Familya : Salicaceae
Latince : Populus tremula
Türkçe : TİTREK KAVAK

Sponsor Bağlantılar

Titrek Kavak Doğal Yayılış ve Rakım
Batı Avrupa, Kuzey Afrika’dan Asya içlerine, Sibirya ve Japonya’ya kadar doğal yayılış gösterir. Ülkemizde hemen hemen bütün ormanlık bölgelerde yetişen öncü bir türdür. Göknar, sarıçam, kayın ve karaçam ile karışık meşçereler kurar. 2300 m. rakıma  kadar çıkar.

Titrek Kavak Toprak ve Besin İsteği
Madence zengin, nemli, kumlu-killi topraklarda ve yeraltı suyuna yakın olan çevrelerde iyi gelişir. Kurak ve nispeten az verimli topraklarda da yetişir. pH=4-5 optimal olup 7’den büyük olduğu kötü koşullarda kentlerde öncü ağaçtır.

Titrek Kavak Donlara Duyarlılık
Donlara dayanıklıdır.

Titrek Kavak Sıcaklık ve Nem İsteği
Ilıman ve serin İklimleri sevmekle birlikte değişik iklim koşullarına adaptasyonu yük­sektir.

Titrek Kavak Tohum Özellikleri
Tohumların etrafında yünsü tüy demetleri vardır. Tohum olgunlaşma zamanı Mayıs-Haziran’dır. Daha sonra tohumlar rüzgarla uçarak dağılırlar. Nemli topraklarda çimlenme gücü bulan tohumlar bu yeteneğini çabuk yitirirler.

Titrek Kavak Tepe Şekli
Geniş ve yuvarlak bir tepe yapar. Tepe çapı maksimum 10-15 m.dir.

Titrek Kavak Makaslama ve Budama
Budamaya yatkındır.

Titrek Kavak Büyüme ve Boylanma
Optimal şartlarda hızlı büyür. Maksimum 20-30 m. boy yapar.

Titrek Kavak Kök Yapısı
Sığ fakat geniş yüzeylere dağılan yayvan kök sistemi geliştirir. Kök sıkışıklığına karşı hassastır.

Titrek Kavak Işık İsteği
Işık ağacıdır.

Titrek Kavak Meyve ve Çiçek
Meyveler Mayıs ayında görülür. Çiçeklenme Mart-Nisan aylarında ve yapraklanmadan önce olur. Çiçekleri dioiktir. Erkek çiçekler 4-11 cm. uzun, silindirik, 2 cm. çapında ve koyu kahve renklidir. Dişi çiçekler 10 cm. uzundur.

Titrek Kavak Yaprak ve Sürgün
Yapraklar ovalimsi, yuvarlak biçimli, kenarları dalgalı, 6-8 cm. uzun saplı, üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü mavimsi-yeşildir. Çok miktarda sürgün verme kabiliyeti vardır. Genç sürgünler parlak cilalı kahve-sarı renklidir. Kuvvetli kütük sürgünü verir.

Titrek Kavak Üretim Şekli
Sonbahar ve erken ilkbaharda sert çelik, ilkbaharda yumuşak çelik ve kök çeliği ile üretilir. Tohumla üretimi zordur.

Titrek Kavak Diğer Özellikler
Grupların içinde soliter ya da yamaçların, çıplak alanların, ve kıyıların tespitinde veya rüzgar koruyucu olarak kullanılır. Yapraklan hafif bir rüzgarla bile titrer. Sonbahar renklenmesi altuni sandır. Öz çürüklüğü yapar. Gövde ve dallar çok sayıda belirgin ve yatay lentisellidir. Odunu çok elastik ve yumuşak olup kolay işlenir.

Titrek Kavak