KPSS de hangi konudan kaç soru çıkar?

KPSS de hangi konudan kaç soru çıkar?

Eğitim Bilimleri (120 Soru)

Sponsor Bağlantılar

1) EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

– Gelişim Psikolojisi %10 12

– Öğrenme Psikolojisi %25 30

– Ölçme ve Değerlendirme %15 18

2) PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

– Program Geliştirme %10 12

– Öğretim Metotları %25 30

3) REHBERLİK

– Rehberlik %15 18

Genel Yetenek (60 Soru)

1) TÜRKÇE

– Sözcük Bilgisi %5 3

– Dil Bilgisi %10 6

– Anlatım Özellikleri %5 3

– Okuduğunu Anlama %30 18

2) MATEMATİK

– Sayılarla İşlem Yapma %10 6

– Matematiksel İlişkilerden Yararlanma %10 6

– Problem Çözme %20 12

– Temel Geometri Bilgilerden Yararlanma %5 3

– Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama %5 3

Genel Kültür (60 Soru)

1) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

– III Selim’den itibaren Türk İnk. haz. Etkenler %5 3

– Ulusal Kurtuluş Savaşı %10 6

– Atatürk İlke ve İnkılâpları %15 9

– Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika %10 6

2) TÜRKİYE COĞRAFYASI

– Türkiye’nin fiziki özellikleri %5 3

– Türkiye’nin beşeri özellikleri %5 3

– Türkiye’nin ekonomik özellikleri %20 12

3) TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ

– Hukuk baş. ve genel kamu, devletler, özel hukuk %5 3

– Anayasa Hukuku %5 3

– İdare hukuku %5 3

4) TÜRKİYE VE DÜNYA

– Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %5 3

5) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ

– Selçuklular ve önceki dönem %5 3

– Osmanlılar Dönemi %5 3