarak ilan etmiş,onun karakteristiklerinin açık kurumsallaşmalarını yadsıyan yeni tip “toplumsal durum”olarak ön plana çıkmıştır.Bu kültürü burada postmodernite olarak adlandıracağız. “Postmodern kültürü anlamak için belirtileri okumaktan çok,buı belirtilerin günlük hayat pratiklerinde toplum kesimlerince nasıl kullanıldığına bakmanın daha doğru olacağı vurgulanmaktadır.”(Haller ve Feher ,1993 :200). Kültürel bir hareket olarak postmodernizmin basit bir mesajı vardır ; Ne Olsa Gider. Bu bir başkaldırı sloganı değildir.Gündelik yaşam sözkonusu olduğu sürec modern insanların başkaldırabileceği ya da başkaldırması gereken pek çok ve çeşitli şeyler ve yaşam maddeleri vardır.Postmodernizm aslında her türlü başkaldırıya olanak tanır. “Ne olsa gider” sözü şöyle yorumlanabilir. “Siz başkaldırmak istediğiniz herşeye başkaldırabilirsiniz, ama bırakın bende başkaldırmak istediğim özgül şeylere başkaldırayım.Alternatif bir söyleyişle,bırakın kendimi tamamen rahat hissettiğim için hiçbir şeye başkaldırayım.”(Heller ve Feher,1993:200). Postmodern kültürün unsurları vardır.Bu unsurlara kısaca değinelim. A) AKIL “Postmodernistler,mantığın bir birleşik sistem,oluşturduğudüşüncesini reddederler.O nedenle akıl yürütmenin,öncüllerden sonuçlar çıkarmaktan çok daha fazla bir şeyden ibaret olduğunu öne sürerler.”(Murphy,1995:180). Postmodernistler,aklın saf olmadığına,toplumsal sonuçlara sahip bulunduğuna inanırlar.Başka bir deyişle,aklın esaslarının öğrenildiğini ve dolayısıyla evrensel olmadıklarını ileri sürerler.Mesela,bir kişinin yargılarının herhangi bir...

Devamını Oku