Kermes MeşesiFamilya : Fagaceae
Latince : Quercus coccifera
Türkçe : KERMES MEŞESİ (Hepyeşil Meşeler Grubu)

Sponsor Bağlantılar

Kermes Meşesi Doğal Yayılış ve Rakım
Dalmaçya Kıyıları, Yunanistan ve ülkemizde Güney, Batı ve Marmara Bölgeleri’nde yerli ve yaygın olarak bulunur. Karadeniz Bölgesi’nde lokal olarak yayılış gösterir.

Kermes Meşesi Toprak ve Besin İsteği
Toprak ve besin isteği bakımından kanaatkar olmakla birlikte derin, gübreli ve verimli toprakları sever. Kirece dayanıklıdır.

Kermes Meşesi Donlara Duyarlılık
Ekstrem donlara duyarlıdır.

Kermes Meşesi Sıcaklık ve Nem İsteği
Sıcak ve güneşli yerleri sever. Nem isteği bakımından kanaatkardır. Deniz soğuğuna dayanıklıdır.

Kermes Meşesi Tohum Özellikleri
Yenilebilir tohumları çimlenme gücünü çabuk kaybeder. Tohum toplama zamanı sonbahardır. Tohumlar serin ve hafif rutubetli ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Kermes Meşesi Tepe Şekli
Geniş, yuvarlak bir tepe yapar.

Kermes Meşesi Makaslama ve Budama
Budamaya yatkındır.

Kermes Meşesi Büyüme ve Boylanma
Yavaş büyür. Maksimum 8 m. boy yapar.

Kermes Meşesi Kök Yapısı
Kazık kök sistemi geliştirir.

Kermes Meşesi Işık İsteği
Işık-yarıgölge ağacıdır.

Kermes Meşesi Meyve ve Çiçek
Meyveler iki yılda olgunlaşır. Kadeh pullan 4 köşeli, uçları biz gibi sert ve batıcı bazen geriye kıvrıktır. Meyve kısa saplı, kadehçik yarım yumurta biçiminde, pelit parlak, uzunca yumurta biçiminde ve sivri uçludur. Monoik çiçekleri Nisan-Haziran arasında görülür. Erkek başaklar seyrek çiçekli ve çiçek yapraklan çanak gibidir. Dişi çiçekler tek ya da birkaçı bir arada yaprakların koltuklarına oturmuş vaziyettedir.

Kermes Meşesi Yaprak ve Sürgün
Her dem yeşil yaprakları derimsi, sert, geniş ve yumurtamsı kenarları ondüleli veya sivri dişli, 1-1.5 cm. uzun, 1-3 cm. geniş, üst yüzü parlak koyu yeşiî, alt yüzü açık yeşil ve çıplaktır. Genç sürgünler sonradan dökülen yıldız görünüşünde mavimsi tüylerle örtülüdür. Kendisine çok benzeyen Pırnal Meşesi’nden yapraklarının her iki yüzünün de çıplak ve meyvesinin İki yılda olgunlaşması ile ayrılır.

Kermes Meşesi Üretim Şekli
Tohum ile üretilir, iyi drene edilen topraklarda toplamayı takiben hemen ekilmelidir. Aksi halde rutubetli kumda 4-8 haftalık soğuk katlamanın ardından ilkbaharda ekilir.

Kermes Meşesi Diğer Özellikler
Kirili havaya dayanır. Odunu ağır ve serttir. Yapraklarında oluşan Kermes ilicis adlı böcekten eski çağlarda soyluların giysilerinin kırmızı renge boyanması için faydala­nılması ve kralların kermese katılması nedeni ile bu ismi almıştır.