Avrupa topluluğu içinde yer alan ülkelerde faaliyet gösteren bankalar çok farklı yapılara sahiptirler. Bankalar hizmet sundukları alan ve kesime göre gruplandırıldığında bankalar şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Ticari Bankalar

Bu tür bankaların çoğu evrensel banka niteliğindedir. Bu bankalar geniş çaplı hizmet sunmakla beraber çok amaçlı bankalardır.Gelişmekte olan ülkelerde ticari bankaların işlevi, ekonominin dış ticaret sektörüne kredi ihtiyacını karşılamaktır. Avrupa ve Amerika gibi çoğu ekonomiler, ekonomide sadece ihracat sektörüne ve yabancı girişime kaynak bulmaz aynı zamanda şube bankacılığına yatırım için kredi tahsis ederler.

 

Tasarruf Bankaları

Küçük ölçekli tasarrufları belli bir faiz karşılığı mevduat olarak kabul eden mali kurumlardır. Asıl kaynaklarını özel tasarruflar oluşturmaktadır. Ticaret bankalarına göre daha yerel ve bölgesel nitelik taşımaktadırlar. AB Tasarruf Bankaları grubu tarafından temsil edilmektedir.

Kooperatif Bankaları

Kaynakları, örgütsel yapıları ve fon kullanımları açısından tasarruf bankalarına benzeyen bu tür bankaları AB Kooperatifi Bankaları Birliği temsil etmektedir

Uzman Bankalar

Belirli birkaç bankacılık hizmeti sunan bankalardır. Bu nedenle İpotekli kredi federasyonu, Avrupa Yapı Birliği Federasyonu ve Konut Finansmanı Federasyonu tarafından temsil edilmektedir.

Kliring Bankalar (Clearing Banks)

Bankaların birbirlerine olan borç ve alacaklarını denkleştiren mali kurumdur.

Tacir Bankalar ( Merchant Banks)

Az sayıdaki şubeleriyle ileri teknolojiden de yararlanarak uluslar arası sermaye ve para piyasalarından büyük tutarda fon sağlayan, ayrıca factoring ve forfaiting gibi yeni tekniklerle uluslar arası ticaretin finansmanına yardımcı olan ve çoğunlukla belirli finansal merkezlerde faaliyet gösteren bankalardır.

Ciro Bankalar (Postal Bank)

Ulusal posta sistemi içinde kurulan ve bir ticari banka gibi tasarruf, mevduat, kredi vb. işlemleri yapan mali kurumdur. Daha çok kamusal fon toplama ve dağıtım işlemlerine aracılık ederler.

Finansman Şirketi (Financial Company)

Kiralama yoluyla endüstriyel malların satış işlemlerini yapan ve kısmi kredilendirmede uzmanlaşan kurumdur. Bunların diğer bir ismi de endüstri bankasıdır. Ayrıca factoring, leasing ve ev verme kredisi işlemlerini de yapmaktadırlar.

Ferdi Trust

Vasilik kuruluşu, (bu genelde bir banka veya sigorta şirketi olmakta) kişinin ölümünden sonra bıraktığı malvarlığının bir yatırım kurumuyla menkul kıymetler portföyü şeklinde değerlendirilmesini sağlar. Bu portföylerde genellikle, 10-70 yıl süreli menkul kıymetler tutulmaktadır. Böylece vasiyetnameden yararlanacak kişilerin en iyi şekilde menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır.

Kredi Kurumları (Credit Unions)

Kredi kurumları, genel olarak kâr amacı gütmeden mevduat kabul edip bunun karşılığında da kredi verirler.