Sen, ihtişam içinde gününü gün ederken,
Ben, bir lokma ekmeği dahi zor buluyordum.
Sen, cenneti andıran bahçelerde gezerken,
Ben, ıslak caddelerde kendimi arıyordum.