Familya : Pinaceae
Latince : Cedrus libani
Türkçe : TOROS SEDİRİ (Lübnan Sediri, Katran Ağacı)

Sponsor Bağlantılar

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Doğal Yayılış ve Rakım
En geniş yayılış alanı Anadolu ve özellikle Güney Anadolu’dur. Ayrıca Lübnan ve Suriye’de yetişmektedir. Yurdumuzda en fazla 2400 m. rakıma kadar çıkar.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Toprak ve Besin İsteği
Toprak isteği bakımından kanaatkardır. Sığ, kalkerli, taşlı, kuru ve kumlu topraklarda  da yetişir. Derin topraklarda iyi gelişim gösterir.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Donlara Duyarlılık
Donlardan ender olarak zarar görür.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Sıcaklık ve Nem İsteği
Sıcaklık isteği fazladır. Genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde bulunur. Yağış ve hava rutubetini sevmez. Soğuğa ve yaz kuraklığına dayanıklıdır.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Tohum Özellikleri
Tohumlar 5-10 mm. büyüklüğünde, kanatla beraber 2.5 cm. uzun, sivri uçlu, büyük kanatlı ve üzeri reçine kabarcıklıdır.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Tepe Şekli
Önceleri piramidal sonraları yayvan bir tepe yapar. Tepe çapı 10-20 m.dir.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Makaslama ve Budama
Budama kuruyan alt dalların uzaklaştırılması şeklinde yapılır.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Büyüme ve Boylanma
Önceleri yavaş sonraları hızlı büyür. Maksimum 40 m. boy yapar.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Kök Yapısı
Kazık kök yapar.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Işık İsteği
Işık-yarıgölge ağacıdır.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Meyve ve Çiçek
Kozalaklar 8-10 cm. uzun, 4 cm. çapında, fıçımsı, silindirik ve sürgüne oturmuş durumdadır. Ekim-Kasım’da açan çiçekleri kokulu ve monoiktîr. Erkek çiçekler 3-5 cm. ve sarı renkli, dişi çiçekler nohut büyüklüğünde ve yeşil renklidir.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Yaprak ve Sürgün
İğne yapraklan koyu yeşil, sert, sivri ve batıcı 1.5-3.0 cm. boyunda ve 30-40 adedi bir rozette bulunur. Yapraklar kısa sürgünde demetler halinde, uzun sürgünde ise tek tek bulunur.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Üretim Şekli
Tohum ile üretim esastır. Kültivarları yarma ve yanaştırma aşı ile üretilir. Tohumlar sonbaharda veya soğuk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı) Diğer Özellikler
Rüzgara dayanıklı, kirliliğe karşı hassastır. İyi bir park ve bahçe ağacıdır. 1000 yıl kadar yaşayabilen anıt ağaçlardır.

Toros Sediri (Lübnan Sediri, Katran Ağacı)