Büyük Sorun "Aral Gölü"

BÜYÜK SORUN “ARAL GÖLÜ” 1. Bulunduğu coğrafya ve gölün genel özellikleri2. Amu Derya ve Siri Derya nehirleri ve bu iki nehirde SSCB döneminde yürütülen politikalar ve Orta Asya devletlerinin tutumları3. 1991 sonrası gölde meydana gelen ekolojik değişiklikler 4. Sonuç ve çözüm önerisi BULUNDUĞU COĞRAFYA VE GÖLÜN GENEL ÖZELLİKLERİ 1960 yılında 68 bin 900 kilometrekare yüzölçümü ve 1083 kilometreküp su hacmine sahip Aral Gölü’nün uzunluğu 426 kilometre, eni 284 kilometre, en derin noktası 68 metreydi. Ve de Marmara denizinin 6 katı büyüklüğü bir alanı kaplıyordu. 2010’da gölün yüzölçümü 12 bin 100 kilometrekareye, su hacmi 110 kilometreküpe, en derin noktası ise 24 metreye düştü. Batı Türkistan’da Özbekistan ile Kazakistan arasındaki gölün büyük kısmı Özbekistan’a dâhildir. Aral havzası, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan’ın güney-batı kısmını, Kırgızistan’ın Oş ve Narin bölgelerini, Türkmenistan’ın Daşhovuz bölgesini içermektedir. Asya’nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük gölüdür. Hazar, Superior (Kuzey Amerika), Viktorya (Afrika) göllerinden sonra gelir.Gölün bulunduğu bölgede yazları çok sıcak geçen kurak bir iklim hüküm sürer. Akarsuların göle su taşımalarına rağmen buharlaşma, gelen sudan daha fazladır. Bu bakımdan göl gittikçe küçülmektedir.Gölün batı kıyıları dik, doğu ve güney kıyıları düz ve yassı, kuzey kıyıları girintili çıkıntılıdır. Aral Gölüne Amuderya ve Siriderya nehirleri dökülür. Ayrıca etrafındaki yüksek dağların su kaynakları ile beslenir. Amuderya ve Siriderya nehirleri aşırı derecede alüvyon taşıdıklarından göl dolmakta ve küçülmektedir. AMU DERYA ve SİRİ DERYA NEHİRLERİ ve BU İKİ NEHİRDE SSCB DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN POLİTİKALAR Aral gölü, Amu...

Devamını Oku