Geleneksel Üsluptan Yenilikçi Üsluba Geçişte Sebk-i Hindî ve Özellikleri

Bu çalışmada geleneksel üslubun dar kalıplarında sıkışan şairlerin yenilik arayışları genel olarak değerlendirilerek yenilikçi üslupta Sebk-i Hindî ve özellikleri ağırlıklı olarak Naili’nin eserleri etrafında analiz edilmeye çalışılmıştır.

Devamını Oku