Yılmaz Erdoğan'ın Şiirlerinde Toplum Olgusunun Yansıması

Özet Bu çalışmada Yılmaz Erdoğan’ın şiirlerinde toplum olgusunun yansımasının nasıl ele alındığı işlenecektir. Bu çalışmada sosyalist bir şair olan Yılmaz Erdoğan’ın şiirlerinde toplumu nasıl işlediği ve bu olguyu nasıl yansıttığı çözümlenmeye çalışılacaktır. Çalışmada Küçük İskender’inde şair için “ama zorlarsanız, ailemiz halktır deriz ikimizde” sözü Yılmaz Erdoğan’ın halkı yansıttığı, halkı işlediği ve bu toplumsal olguyu yansıttığı için sevilen, tutulan, güncel bir yazar olduğu anlaşılacaktır. Tiyatro, yönetmen, senarist, dans gösterisi, hikâye, şiir stand-up gibi her alanda kalemi olan Erdoğan tüm çalışmalarında toplum olgusunu başarıyla işlemiştir. Yılmaz Erdoğan’ın yönetmen, senarist ve oyunculuğunu yaptığı Vizontele 2001 yılında Türkiye’nin en çok izlenen filmi olmuştur. Film 1970 yılında televizyonun ilk defa hayatımıza girmesiyle toplumun nasıl tepki gösterdiğini ölçmüş ve o zamanki toplum olgusunu bize ustalıkla göstermiştir.(Oktay, 2008, 7). Şair bu ustalığını şiirlerinde göstermeyi ihmal etmemiştir. Kendisine has çok orijinal bir şiir çizgisi olan Yılmaz Erdoğan’da Ahmed Arif etkisi görülür. Özellikle Ankara konusunda kendisi de bir şiirinde Ahmed Arif’e “ustam” diye seslenir. Şair Ankara’yı anlatırken toplumu adeta bir resim çizer gibi şiirle anlatmıştır. Kullandığı imgeler ve yansımalar şiirde orijinalliği yakalamasını sağlamıştır ve toplum onun için şiir olmuştur, soğuk ve şehirlerarası otobüslerde çocuk olmaktan vazgeçtiği andan beri (http://www.siirperisi.net/siir.asp?siir=751). Anahtar Kelimeler: Yılmaz Erdoğan, Folklor, Toplum Olgusu, Şiir Giriş Yılmaz Erdoğan yıllardır Türkiye’nin gündeminden düşmeyen, birçok sanatsal meselelerde söz sahibi olan meslekler arası seyahatleri seven ve her mesleği toplumun gözünden görerek vücuda getiren ve bunları bir potada eritmeyi başaran...

Devamını Oku