Familya : Pinaceae
Latince : Abies bommulleriana
Türkçe : ULUDAĞ GÖKNARI

Sponsor Bağlantılar

Uludağ Göknarı Doğal Yayılış ve Rakım
Yurdumuza özgü bir ağaç türüdür. Kızılırmak Vadisi’nden başlayarak Sinop-Ayancık -dolaylarında, İnebolu, Kastamonu çevrelerinde, Ilgaz Dağları’nda, Bolu, İzmit, Bursa ve Uludağ’da yetişir. Saf veya kayın ve çamlarla karışık olarak bulunur. 2000 m. rakıma kadar çıkar.

Uludağ Göknarı Toprak ve Besin İsteği
Derin ve balçıklı topraklarda iyi yetişir. Ağır killi topraklarda yetişebilmesine rağmen bu tip yerlerden kaçınır. Optimal pH = 4.0-6.5’dur.

Uludağ Göknarı Donlara Duyarlılık
İlkbahar donlarına karşı biraz duyarlıdır.

Uludağ Göknarı Sıcaklık ve Nem İsteği
Yüksek hava rutubeti ister, soğuk ikilim şartlarına dayanıklıdır.

Uludağ Göknarı Tohum Özellikleri
Tohumlar üç köşeli ve sivri uçlu olup her iki tarafı kanat tarafından sarılmıştır.

Uludağ Göknarı Tepe Şekli
Dar piramit tepe yapar. Tepe çapı 4-6 m.dir.

Uludağ Göknarı Makaslama ve Budama
Budama kuruyan alt dalların uzaklaştırılması şeklinde yapılır.

Uludağ Göknarı Büyüme ve Boylanma
Gençlikte yavaş, sonraları hızlı büyür. Maksimum 30-40 m. boy yapar.

Uludağ Göknarı Kök Yapısı
Gençlikten itibaren derine inen kazık kök sistemi geliştirir.

Uludağ Göknarı Işık İsteği
Işık-yarıgölge ağacıdır.

Uludağ Göknarı Meyve ve Çiçek
Kozalaklar 15-20 cm. uzun, 4-5 cm. kalın, silindir veya yumurta biçiminde, iç pullar kısa, dış pullar çokça dışa sarkmış ve dört köşelidir. Olgunlaşan kozalak pullan ağaç üzerinde sadece eksen kalacak şekilde dağılır.

Uludağ Göknarı Yaprak ve Sürgün
Hep yeşil yaprakları çok sık olup 25-30 mm. uzun, üst yüzü parlak koyu yeşil, uç kısımları beyaz stoma çizgili, alt yüzü ise çift stoma çizgili, tarağımsı diziliştedir. Genç sürgünler tüysüz ve kahve renkli, tomurcuklar reçinelidir. Bu özeliği ile Doğu Karadeniz Göknarından ayırt edilir.

Uludağ Göknarı Üretim Şekli
Tohum ile üretilir. Tohumlar geç sonbaharda veya katlamaya alınarak erken ilkbaharda ekilir.

Uludağ Göknarı Diğer Özellikler
Çok dekoratif bir tür olup park ve bahçelerde grup veya soliter olarak geniş çim alanları üzerinde kullanılır. Rüzgara dayanıklıdır.

Uludağ Göknarı