Yazar: ilhankorkmaz

Genel Dünya ve Ülke Sorunları ve Çözüm Arayışları -2

— Enerji ve Çevre kirliliği ile yeni – temiz ve ekonomik enerji kaynaklarının bulunmasının ve azalan enerji kaynaklarının tespit edilerek, alternatif olarak, maliyeti düşük ve rafine özelliği arttırılmış, her tür filtre işlemine tabi tutularak, zararsız hale getirilmiş atıkları olan tüm enerji kaynaklarına ek olarak,rüzgarın ve suyun gücüne dayalı, tükenmesi ile toksik atık problemi asla söz konusu olmayacak aero-dinamik ve hidro-dinamik tertemiz enerji varyasyonlarına yönelimlerin arttırılmasının, her % 10 ‘luk oranının, kullanılabilir saf ve temiz, rantabl enerji kaynak oranının en az % 10 artışına ve çevre kirliliğinin de en az % 5 oranında azalmasına yol açması muhtemeldir… — Vergi Adaleti ve yeni gelir kaynakları yaratma konusu, her ülkenin yönetimlerinin ve vatandaşlarının ortak sorunu olup, her tür gelirin belli bir adaletli oranda tavizsiz olarak vergilendirilerek ve affetmeksizin tahsilatı ile, kayıp-kaçak miktarlarının minimuma indirilerek, her yeni gelir trafiğinin yeni vergilendirilmelere tabi tutularak, her ilave % 10’luk vergilendirilmiş gelirin, ülke vatandaşlarının refahını en az % 5 seviyesinde yükselteceği düşünülebilir.. — Ülke Güvenlik zafiyetleri ile ulusların temel unsurlarından sayılan emniyet tedbirlerinin zayıflığının, ülke çapında yaygınlaşması sonucunda, bireylerin ve dolayısıyla ulusal sistem bazında, yaşamsal ve maddi güvencelerin ortadan kalkmasını gerektirdiğinden, bunun önlenebilmesi için, planlanmış ve yürürlüğe konularak defektleri ortadan kaldırılmış her % 10 ‘luk emniyet kuralının tatbiki, minimum % 5 düzeylerinde toplum huzurunun sağlanmasına yarayacaktır.. — Sağlık alanındaki çalışanların ve hizmet alıcıların sorunları ve çözüm yolları, salt sağlık çalışanları ile yöneticileri ve ülke vatandaşlarının inisiyatifleri...

Devamını Oku

Genel Dünya ve Ülke Sorunları ve Çözüm Arayışları -1

—Trafik ile ilgili sorunlar öncelikle insan faktörünün sabır ve mütevazilik gibi özelliklerinin ön plana çıkartılarak, akıl dışı doyumsuzluklarının törpülenerek yasal tedbirlerin azami düzeylere getirilerek, otokontrollerinin devreden çıktığı durumlarda, hemen trafik kontrol düzeninin güdümüne girerek, sürücü aksaklıklarının minimum seviyelere getirilmesi ile, kazaların sayısı da asgari düzeylere indiği görülecektir… Her % 10 ‘luk trafik kontrolü uygulamaları artışı, en az % 5 ‘lik bir kaza olasılığı indirimini oluşturması kaçınılmazdır…—Gelir dağılımı düzensizliği, Bütün dünyadaki ülke ve toplumlarda az veya çok görülen bir eşitsizlik olup dünya kurulduğundan ve insanlar yaşamaya başladığından bu yana paylaşmayı öğrenemediklerinden dolayı varlığını sürdürmesi kaçınılmaz olup aradaki makası kapatabilmek için taviz verilmez bir vergilendirilme adaletinin bir çok adalet gereken konuda olduğu gibi oranlarının dengeli bir şekilde revize edilerek bu oranlamaların bedellerinin kaçınılmaz  olarak tahsilinden ve vergi aflarının gündemden çıkartılmasından başka çözüm yolu kısa zamanda görünmemekte olup az kazanandan az ve çok kazanandan tavizsiz ve afsız olarak çok miktarda tahsilat yapılması ile her kayıp –kaçak vergi miktarının % 10’luk tahsili, gelir dağılımı düzensizliğini minimum % 5 azaltacaktır… —Eğitim Yetersizliği, Yine Tüm Toplumlarda, ülkesine ve milletine göre değişmekle birlikte, Eğitime ayrılan maddi imkânların ve eğitim politikalarının modernize edilmesi ile her tür öğretmen ve öğrenci kalitesinin arttırılması söz konusu olup, sınıf geçme-kalma uygulamalarının tekrar gündeme alınması da bu konuya katkısı olması muhtemel gerçeklerden olup, ayrıca her % 10’luk ulusal eğitim ödeneğinin arttırılması, ülke eğitim seviyesinin en az % 5 dolaylı kalite artışına yol...

Devamını Oku