Cam Geri Kazanımı ve Türkiye'deki Çalışmalar

Cam, aşırı soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluşan bir sıvı olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur.Camın bileşimine giren üç grup madde vardır. Bunlar cam haline gelebilen oksitler, eriticiler ve stabilizatörler denilen maddelerdir. Camın bileşimine giren bu maddeler kum-soda-kireç olarak da adlandırılabilirler. Camın bileşimine giren maddelerin dışında cama önemli özellikler kazandıran ve üretimde bazı yararlar sağlayan yardımcı bileşenlerde vardır. Cam Geri Dönüşümüyle Sağlanan Tasarruflar * Enerji tüketiminde azalma : %25* Hava kirliliğinde azalma : %20* Maden atığında azalma : %80* Su tüketiminde azalma : %50* Korunan doğal kaynaklar: Kum, soda, kireç Cam Kumbaralarına Atılacak Malzemeler 1970 yılından bu süreç içerisine kadar bir milyon tonun üzerinde cam ambalaj atığı toplanarak; * Yenilenemeyen doğal kaynaklardan 1.5 milyon ton hammadde,* 30 bin tonun üzerinde fosil yakıt tasarrufu dolayısıyla sera gazı emisyonunda önemli azalma sağlanmıştır. Cam geri dönüşümü, sonu olmayan bir hikayedir. Plastik ve kağıdın aksine camlar sınırsız olarak yeniden değerlendirilebilir. Teorik olarak cam kaplar kalite kaybı olmadan neredeyse % 100 oranında eski camdan imal edilebilir. * Kapaksız cam şişeler.* Cam su bardakları, sürahi, vazo vb.* Cam kavanozlar. Cam atıklarınızı temiz olarak; renkli camlarınızı renkli, renksiz camlarınızı renksiz cam kumbaralarına atınız! Şişe ve kavanozların kapaklarını mutlaka çıkarınız! Camın geri dönüşüm metodu şu şekildedir. Cam atıklar toplama kutularında toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır. Burada cam kırılır ve...

Devamını Oku