Bilge Karasu'nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı Öyküsünde Din ve Bireyleşme

BİLGE KARASU’NUN UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI ÖYKÜSÜNDE DİN VE BİREYLEŞME   Ahmet EVİS*   ÖZET Çalışmada Bilge Karasu’nun ödüllü eserlerinden biri olan Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı adlı öyküsünün ‘din ve bireyleşme’ başlığı altında C.G.Jung’un psikanalitik anlayışına bağlı olarak çözümlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız farklı başlıklara ayrılarak sistematik bir şekilde hazırlanmıştır. Öyküdeki kavramlar ve kişiler ilgili arketiplerle ilişkilendirilerek imge ve semboller anlamlandırılmıştır. Bu da hem toplumsal yapının incelenmesinde hem de bireyin iç dünyasına yaptığı yolculuğun belirlenmesinde yol gösterici olmuştur. RELIGION AND INDIVIDUALIZATION IN BİLGE KARASU’S STORY UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI   ABSTRACT In study, the story, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, one of Bilge Karasu’s award winning works is intended to be analyzed under the title of ‘religion and individualization’ depending upon C.G. Jung’s psychoanalytic understanding. Our study has been systematically prepared by being divided into different titles. Images and symbols are explained by associating the related archetypes with the disciplines and people in the story. That’s been the lodestar for both defining social structure and tripping one’s inner word. GirişUzun Sürmüş Bir Günün Akşamı öyküsünde yer alan psikolojik ögeler C. G. Jung’un analitik psikoloji kuramındaki bazı temel kavramlarla benzerlik taşır. Bu sebeple öyküye Jung psikolojisi açısından yaklaşılmalıdır. Özellikle din ve bireyleşme süreci çerçevesinde yoğun olarak değinilecek temel kavramlar, başta arketipsel unsurlar olmak üzere kompleksler,  bilinç, bilinçaltı, bilinçdışı, kolektif bilinçdışı, persona ve gölgedir. Bu kavramları kısaca açıklamak konuyu bir...

Devamını Oku