Çin mitolojisi politeistik bir yapıdadır. Bununla birlikte bu yapıya yol açan etmenlerden bazıları köken itibariyle ateistik olabilirler: Çin mitolojisini büyük oranda etkilemiş, özgün ve yerli Daoizmi kuran kişilikler eserlerinde herhangi bir tanrıdan veya tanrısal figürden söz etmemişlerdir. Bununla birlikte bu dinî ve mistik hareketlerin ortaya çıktığı veya Çin’e getirildiği dönemde (örneğin Budizmin Çin’e geldiği dönemde) Çin halkı hâli hazırda politeistik inançlara sahipti. Her ne kadar sistematik bir şekilde ele alınmamış olsa ve farklı yerel topluluklarda büyük farklılıklar gösterse de var olan politeizm netti; böylece zaman içinde yeni dinî ve mistik akımlar da bu politeizmi sahiplendi ve kendi düşüncelerinin temelleri doğrultusunda sistematize etti. Çok büyük bir hiyerarşiye sahip olan Çin politeizminde imtihanlarda başarıyı getiren tanrıdan mutfak tanrısına kadar çok çeşitlilik söz konusudur. Çeşitli önemli tanrıların altında, özellikle farklı yerel bölgelerde, birçok sayıda farklı tanrıya inanılmaktaydı. Ayrıca aynı konuyla ilişkilendirilen birden çok tanrı veya tanrıça bulunmaktaydı.

Sponsor Bağlantılar

Daoizmdeki üçlemeyi gösteren bir betimleme.

 • Üç Saflık (veya Üç Saf Olanlar) / Daoizmdeki üçleme
 • Dört İmparator /- Daoizmdeki cennetsel krallar
  • Yeşim İmparator (her şey ve herkesin hakimi)
  • Beiji Dadi (yıldızların hakimi)
  • Tianhuang Dadi (tanrıların hakimi)
  • Dünya İmparatoriçesi
 • Xi Wangmu / Batının ana kraliçesi; sonsuz yaşamın sırrına sahip olduğuna inanılırdı
 • Xuan Wu – ayrıca Bei Di olarak da bilinir
 • Xuan Nü / Huang Di’ye Chi You karşısında yardım etmiş olan tanrıça
 • Sekiz Ölümsüz Daoist
  • He Xiangu
  • Cao Guojiu
  • Tie Guaili
  • Lan Caihe
  • Lu Dongbin
  • Han Xiangzi
  • Zhang Guolao
  • Han Zhongli
 • Budist kökenli ilâhlar

Guan Yin (Kuan Yin) – Rahmet tanrıçası (ilk mitolojilerde Daoist gelenekte yer alır ve Daoist ismi şudur: Ci Hang Zhen Ren

 •  
  • Gülen Buda / Popüler Budist tanrı; mutluluk ve mülk tanrısı
  • Dizang / Ölülerin kurtarıcısı.
  • Yanluo / Cehennemin hakimi (Yama Raja)
  • Dört İlâhî Kral / Dört Budist koruyucu tanrı
  • Gautama Buddha / Bazılarınca tanrı olarak inanılan figür
 • Lei Gong / Gök gürültüsü tanrısı
 • Guan Yu / Askerî güç, savaş ve kardeşlik tanrısı
 • Zhao Gongming / Zenginlik tanrısı
 • Bi Gan /Zenginlik tanrısı
 • Bi Fang / Ateş tanrısı
 • Kui Xing / İmtihan tanrısı
 • Sun Wukong /Batı’ya Yolculuk anlatısındaki Maymun Kral
 • Matsu / Deniz tanrıçası; cennetin kraliçesi olarak da tanınırdı
 • Zao Jun /Popüler mutfak tanrısı (veya tanrıları)
 • Tu Di Gong / Arazi tanrısı (veya tanrıları)
 • Tam Kung / Deniz tanrısı
 • Zhu Rong /Ateş tanrısı, Gong Gong’u yenmiştir
 • Gong Gong /Su tanrısı; ateş tanrısı ile savaşında, Buzhou Dağını ezmiş, göğü kırmıştır ki gök daha sonra Nü Wa tarafından onarılmıştır
 • Chi You /Savaş tanrısı, metal silahların mucidi; ayrıca Huang Di’nin de düşmanıydı
 • Da Yu /Taşkınları kontrol etmek için nehirlerin seyirlerini düzenleyen tanrı
 • Hou Yi /Güneşleri vuran, kurtarıcı bir okçu kahraman
 • Chang /E Hou Yi’nin karısı; Ay tanrıçası olmuştur
 • Han Ba / Antik kuralık tanrıçası
 • Gao Yao – Adalet ve yargı tanrısı

Çin mitolojisinde üçleme

Birçok din ve mitolojide görülen üçleme olgusuna Çin mitolojisinde de rastlanır. Daoist geleneğe göre Üç Saf ve Berrak Olanlar, Üç Saf Olanlar, Üç Saflık gibi isimlerle anılan üç ilâhî figür her şeyin üstündeki, en önemli varlıklardır. Bunlar sırasıyla: yaratılışın kökeni Yu-ch’ing (Kanton lehçesi: Yoc-Tsing), ilâhîliğin ve zenginliğin kökeni Shang-ch’ing (Kanton lehçesi: Serng Tsing) ve Dao ve erdemlerin kökeni T’ai-ch’ing (Kanton lehçesi: Tai Tsing) olarak isimlendirilirler. Yaratılışın kökeni olan Yu-ch’ing’in ise başlangıçta saf enerjiden ortaya çıktığına, bu bir varlığın iki varlığa dönüştüğüne (neden olduğuna), iki varlığınsa üç varlığa dönüştüğüne (neden olduğuna) inanılır. Buradaki dönüşmek veya neden olmak Hristiyan inancındaki üçlemedeki neden olmaya benzer bir şekildedir ve insanî üremeye benzer bir tür doğurma fiilinden farklıdır. Daoist yazınlarına göre, Dao ve erdemlerin kökeni olan T’ai-ch’ing zaman içinde çeşitli şekillerde vücut bularak insanlara doğruları öğretmeye çalışmıştır. Daoizmde, Daoizmin kurucusu olan Laozi’nin de T’ai-ch’ing’in enkarnasyonlarından yani vücut bulmuş hâllerinden birisi olduğuna inanılır.