Türk Tarihi'nde Farklı Dönemler Aynı Sorunlar

Türk Tarih’inde Farklı Dönemler Aynı Sorunlar Özkan DİNÇ* T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİH BÖLÜMÜ Giriş Türk tarih yazıcılığı, dünya tarihi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Dünya tarihinin incelenebilmesi için büyük bir yapı taşı olan Türk tarih yazıcılığı Cumhuriyet dönemiyle beraber araştırılması ilerlemiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk tarihi yaklaşık olarak M.Ö 6000’li yıllardan günümüze kadar ulaşan ve hali hazırda araştırılması ve kaydedilmesi devam eden, Orta Asya bozkırı gibi büyük ve verimli bir ovadır. Bu sebeble araştırmaların daha verimli bir hale getirilmesi için belli başlı isimlendirmeler yapılarak dönemlere ayrılmıştır. Bu dönemleri; İslam Öncesi Türk Tarihi, İslamiyet Sonrası Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi (Osmanlı Devleti çok geniş bir zaman diliminde at koşturduğu için bu zaman dilimini dönem olarak algılayabiliriz.), 2. Meşrutiyet Döneminde Tarih Yazımı, Cumhuriyet Dönemi tarih yazıcılığı olarak sıralayabiliriz. Biz bu makalede değerli büyüklerimizin kaynaklarından esinlenerek bu dönemlerin Tarih Yazımı hususundaki sorunları siz değerli okurlarımıza en güzel şekilde hitap etmeye çalışacağız. Keywords: Türk, Tarih, Yazımı, Cumhuriyet, Sorunlar A. İslam Öncesi Türk Tarihinin Sorunları “İslam öncesi Türk Tarihi ele alındığında hiç şüphesiz Türklerin İslamiyet’e girmeden önce Kore’den Orta Avrupa ve Balkanlara kadar uzanan geniş sahadaki tarihleri akla gelmektedir. Her milletin tarihinde olduğu gibi Türk tarihinin başlangıcı da problemlidir. Kaynak yetersizliği sebebiyle geçmişin derinliklerine gittikçe tarihsel malzeme azaltmakta dolayısıyla araştırma yapmak zorlaşmaktadır. Ancak, bu durum sadece Türk tarihine özgü olmayıp bütün dünya milletlerinin tarihleri içinde geçerlidir.”1 “Avrasya bozkırları bilindiği gibi tarihin şafağından...

Devamını Oku