Yazar: kemaloglu

IX. Yüzyılda Azerbaycan Halkının Özgürlük Mücadelesi ve Abbasiler Hilafetinin Tenezzülündeki Rolü

IX. YÜZYILDA AZERBAYCAN HALKININ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VE ABBASİLER HİLAFETİNİN TENEZZÜLÜNDEKİ ROLÜ Ebülfez Elçibey*Çev.: Muhammet KEMALOĞLU** ÖZET Abbasi Halifelerinden Mutasım Türklere özel bir önem vermişti. O, Türklerden oluşan büyük bir ordu oluşturmuştu. Mutasım bu Türkleri Orta Asya steplerinden topluyor, aynı zamanda köle pazarlarından satın alıyordu. Bu Türkler arasından büyük komutanlar çıkmıştı. Afşin, Boğa el-Kebir, Boğa es-Sağır, bunlardan bir kaçıdır.Bu dönemde devlette etkin bir konuma yükselen Türkler sonraki dönemlerde halifeleri istedikleri gibi değiştirilebilecek bir duruma gelmişlerdi. Ebulfez Elçibey’in bu çalışması bahsedilen konular açık bir şekilde ortaya koyacaktır.   That The Degradation Of The Abbasid Caliphate IX. Yüzyıl Azerbaıjan And The Role Of The People Of Freedom Struggle ABSTRAC The Abbasid caliphs Mu’tasim the Turks had given special attention. He formed a great army of the Turks. Mu’tasim collect the Turks of Central Asia steppes, but also bought the slave markets. This is among the Turks had great commanders. Afsin, el-Kebir Taurus, Taurus es-deaf, a few of them. During this period, the active state, rising to a location that can be replaced as they want to become inheritors of the Turks came in later periods. Ebulfez Elchibey the topics covered in this study will set out clearly. GİRİŞ VII. yüzyılın ortalarında Arabistan yarımadasında meydana gelmiş Arap hilafeti çok geçmeden, İran’da Sasaniler bir kere, Suriye ve Mısır’da Bizans ordularını mağlup edip, bu ülkeleri kendi bünyesine kattı. Büyük bir alanı hâkimiyet altına almış hilafet...

Devamını Oku

Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz

EBÜLFEZ ELÇİBEY BİZİM TANRI SEVGİMİZ1                                                                             Muhammet KEMALOĞLU* ÖZET Tarihte büyük değişiklikler ortaya çıkınca insan oğlunun bin yıllık sorularının talebini eski cevaplar karşılamıyor. Yeni cevabın bulunması talebi değişen cemiyetin yaşadığı zamanının anlayışıdır. Yüzyıllardır doğuda bir ana soru dolaşıyordu: hakk kimdir ve ya nedir? Ancak halkımızın gerçeği arayıp bulma yollarından biri de ″varlığın birliği″ inancıdır. Bütün dünya alimleri, filozofları,  hikmet sahipleri böyle demektedirler ki,  dünyayı anlamanın iki içtimai şuur şeklinin bin yıllık tartışması vardır: din ve felsefe″. Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God ABSTRACT Son’s thousand years of human history,  when major changes occur answers to old questions meet the demand. The new response to the changing demand of society have a sense of lived time. For centuries, touring the east, a central question: Who or what is right? However, finding ways of searching for the truth of our people is one of; unity of existence & quot; inancıdır. Bütün world scholars, philosophers, sages like this says,  that the world made on the basis of consciousness to understand the shape of two thousand years of discussion are: religion and philosophy. GirişSaygı değer okuyucu, bir an bekleyin, durunuz ve uzun-uzadıya düşünün. Giriştiğimiz sohbet çok ağır ve karışık bir meseleden kaynaklanmaktadır. Öyle olacak ki, buna ya çok kolay bir iş gibi bakmayacağız ya da aklımız olaya ermediğinden, kendimiz de bilmeden yorulacağız, buna “boş bir sözdür” diye derinden-derine dalmayacağız. Söz basit...

Devamını Oku