Kariyer ve İnsan

Kariyer insan yaşamı için bir odak ve önem ifade eder. Bir kişinin çalıştığı çevrede birçok insanla iletişimde bulunması ve onlarla işbirliği içinde çalışması bir mesleğin sosyal yönünü oluştururken bu meslek sayesinde sağlayacağı iş doyumu psikolojik yönünü oluşturur. Kariyer kavramının odak noktasında insan yer alır. İnsan çalışma yaşamına atıldığı ilk günden itibaren ihtiyaçlarını karşılamak, beklentilerini tatmin etmek, geleceğe yönelik planlarını gerçekleştirmek, işinde ilerlemek kısacası ; başarılı olmak ister. İşte insanın başarısı yaptığı işten mutluluk duymasına tatmin olmasına bilgi ve yeteneğini kullanmasına bağlıdır. Bu insanları çalışmaya iten sebepleri şöyle açıklayabiliriz.* Kendileri için fayda temin etmek * Kendini geliştirmek (yeni bilgiler edinmek) * Sosyal kabul gören bir hareket Kariyer, bir insanın çalışabileceği yılar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır. Yani kişinin çalışma yaşamı boyunca üstlendiği işlerin bütünüdür. Bireyler hayallerindeki iş yaşamı ile gerçek yaşamını kafasında uyumlaştırmaya çalışırken, çalışma yaşamı boyunca çeşitli devrelerden geçer. Kariyer devreleri konusunda öngörülen yaş aralıkları, bireyin gelişimine bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Özellikle kadınların evlendikten sonra çalışma yaşamına ara ya da son vermeleri, ülkemizdeki emeklilik yaşının gelişkin ülkelere nazaran düşük olması sonucu kariyer devrelerinde kaymalar olabilmektedir. Çalışma yaşamı sanayileşmenin ilk dönemlerinden beri psikolojininde alanlarına girmiştir. Çünkü kişinin motivasyonu, morali, işinden zevk alması, tatmin olması, bireyler arası ilişkileri psikolojinin alanına girmektedir. Bireylerin işverenden birkaç beklentisi vardır. Bunlar; maaş, kişisel gelişim, eğitim, iyi bir iş için tanınma ve network, güvenlik ve çevresel...

Devamını Oku